Seminář Moderní elektroanalytické metody 2023 | LabRulez GCMS

Seminář Moderní elektroanalytické metody 2023

1 - 1. únor 2023
Rádi bychom Vás dne 1.2. 2023 pozvali na seminář Moderní elektroanalytické metody od firmy Metrohm, který se uskuteční v posluchárně CH2 chemického ústavu PřF UK na Albertově.
Seminář Moderní elektroanalytické metody 2023

Seminář se koná pod záštitou rektora VŠCHT Praha prof. P. Matějky a děkana PřF UK prof. J. Zimy v posluchárně CH2 chemického ústavu PřF UK na Albertově, Hlavova 8, Praha 2

Pořádají:
  • Česká společnost chemická
  • Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie
  • Katedra analytické chemie PřF UK
  • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká republika, s.r.o.

a pod záštitou Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti

💡 Registrace na seminář a předávání Ceny Metrohm 2023

Program

10,00 - 10,15 Zahájení semináře (P. Barath a J.Barek)
10,15 - 11,15 Přednáška věnovaná památce prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc.: Molekulární elektrochemie aneb většinou je to jinak, než si myslíme aneb zlaté „by-produkty“
  • Prof. Ludvík (ÚFCH JH AV ČR Praha)
11,15 - 12,15 Předání cen Metrohm
12,15 - 12.45 přestávka
12,45 - 13,15 Využití Ramanovy spektrometrie v analýze vysoce nebezpečných látek
  • Ing. Weisheitelová (Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany)
13,15 - 13,45 Elektrochemické vlastnosti oxokyselin fosforu ve vysokoteplotním PEM palivovém článku
  • Ing. Prokop (VŠCHT Praha)
13,45 - 14,15 Vývoj účinného spojení kapilární elektroforézy a povrchem zesílené Ramanovy spektrometrie (CE-SERS)
  • Mgr. Týčová (ÚACH AV ČR Brno)
14,15 - 14,45 Vliv materiálů a degradační děje v procesu kapacitní deionizace vody
  • Doc. Paidar (VŠCHT Praha)
14,45 - 15,15 Metrohm prezentace: Laboratoř je životní styl
15,15 - 20,00 RAUT

Za pořadatele

Prof. RNDr. J. Barek, CSc.

Předseda Odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické

Česká společnost chemická
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.