COMPARISON OF THE CONTENT OF VOLATILE SULPHUR-CONTAINING COMPOUNDS IN SLOVAK BEERS BY THE SPME METHOD | LabRulez GCMS
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 111, 251257(2017)ReferátEXTRAKTY AKO MODERNÁ LIEKOVÁ FORMA PRE PRÍRODNÉ LIEČIVÁSLAVOMÍR KURHAJECa,b, DANA SABADKOVÁb,ALEŠ FRANCb a DAVID VETCHÝbsúčasťou liekopisov. Cieľom tohto článku je vymedziťsúčasnú podobu klasifikácie rastlinných extraktov v súlades liekopismi a zdokumentovať metódy prípravy najdôležitejších priemyselných aj lekárenských princípov.aKatedra...
Klíčová slova
extrakcia, extrakciafázou, fázoumetódy, metódyextrakciu, extrakciureferát, referátextrakčné, extrakčnétuhou, tuhouautomatizácie, automatizácieurýchlená, urýchlenáselektívna, selektívnalátok, látokalebo, aleborozpúšťadlá, rozpúšťadlápri, primožnosť
Chem. Listy 114, 760−769 (2020)ReferátVYUŽITIE CHROMATOGRAFICKÝCH METÓD NA CHARAKTERIZÁCIUPRODUKTOV STARNUTIA CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOVKatarína Hroboňová, Michal Jablonský,Milan Králik a Katarína Vizárováje zhrnuté v tab. I. Techniky kvapalinovej a plynovej chromatografie v spojení s pokročilými detektormi našli uplatnenie pri identifikácií a stanovení širokej...
Klíčová slova
papiera, papierametód, metódstanovenie, stanoveniereferát, referátextraktoch, extraktochcelulózy, celulózyseparácie, separáciefenolových, fenolovýchextrakcia, extrakciatabuľka, tabuľkametódy, metódyprehľad, prehľadproduktov, produktovdetekcie, detekciepodmienky
Chem. Listy 92, 633 - 642 (1998)MIKROEXTRAKCIA NA TUHEJ FÁZE A JEJ VYUŽITIEV ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZEJANA SEDLÁKOVÁ, EVA MATISOVÁa MARTINA SLEZÁČKOVÁnovenia pre vybraný dávkovači, separačný a detekčný sys2tém .Značná časť analýz vyžadovaných v súvislosti s kontrolou životného prostredia zisťuje látky s...
Klíčová slova
voda, vodaspme, spmebtexf, btexfvlákna, vláknapóda, pódavlákno, vláknopesticidy, pesticidyppt, pptpolárné, polárnéživotného, životnéhoprostredia, prostrediavocss, vocsskapacita, kapacitabežne, bežnevysoká
Chem. Listy 91, 330 - 341 (1997)SÚČASNÉ TRENDY V ANALÝZE ORGANICKÝCH LÁTOK VOVZORKÁCH VOD S VYUŽITÍM HRGC A JEJ KOMBINÁCIES PREDKONCENTRAČNÝMI TECHNIKAMIMARIA STRAKOVÁ a EVA MATISOVÁveka. Vzhladom na komplexím povahu vodných vzoriek súna analytické stanovenie nevyhnutné separačné metody,Chemickotechnologická fakulta, Slovenská...
Klíčová slova
voda, vodapitná, pitnávzorky, vzorkyvzoriek, vzorieklátok, látokkvapalina, kvapalinavodných, vodnýchpesticidy, pesticidymetody, metodyecd, ecddávkovanie, dávkovanieboli, bolipodzemná, podzemnáako, akoanalytov
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 111, 251257(2017)ReferátEXTRAKTY AKO MODERNÁ LIEKOVÁ FORMA PRE PRÍRODNÉ LIEČIVÁSLAVOMÍR KURHAJECa,b, DANA SABADKOVÁb,ALEŠ FRANCb a DAVID VETCHÝbsúčasťou liekopisov. Cieľom tohto článku je vymedziťsúčasnú podobu klasifikácie rastlinných extraktov v súlades liekopismi a zdokumentovať metódy prípravy najdôležitejších priemyselných aj lekárenských princípov.aKatedra...
Klíčová slova
extrakcia, extrakciafázou, fázoumetódy, metódyextrakciu, extrakciureferát, referátextrakčné, extrakčnétuhou, tuhouautomatizácie, automatizácieurýchlená, urýchlenáselektívna, selektívnalátok, látokalebo, aleborozpúšťadlá, rozpúšťadlápri, primožnosť
Chem. Listy 114, 760−769 (2020)ReferátVYUŽITIE CHROMATOGRAFICKÝCH METÓD NA CHARAKTERIZÁCIUPRODUKTOV STARNUTIA CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOVKatarína Hroboňová, Michal Jablonský,Milan Králik a Katarína Vizárováje zhrnuté v tab. I. Techniky kvapalinovej a plynovej chromatografie v spojení s pokročilými detektormi našli uplatnenie pri identifikácií a stanovení širokej...
Klíčová slova
papiera, papierametód, metódstanovenie, stanoveniereferát, referátextraktoch, extraktochcelulózy, celulózyseparácie, separáciefenolových, fenolovýchextrakcia, extrakciatabuľka, tabuľkametódy, metódyprehľad, prehľadproduktov, produktovdetekcie, detekciepodmienky
Chem. Listy 92, 633 - 642 (1998)MIKROEXTRAKCIA NA TUHEJ FÁZE A JEJ VYUŽITIEV ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZEJANA SEDLÁKOVÁ, EVA MATISOVÁa MARTINA SLEZÁČKOVÁnovenia pre vybraný dávkovači, separačný a detekčný sys2tém .Značná časť analýz vyžadovaných v súvislosti s kontrolou životného prostredia zisťuje látky s...
Klíčová slova
voda, vodaspme, spmebtexf, btexfvlákna, vláknapóda, pódavlákno, vláknopesticidy, pesticidyppt, pptpolárné, polárnéživotného, životnéhoprostredia, prostrediavocss, vocsskapacita, kapacitabežne, bežnevysoká
Chem. Listy 91, 330 - 341 (1997)SÚČASNÉ TRENDY V ANALÝZE ORGANICKÝCH LÁTOK VOVZORKÁCH VOD S VYUŽITÍM HRGC A JEJ KOMBINÁCIES PREDKONCENTRAČNÝMI TECHNIKAMIMARIA STRAKOVÁ a EVA MATISOVÁveka. Vzhladom na komplexím povahu vodných vzoriek súna analytické stanovenie nevyhnutné separačné metody,Chemickotechnologická fakulta, Slovenská...
Klíčová slova
voda, vodapitná, pitnávzorky, vzorkyvzoriek, vzorieklátok, látokkvapalina, kvapalinavodných, vodnýchpesticidy, pesticidymetody, metodyecd, ecddávkovanie, dávkovanieboli, bolipodzemná, podzemnáako, akoanalytov
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.