ε-Caprolactam | LabRulez GCMS
 

Podobná PDF

Toggle
InertSearch for GCTMInertCap® ApplicationsPurity test of Magnesium stearateby Japanese PharmacopoeiaData No. GA164-08501000001280000600004000020000001020Time (min)3040Conditions: GC/FID: InertCap Pure-WAX0.32 mm I.D. x 30 m df = 0.50 μmCol.Cat.No.:1010-68244GA1640850GL Sciences Inc.Cas. No.GCGasCol.Temp.:70℃(2minhold)5℃/min240℃(5minhold)ChromatographyChromatogramPharmacopeia of JapanJapanesePharmacopoeiaCarrier Gas: He 65 kPaStearicPalmitic:acidMagnesiumジーエルサイエンス株式会社I j acidInjectiontiS litl 1 minSplitlessi VentVstearatet...
Klíčová slova
メチル, メチルmethyl, methylステアリン, ステアリンstearate, stearatepalmitate, palmitateester, esterパルミチン, パルミチンacid, acidpharmacopoeia, pharmacopoeiajapanese, japanesevstearate, vstearateキサデカノ, キサデカノマグネシウム, マグネシウムステアリンサンメチル, ステアリンサンメチルstaric
Double-Shot Pyrolyzer® Technical Note(PYA1-024E)Analysis of Food Wrap Films Using Double-Shot Pyrolyzer®Part 2: Analysis of Polypropylene (PP) + Nylon by EGA GC/MS TechniquePolypropylene (PP) + Nylon food wrap films were analyzed using EGA-GC/MS technique. Fig. 1 shows an EGAprofile obtained by...
Klíčová slova
zone, zoneshot, shotacid, acidpyrolyzer, pyrolyzerdouble, doublewrap, wrapcaprolactam, caprolactamlauric, lauricmyristic, myristicfilms, filmsnylon, nylonester, esteracetic, aceticfatty, fattytechnical
Free fatty acid
|GL Sciences|Aplikace
InertSearch for GCTMInertCap® ApplicationsFFreefattyf tt acididData No. GA141-851300000109111263 52000008471321410000011516171918Acetic acid00ConditionsSystemColumnCol. Cat. No.Col. Temp.Carrier GasInjectionDetectionSample Sizeン酸Ethanoic acid酢酸エタン酸64-19-7Propionic acidPropanoic acid Propanyl acidプロピオン酸プロパン酸79-09-4Isobutyric acid i-Butyric acid2-Methylpropionic acidイソ酪酸1020 79-31-230Butyric acid402-メチルプロピオン酸酪酸ブタン酸ブチル酸107-92-6Isovaleric acid i-Valeric acidTime(min)3-Methylbutyric acidIsopentanoic acidi-Pentanoic acidイソ吉草酸3-メチル酪酸3-メチルブタン酸イソバレリアン酸イソペンタン酸503-74-2Valeric acidPentanoic acid Valerianic acid 吉草酸ペンタン酸バレリアン酸109-52-4Crotonic acidAnalytetrans-but-2-enoic acid(E)-2-Butenoic acid:...
Klíčová slova
acid, acidcapronic, capronicpentanoic, pentanoicarachidic, arachidicvaleric, valericmyristic, myristiclinoleic, linoleicstearic, stearicarachic, arachicarachidinic, arachidinicelainic, elainichexadecylic, hexadecylicisohexanoic, isohexanoiclaurostearic, laurostearicoctylic
InertSearch for GCTMInertCap® ApplicationsAnalysis of Aromatic Compounds in Sakeby the Analysis Method of the National Tax AgencyData No. GA272-0591Sake 21400001uVoltsI.S.12000003IS2I.S.2I.S.120000uVolts40000Sake 1IS2I.S.23442002GCGA272WAX EEthyl acetateサ1.02.03.04.0 InertCap5.06.01.02.0 酢酸エチル3.04.0 エチルアセテート5.06.0サクサンエチルEthyl acetateAcetic acid ethyl esterTime (min)141-78-6Time (min)IIsopentyl acetateササクサンイソペンチルIsopentyl acetate(Isoamyl acetate)i-Pentyl acetatei-Amyl acetate Isoamyl acetate 3-Methylbutyl...
Klíčová slova
hexanoate, hexanoatealcohol, alcoholethyl, ethylisopentyl, isopentylacetate, acetatecaproate, caproateisoamyl, isoamyltax, taxmethyl, methylester, esterカプロン, カプロンヘキサン, ヘキサンメチル, メチルamyl, amylエチル
 

Podobná PDF

Toggle
InertSearch for GCTMInertCap® ApplicationsPurity test of Magnesium stearateby Japanese PharmacopoeiaData No. GA164-08501000001280000600004000020000001020Time (min)3040Conditions: GC/FID: InertCap Pure-WAX0.32 mm I.D. x 30 m df = 0.50 μmCol.Cat.No.:1010-68244GA1640850GL Sciences Inc.Cas. No.GCGasCol.Temp.:70℃(2minhold)5℃/min240℃(5minhold)ChromatographyChromatogramPharmacopeia of JapanJapanesePharmacopoeiaCarrier Gas: He 65 kPaStearicPalmitic:acidMagnesiumジーエルサイエンス株式会社I j acidInjectiontiS litl 1 minSplitlessi VentVstearatet...
Klíčová slova
メチル, メチルmethyl, methylステアリン, ステアリンstearate, stearatepalmitate, palmitateester, esterパルミチン, パルミチンacid, acidpharmacopoeia, pharmacopoeiajapanese, japanesevstearate, vstearateキサデカノ, キサデカノマグネシウム, マグネシウムステアリンサンメチル, ステアリンサンメチルstaric
Double-Shot Pyrolyzer® Technical Note(PYA1-024E)Analysis of Food Wrap Films Using Double-Shot Pyrolyzer®Part 2: Analysis of Polypropylene (PP) + Nylon by EGA GC/MS TechniquePolypropylene (PP) + Nylon food wrap films were analyzed using EGA-GC/MS technique. Fig. 1 shows an EGAprofile obtained by...
Klíčová slova
zone, zoneshot, shotacid, acidpyrolyzer, pyrolyzerdouble, doublewrap, wrapcaprolactam, caprolactamlauric, lauricmyristic, myristicfilms, filmsnylon, nylonester, esteracetic, aceticfatty, fattytechnical
Free fatty acid
|GL Sciences|Aplikace
InertSearch for GCTMInertCap® ApplicationsFFreefattyf tt acididData No. GA141-851300000109111263 52000008471321410000011516171918Acetic acid00ConditionsSystemColumnCol. Cat. No.Col. Temp.Carrier GasInjectionDetectionSample Sizeン酸Ethanoic acid酢酸エタン酸64-19-7Propionic acidPropanoic acid Propanyl acidプロピオン酸プロパン酸79-09-4Isobutyric acid i-Butyric acid2-Methylpropionic acidイソ酪酸1020 79-31-230Butyric acid402-メチルプロピオン酸酪酸ブタン酸ブチル酸107-92-6Isovaleric acid i-Valeric acidTime(min)3-Methylbutyric acidIsopentanoic acidi-Pentanoic acidイソ吉草酸3-メチル酪酸3-メチルブタン酸イソバレリアン酸イソペンタン酸503-74-2Valeric acidPentanoic acid Valerianic acid 吉草酸ペンタン酸バレリアン酸109-52-4Crotonic acidAnalytetrans-but-2-enoic acid(E)-2-Butenoic acid:...
Klíčová slova
acid, acidcapronic, capronicpentanoic, pentanoicarachidic, arachidicvaleric, valericmyristic, myristiclinoleic, linoleicstearic, stearicarachic, arachicarachidinic, arachidinicelainic, elainichexadecylic, hexadecylicisohexanoic, isohexanoiclaurostearic, laurostearicoctylic
InertSearch for GCTMInertCap® ApplicationsAnalysis of Aromatic Compounds in Sakeby the Analysis Method of the National Tax AgencyData No. GA272-0591Sake 21400001uVoltsI.S.12000003IS2I.S.2I.S.120000uVolts40000Sake 1IS2I.S.23442002GCGA272WAX EEthyl acetateサ1.02.03.04.0 InertCap5.06.01.02.0 酢酸エチル3.04.0 エチルアセテート5.06.0サクサンエチルEthyl acetateAcetic acid ethyl esterTime (min)141-78-6Time (min)IIsopentyl acetateササクサンイソペンチルIsopentyl acetate(Isoamyl acetate)i-Pentyl acetatei-Amyl acetate Isoamyl acetate 3-Methylbutyl...
Klíčová slova
hexanoate, hexanoatealcohol, alcoholethyl, ethylisopentyl, isopentylacetate, acetatecaproate, caproateisoamyl, isoamyltax, taxmethyl, methylester, esterカプロン, カプロンヘキサン, ヘキサンメチル, メチルamyl, amylエチル
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Over 300 Pesticides in Cinnamon

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Over 300 Pesticides in Cayenne Pepper

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Characterization and Comparison of Whiskey Aroma Profiles with GC-TOFMS and ChromaTOF Sync

Aplikace
| 2022 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, SPME, GC/TOF, Software
Výrobce
LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of volatile organic compounds in drinking water according to U.S. EPA Method 524.4

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí

Impact of GC Liners on Lab Productivity While Analyzing Complex Matrices

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.