GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Výrobce
Wiley
Jako jedno z největších světových nakladatelství a globální lídr v oblasti výzkumu a vzdělávání staví Wiley na více než 215ti letém odkazu rozšiřování znalostí a naplňuje své poslání uvolňovat lidský potenciál prostřednictvím vědeckého výzkumu a vzdělávání zaměřeného na profesní uplatnění.
Distributor
LabRulez s.r.o.
Přestaňte hledat a začněte nacházet. Jsme Váš zdroj novinek, aplikací, produktů, článků, teorie, pracovních nabídek, webinářů, e-shop nebo bazar ve světě analytické chemie.
Wiley KnowItAll - řešení pro celý kampusJako důvěryhodný akademický partner nabízí společnost Wiley řešení KnowItAll™ Campus-Wide Solutions - komplexní řešení, které jistě významně ovlivní vaše vědecké osnovy a výzkumné programy.
O produktu

Wiley KnowItAll - řešení pro celý kampus

Spektrální a chemický software pro celý kampus

Zapojte žáky. Zapojte výzkumníky. Otevřete cestu k úspěchu.

V dnešním akademickém prostředí je přístup ke špičkovému softwaru a datovým zdrojům zásadní pro podporu vzdělávání a vědeckého výzkumu.

Jako důvěryhodný akademický partner nabízí společnost Wiley KnowItAll™ Campus-Wide Solutions - komplexní řešení, které jistě významně ovlivní celé vaše vědecké osnovy a výzkumné programy.

Získejte přístup:

 • ke všem softwarovým nástrojům, které potřebujete pro spektrální analýzu , kreslení chemických struktur, publikování, a další!
 • ke stovkám spektrálních knihoven s více než 2 miliony kvalitních spekter včetně IR, Ramanových, MS, NMR a UV-Vis. Pomocí naší platformy nezávislé na dodavateli přístrojů můžete dokonce přímo importovat a prohledávat svá spektra z více přístrojů podle referenčních knihoven.

Řešení KnowItAll Campus-Wide lze používat v celém areálu školy v celé řadě vědeckých oborů - od základních po pokročilé kurzy - od malých laboratoří po výzkumná centra.

Připravte studenty a vybavte své laboratoře stejnými vysoce kvalitními datovými a softwarovými zdroji, jaké se používají v průmyslových a vládních laboratořích, a to za zlomek nákladů.

Wiley: Wiley KnowItAll Campus-Wide Solutions - Základní nástroj na univerzitách Ivy League a dalších špičkových školách a univerzitách!

Co je v ceně? Prozkoumejte naše řešení.

Pro učebny doporučujeme

 • Software KnowItAll
 • Spektrální knihovny KnowItAll (pokročilé kurzy)
 • KnowItAll AnyWare pro online vyhledávání spekter

Pro laboratoře a výzkum doporučujeme

 • KnowItAll Software
 • KnowItAll knihovny spekter

KnowItAll Software

KnowItAll Campus-Wide poskytuje přístup ke komplexní sbírce spektrálních a chemických softwarových nástrojů, které lze využít v rámci celé univerzity v široké škále vědeckých disciplín. Díky spojení všech potřebných nástrojů a dat do jediného, snadno použitelného rozhraní ušetří řešení KnowItAll čas, zkrátí čas potřebný k ovládnutí softwaru a zvýší vaši schopnost vyvozovat závěry z dat.

 • Prostředí nezávislé na dodavateli vybavení podporuje více přistrojů a formátů souborů, což zefektivňuje vaše pracovní postupy a připravuje vaši laboratoř budoucí technologie.
 • S klíčovými funkcemi, jako vyvolání nabídek pomocí klávesnice, zvukový komentář k ikonám a tipy k nástrojům, které zajišťují přístupnost.
 • K dispozici v angličtině, japonštině, čínštině, francouzštině a němčině pro podporu globálních studentů a výzkumných pracovníků

Získáte přístup ke všem těmto nástrojům a dalším možnostem:

Spektroskopické/spektrometrické softwarové nástroje - IR, MS, NMR, Raman a UV-Vis.
 • KnowItAll ID Expert™ - Spektrální identifikace jedním kliknutím: Provádějte analýzy neznámých spekter (vyhledávání jedné a více složek, vyhledávání píků a analýzu funkčních skupin).
 • SearchIt™ - Pokročilé vyhledávání v databázi: obsahuje pokročilé funkce pro analýzu spekter směsí, "simultánní" vyhledávání pomocí více technik a spektrální deformulaci.
 • MineIt™ - Správa spektrálních dat: Vytvářejte spektrální knihovny se spektry (od různých technik / dodavatelů přístrojů), strukturami a metadaty. Obsahuje pokročilé nástroje pro dolování dat.
 • ProcessIt™ - Zpracování spekter: Zpracujte spektra z různých přístrojů a zlepšete kvalitu archivovaných dat a výsledků vyhledávání.
 • AnalyzeIt™ - IR, Raman, Polymer IR: Jednoduše načtěte spektrum a kliknutím na zajímavý pík zobrazte všechny možné funkční skupiny.
 • MS Expert™ - Automatizovaná necílená analýza GC-MS: Kombinuje dekonvoluci GC-MS s automatickým vyhledáváním v referenční databázi pro analýzu složek.
 • Patentované adaptivní vyhledávání pro MS analýzu: Tato technologie vyhledává spektrální shody, které jsou podobné neznámé látce, ale mají další nebo chybějící selektivní fragmenty. Poskytuje obrovský přehled o strukturních možnostech, které je třeba prozkoumat, pokud neexistuje přesná shoda.
 • PredictIt™ NMR - předpověď chemického posunu: Provádějte předpovědi spekter NMR na základě databáze pro 13C, 1H a další jádra.
 • QC Expert™ - IR, Raman, porovnání chromatogramů QC: Proveďte srovnání spektra vzorku s referenčním spektrem při kontrole kvality.
Nástroje pro kreslení struktur a reportování v okně ChemWindow
 • ChemWindow - 2D kreslení struktury: Jednoduchým kliknutím a přetažením nakreslíte jakoukoli chemickou strukturu; obsahuje pokročilé stereochemické rozpoznávání.
 • ReportIt™ - nástroj pro vytváření zpráv a publikování: Vytvářejte zprávy se spektry, strukturami, tabulkami a dalšími údaji.
 • Nástroj pro hmotnostní fragmentaci
Chemistry Calculators
 • nástroj pro izotopovou distribuci
 • Kalkulátor složení prvků
 • Převod hmotnosti na molekuly
 • Výpočet hmotnosti ze struktury

KnowItAll Spektrální knihovny

Wiley je předním poskytovatelem spektrálních dat s více než 2 miliony spekter - včetně infračervených (IR), hmotnostních (MS), Ramanových, NMR a UV-Vis spektrálních knihoven. Naše kolekce spektrálních knihoven KnowItAll:

 • obsahují širokou škálu sloučenin pokrývajících celou řadu aplikací s přístupem k nejnovějším přidaným datům. Naše sbírky se neustále vyvíjejí, aby splňovaly stále rostoucí požadavky dnešního výzkumu.
 • zahrnují přístup ke stovkám databází, včetně renomovaných knihoven Wiley/Sadtler, Wiley Registry of Mass Spectra, Hummel Libraries, KnowItAll Sigma Aldrich Libraries a mnoha dalších.
 • doporučujeme pro vaše laboratoře a přístroje, nebo pro použití v pokročilých přednáškách
 • poskytují důvěryhodná data pro výsledky, na které se můžete spolehnout
Prozkoumejte naše sbírky:

KnowItAll AnyWare Online vyhledávání spekter

Všichni vyučující a studenti s licencí na "plný přístup" ke spektrálním datům mají přístup ke sbírce spektrálních dat KnowItAll také prostřednictvím webového portálu KnowItAll AnyWare. Pomocí portálu KnowItAll AnyWare můžete vyhledávat ve více než 2 milionech spekter (IR, NMR, MS, Raman, UV-Vis).

Wiley: Wiley KnowItAll Campus-Wide Solutions - KnowItAll AnyWare.

*Proč Campus-Wide Solutions?

Hlavní důvody, proč si univerzity vybírají řešení KnowItAll - řešení pro celý kampus od společnosti Wiley

 • Rozšiřte své vědecké programy o komplexní nabídku softwarových nástrojů pro podporu spektrální analýzy, kreslení a publikování chemických struktur a další - a navíc získejte přístup ke stovkám spektrálních knihoven.
 • S KnowItAll v rámci celého kampusu budete mít přístup k nejnovějším datům podle jejich aktualizace: naše spektrální sbírky se neustále vyvíjejí, aby splňovaly stále rostoucí požadavky dnešního výzkumu v rámci našeho závazku poskytovat relevantní a kvalitní datové zdroje.

Zapojte studenty

 • Díky řešením pro celý kampus získají profesoři a studenti přístup k řadě nástrojů, které lze využít v základních i pokročilých kurzech napříč různými obory.
 • Udělejte výuku ještě zajímavější tím, že studentům poskytnete praktické zkušenosti s nástroji, se kterými se setkají ve své budoucí vědecké kariéře.

Urychlete výzkum.

 • Vybavte své laboratoře a výzkumná centra prostředky, na které spoléhají analytické laboratoře po celém světě.
 • Urychlete zakončete své pracovní postupy přímým vyhledáváním vašich spekter podle referenčních spekter na základě počátečních chemických dotazů provedených ve známých nástrojích, jako jsou SciFinder® a Reaxys®.

Snadné nasazení a použití

 • Jakmile vám nastavíme licenci, studenti a vyučující k ní mohou snadno přistupovat bez potřeby IT zdrojů.
 • KnowItAll eliminuje potřebu používat více softwarových balíčků díky výkonným nástrojům integrovaným do jediného rozhraní, které zkracuje dobu potřebnou k zaučení.
 • Naše prostředí nezávislé na dodavateli podporuje více přístrojů a formátů souborů, což zefektivňuje váš pracovní postup a připravuje vaši laboratoř na budoucí technologie.

Nákladově efektivní, škálovatelná řešení

 • KnowItAll Campus-Wide umožňuje univerzitám přístup ke stejně kvalitním datovým a softwarovým zdrojům, jaké se používají v průmyslových a vládních laboratořích, za zlomek nákladů.
 • Od malých po velké instituce má KnowItAll řešení, která splní vaše potřeby.
 • A protože tato řešení mohou studenti, vyučující a výzkumní pracovníci využívat v rámci celého kampusu, a to v celé řadě oborů, je snadné obhájit jejich hodnotu.

Snížení nákladů a konsolidace licencí

 • Se softwarem KnowItAll již není třeba samostatných licencí pro software pro spektrální analýzu, spektrální knihovny, kreslení/publikování struktur - zahrnujeme dokonce i program ChemWindow!
 • Toto komplexní řešení navíc poskytuje možnost snížit náklady tím, že odstraní některé licence na software a databáze, které vaše škola udržuje.

Spolupracujte s důvěryhodným akademickým partnerem

 • Pokud jde o vědecká data a software, potřebujete kvalitní zdroje, na které se můžete spolehnout od dodavatele kterému můžete důvěřovat.
 • Společnost Wiley poskytuje výzkumným pracovníkům podporu již více než 200 let a je celosvětovým lídrem v oblasti vědeckého výzkumu a vzdělávání. Naše důvěryhodné zdroje urychlují výzkum a zapojují studenty po celém světě.

Wiley: Wiley KnowItAll Campus-Wide Solutions

Použití napříč vědeckými osnovami a výzkumem!

Řešení KnowItAll Campus mají uplatnění nejen ve všech vědeckých učebních plánech - od základních po pokročilé kurzy - ale i ve všech výzkumných zařízeních. Zde je uvedeno jen několik oblastí, kde lze řešení KnowItAll ve vašem kampusu využít:

 • Analytická chemie
 • Biologie
 • Biochemie
 • Chemie
 • Chemické inženýrství
 • Klinické vědy
 • vědy o životním prostředí
 • Forenzní vědy
 • Geologie
 • Vědy o živé přírodě
 • Věda o materiálech a inženýrství
 • Medicinální chemie
 • Fyzika
 • toxikologie
 • A mnoho dalších!
Výrobce
Wiley
Jako jedno z největších světových nakladatelství a globální lídr v oblasti výzkumu a vzdělávání staví Wiley na více než 215ti letém odkazu rozšiřování znalostí a naplňuje své poslání uvolňovat lidský potenciál prostřednictvím vědeckého výzkumu a vzdělávání zaměřeného na profesní uplatnění.
Distributor
LabRulez s.r.o.
Přestaňte hledat a začněte nacházet. Jsme Váš zdroj novinek, aplikací, produktů, článků, teorie, pracovních nabídek, webinářů, e-shop nebo bazar ve světě analytické chemie.
 

Novinky

Toggle

Článek | Produkt

Wiley vydal AntiBase Library 2024 - nejnovější verzi Wileyho knihovny pro identifikaci přírodních látek

Tato knihovna je účinným nástrojem pro screening látek v oblastech metabolomiky a drug discovery. Nyní poskytuje přístup k více než 95 000 přírodních produktů.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Co je nového v softwartu KnowItAll 2024

Vydáním softwaru KnowItAll 2024 společnost Wiley pokračuje v rozšiřování možností softwaru KnowItAll, včetně nového nástroje pro kvantitativní analýzu, který může výrazně zjednodušit váš pracovní postup.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.