1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


Měření emisí v reálném provozu pomocí mobilní laboratoře
Způsob, jak efektivně a validně ověřit plnění environmentálních požadavků, je měření vozidel v reálných provozních podmínkách za použití mobilních nebo přenosných měřicích systémů.

Měření kvality ovzduší kompaktním měřícím systémem Airpointer
Merení kvality ovzduší probíhá v kontinuálním režimu záznamu koncentrací O₃, NO₂, NO, NOx, CO, CO₂, SO₂, H₂S, VOC a PM₁₀/PM₂ˌ₅.

Měření kvality ovzduší v městských parcích
Nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími kvalitu ovzduší nejen v městských parcích jsou emise škodlivin z dopravy, dále pak průmysl nebo vytápění domácností.

Nízkonákladové senzorické systémy měření kvality ovzduší
Plánujete provést změnu v dopravě s cílem zlepšení kvality ovzduší? Do jaké míry ji ovlivňuje doprava v obci?

Stanovení Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH/PAU) v asfaltových směsích
Plánujete rekonstrukci vozovky a potřebujete stanovit obsah Polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích?
  • Před
  • 1
  • Další