Produkty zaměřené na GC/MSD od Agilent Technologies distribuované přes HPST, s.r.o.
    1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor

Agilent 7250 GC/Q-TOF System
Agilent 7250 GC/QTOF představuje další generaci GC/QTOF přístrojů, jejichž historie se začala psát již před víc jak deseti lety, kdy byl představen první Agilent GC/QTOF 7200A. Při vzniku tohoto prvního vysokorozlišovacího GC TOF MS/MS systému byly využity technologie, které byly vyvinuty a zdokonalovány v předchozích desetiletích.
Agilent 7000E Triple Quadrupole GC/MS System
Agilent GC/MS trojitý kvadrupól 7000 našel svoje využití ve stovkách laboratoří v oblasti rutinního testování potravin, životního prostředí, kliniky, metabolomiky.
Agilent 7010C Triple Quadrupole GC/MS System
Když potřebujete tu nejvyšší citlivost, je tu Agilent 7010C trojitý kvadrupól.
Agilent GC/MSD 5977C
Agilent 5977C GC/MSD je rutinní a spolehlivý systém pro testování kontaminantů v životním prostředí a potravinách, chemické a petrochemické analýzy nebo analýzy forenzních a farmaceutických sloučenin.
Agilent GC/MSD HydroInert iontový zdroj
Rutinní používání vodíku jako nosného plynu pro GC/MSD analýzy: HydroInert iontový zdroj pro hmotnostní spektrometry Agilent Technologies.
Agilent QuickProbe systém pro GC/MSD
Systém Agilent QuickProbe GC/MSD umožňuje přímou analýzu prášků, tablet, vzorků rostlin, potravin a tekutin. Kombinace přímé analýzy vzorků bez přípravy s použitím sondy pro přímé vložení s ultrarychlou separací na GC koloně následované analýzou na hmotnostním detektoru a identifikací pomocí standardních spektrálních knihoven přináší jedinečnost a dokonalé řešení pro laboratoře zpracovávající velké množství vzorků.
Agilent GC/MS analyzátor aesanu a fosfanu
GC/MSD analyzér představuje róbustní řešení pro rutinní monitoring zbytkového arsanu a fosfanu ve výrobě olefinů. Tento analyzér vychází z Agilent 8890 GC a 5977B MS a je vybaven dalšími harwarovými součástmi, spotřebním materiálem a softwarem. Tento dovoluje rychlé zavedení přesné a vysoce stabilní metody pro detekci arsanu a fosfanu v řádu jednotek ppb.
Agilent GC/MS analyzátor alkoholu v krvi
V důsledku zákonných nářízení týkajících se maximálních povolených hladin alkoholu (ethanolu) v krvi řidičů, vyžadují laboratoře zabývající se tímto typem analýz přesné analytické nástroje / instrumenty produkující přesné a správné výsledky a současně umožňující vysokou průchodnost vzorků laboratoří. Agilent analyzér pro stanovení alkoholu v krvi v základní kofiguraci zahrnuje kombinaci plamenově ionizačního detektoru (FID) s hmotnostně spektrometrickým detektorem (MS), které spolu s Agilent 7697A Headspace samplerem umožňují rychlou analýzu vzorků bez výskytu carry-over efektů.
Agilent GC/MS analyzátor zbytkových rozpouštědel
Regulační úřady jako ICH, USP a EP definují maximalní přípustné limity pro residua těkavých organických sloučenin (rozpouštědel) ve farmaceutických přípravcích. Pro splněních těchto nařízení musí výrobci sledovat hladiny rozpouštědel, aktivních látek a aditiv ve finálních výrobcích. Agilent flexibilní, prekonfigurovaný a v továrně testovaný analyzér zbytkových rozpouštědel umožňuje rychlé zavedení přesných analýz s výbornou opakovatelností výsledků pro rozpouštědla třídy a 2A/B ve farmaceutických výrobcích.
Agilent GC/QQQ PAH analyzátor
Optimalizovaný a testovaný GC/MS/MS PAH analyzér je vhodný pro analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v široké škále vzorků životního prostředí. Konfigurace obsahuje backflush využívající kapilární fluidní technologie (CFT) pro zkrácení doby analýzy, zvýšení robustnosti a maximální produktivitu systému.
 

Mohlo by Vás zajímat

Agilent Capillary Flow Technology – technologie kapilárního proudění Agilent (záznam přednášky)

Metrohm, Hollywood, farmacie a spektrální analýza

Karel Ubik: Historie hmotnostní spektrometrie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.