Doporučuji se propít ke zdraví - Stanovení antioxidantů pomocí FIA-ECD a UHPLC-MS

St, 3.3.2021
| Originální článek z: RADANAL
Alena Semrádová a Aleš Horna si v Oldschooler's s Tomášem Nezmeškalem povídali o ušlechtilém vínu a blahodárném vlivu kultivovaného alkoholu na lidský organismus, které jsme doplnili o analytická data.
Video placeholder

OLDSCHOOLER'S: Doporučuji se propít ke zdraví

Od roku 2018 se na našem pracovišti Institutu Nutrice a Diagnostiky s.r.o. v Pardubicích zabýváme průtokovou injekční analýzou ve spojení s multikanálovou elektrochemickou detekcí (FIA-ECD). K téhle originální metodě jsme dospěli po více než 20 letech zkušeností s elektrochemickou detekcí HPLC. FIA-ECD se ukazuje jako jediné možné řešení pro hodnocení antioxidačních látek ve stovkách vzorků extraktů z ovoce, listů, kůry stromů a bylin. Zajímavým zjištěním je i sledování celkové antioxidační aktivity moči ve vztahu k lidskému zdraví.

V případě zájmu o stanovení konkrétních látek ve víně (ve vztahu ke zdraví např. resveratrol, rutin, quercetin) je na našem pracovišti volena metoda UPLC-MS/MS (Thermo Fisher Scientific – Ultimate 3000/TSQ Quantum Access Max) – vysokoúčinná kapalinová chromatografie s detekcí na trojitém kvadrupólu.

Oldschooler's s jsou rozhovory s Tomášem Nezmeškalem, kde veteráni z veřejného prostoru odhalují příběhy a historky, které od nich ještě nezazněly.

Stanovení celkové antioxidační aktivity v biologickém materiálu pomocí FIA-ECD metody

Naše laboratoř se dlouhodobě zabývá využití elektrochemie pro studium bioaktivních látek. Byla vyvinuta metoda průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí (FIA-ECD) pro hodnocení celkové antioxidační aktivity nápojů, potravních doplňků a extraktů z ovoce, listí a bylin. Tato metoda je založená na měření náboje v μC a poskytuje objektivní srovnání schopností antioxidačních látek předávat náboj nezávisle na matrici. Byla použita pro hodnocení celkové antioxidační aktivity lidské moče. Metoda poskytuje velmi zajímavé srovnání.

RADANAL: Obrázek 1: Vzorky moči analyzované FIA-ECD.

FIA-ECD

Přístrojové vybavení pro FIA-ECD:
 • Model 582 Solvent Delivery Module
 • Model 542 HPLC Autosampler
 • Elektrochemický detektor Coularray Detector ESA, Model 5600A (ESA Inc, USA)
FIA-ECD podmínky:
 • Mobilní fáze: 90 % KH2PO40,05M + 10% ACN (pH 4,8)Průtok: 1 ml/min
 • Isokratický proces
 • Nástřik: 10 μl
 • Potenciály: 200, 400, 600 a 800 mV
 • Čas analýzy: 1,1 min
 • Vzorek zředěný mobilní fází 1 : 3 (plná moč : mobilní fáze)

RADANAL: Obrázek 2: Přístrojové vybavení pro FIA-ECD - pumpy, autosampler, CoulArraydetektor a analyzátor

HPLC-MS/MS

Přístrojové vybavení pro HPLC-MS/MS:
 • UltiMate 3000 Binary RSLC
 • TSQ Quantum Access Max s ionizací elektrosprejem H–ESI (ThermoFisher Scientific, USA)
HPLC podmínky:

Kolona: Kinetex F5 100 Å 1,7 μm 50 x 2,1 mm (Phenomenex)

 • Univerzální předkolona: Zorbax Eclipse XDB-C18, 4,6 x 5 mm, 1,8μm (Agilent)
 • Mobilní fáze A: 0,1 obj. % kyseliny mravenčí ve vodě
 • Mobilní fáze B: 0,1 obj. % kyseliny mravenčí v methanolu
MS Parametry:
 • Ionizační mód: ESI+
 • Scenovací mód: SRM
 • Čas skenovacího cyklu: 0,5 s
 • Tlak kolizního plynu: 1,5 mTorr
 • Teplota kapiláry: 325 °C
 • Teplota odpařovací jednotky: 300 °C
 • Tlak sušícího plynu: 45 arb units
 • Tlak čistícího plynu: 2 arb units
 • Hodnota sprejovacího napětí: 3300 V

Výsledky

Pomocí vyvinuté FIA-ECD metody byla zjištěna celková antioxidační aktivita ve vzorcích sbírané moči šedesátiletého dobrovolníka v období prosinec 2017 až listopad 2018 (celkem 281 vzorků). Ve vzorcích byly pomocí HPLC-MS/MS kvantifikovány markery oxidačního poškození DNA (8-hydroxy-2'-deoxyguanosin) a RNA (8-hydroxyguanosin).V rámci studie byla posuzována souvislost mezi hladinami markerů poškození nukleových kyselin v moči a hladinami antioxidační aktivity lidské moče.

RADANAL: Obrázek 3: Stanovení celkové antioxidační aktivity ve vybraných vzorcích pomocí průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí.

Průměrná hodnota antioxidační aktivity vzorků moči (FIA-ECD) byla nalezena 360 ± 128 µC/ml a pohybovala se od 88 µC/ml do 872 µC/ml. Koncentrační hladiny biomarkerů sledovaných metodou HPLC-MS/MS se pohybovaly v rozmezí hodnot 1,5 - 163 ng/ml (8-hydroxyguanosin) a 0,1 - 103 ng/ml (8-hydroxy-2´-deoxyguanosin). Průběh nalezených koncentračních hladin analytů nekoreloval s antioxidační aktivitou moče. Bylo zjištěno, že z hlediska antioxidační aktivity může být lidská moč hodnotnější než kvalitní červené víno.

RADANAL: Obrázek 4: Grafické srovnání výsledků měření celkové antioxidační aktivity plné moče metodou FIA-ECD a měření koncentrace dvou biomarkerů metodou UPLC-MS/MS

RADANAL
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Den 3)

Závěrečný 3 den konference VITATOX obsahoval 7 odborných přenášek a oficiální zakončení. Těšíme se na příští ročník, který se uskuteční ve dnech 27. - 29. května 2024.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Den 3)

Závěrečný 3 den konference VITATOX obsahoval 7 odborných přenášek a oficiální zakončení. Těšíme se na příští ročník, který se uskuteční ve dnech 27. - 29. května 2024.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Den 3)

Závěrečný 3 den konference VITATOX obsahoval 7 odborných přenášek a oficiální zakončení. Těšíme se na příští ročník, který se uskuteční ve dnech 27. - 29. května 2024.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Den 3)

Závěrečný 3 den konference VITATOX obsahoval 7 odborných přenášek a oficiální zakončení. Těšíme se na příští ročník, který se uskuteční ve dnech 27. - 29. května 2024.