GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
RADANAL
Je společnost zabývající se výzkumem a vývojem, prodejem a aplikační podporou chromatografických metod včetně chromatografického spotřebního materiálu. Společnost je organizátorem mezinárodní konference INDC a konference VITATOX.
Tagy
Video
Vědecký článek
Potraviny
Zdraví
Logo of LinkedIn

Doporučuji se propít ke zdraví - Stanovení antioxidantů pomocí FIA-ECD a UHPLC-MS

Čt, 4.3.2021
| Originální článek z: RADANAL
Alena Semrádová a Aleš Horna si v Oldschooler's s Tomášem Nezmeškalem povídali o ušlechtilém vínu a blahodárném vlivu kultivovaného alkoholu na lidský organismus, které jsme doplnili o analytická data.
Video placeholder

OLDSCHOOLER'S: Doporučuji se propít ke zdraví

Od roku 2018 se na našem pracovišti Institutu Nutrice a Diagnostiky s.r.o. v Pardubicích zabýváme průtokovou injekční analýzou ve spojení s multikanálovou elektrochemickou detekcí (FIA-ECD). K téhle originální metodě jsme dospěli po více než 20 letech zkušeností s elektrochemickou detekcí HPLC. FIA-ECD se ukazuje jako jediné možné řešení pro hodnocení antioxidačních látek ve stovkách vzorků extraktů z ovoce, listů, kůry stromů a bylin. Zajímavým zjištěním je i sledování celkové antioxidační aktivity moči ve vztahu k lidskému zdraví.

V případě zájmu o stanovení konkrétních látek ve víně (ve vztahu ke zdraví např. resveratrol, rutin, quercetin) je na našem pracovišti volena metoda UPLC-MS/MS (Thermo Fisher Scientific – Ultimate 3000/TSQ Quantum Access Max) – vysokoúčinná kapalinová chromatografie s detekcí na trojitém kvadrupólu.

Oldschooler's s jsou rozhovory s Tomášem Nezmeškalem, kde veteráni z veřejného prostoru odhalují příběhy a historky, které od nich ještě nezazněly.

Stanovení celkové antioxidační aktivity v biologickém materiálu pomocí FIA-ECD metody

Naše laboratoř se dlouhodobě zabývá využití elektrochemie pro studium bioaktivních látek. Byla vyvinuta metoda průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí (FIA-ECD) pro hodnocení celkové antioxidační aktivity nápojů, potravních doplňků a extraktů z ovoce, listí a bylin. Tato metoda je založená na měření náboje v μC a poskytuje objektivní srovnání schopností antioxidačních látek předávat náboj nezávisle na matrici. Byla použita pro hodnocení celkové antioxidační aktivity lidské moče. Metoda poskytuje velmi zajímavé srovnání.

RADANAL: Obrázek 1: Vzorky moči analyzované FIA-ECD.

FIA-ECD

Přístrojové vybavení pro FIA-ECD:
 • Model 582 Solvent Delivery Module
 • Model 542 HPLC Autosampler
 • Elektrochemický detektor Coularray Detector ESA, Model 5600A (ESA Inc, USA)
FIA-ECD podmínky:
 • Mobilní fáze: 90 % KH2PO40,05M + 10% ACN (pH 4,8)Průtok: 1 ml/min
 • Isokratický proces
 • Nástřik: 10 μl
 • Potenciály: 200, 400, 600 a 800 mV
 • Čas analýzy: 1,1 min
 • Vzorek zředěný mobilní fází 1 : 3 (plná moč : mobilní fáze)

RADANAL: Obrázek 2: Přístrojové vybavení pro FIA-ECD - pumpy, autosampler, CoulArraydetektor a analyzátor

HPLC-MS/MS

Přístrojové vybavení pro HPLC-MS/MS:
 • UltiMate 3000 Binary RSLC
 • TSQ Quantum Access Max s ionizací elektrosprejem H–ESI (ThermoFisher Scientific, USA)
HPLC podmínky:

Kolona: Kinetex F5 100 Å 1,7 μm 50 x 2,1 mm (Phenomenex)

 • Univerzální předkolona: Zorbax Eclipse XDB-C18, 4,6 x 5 mm, 1,8μm (Agilent)
 • Mobilní fáze A: 0,1 obj. % kyseliny mravenčí ve vodě
 • Mobilní fáze B: 0,1 obj. % kyseliny mravenčí v methanolu
MS Parametry:
 • Ionizační mód: ESI+
 • Scenovací mód: SRM
 • Čas skenovacího cyklu: 0,5 s
 • Tlak kolizního plynu: 1,5 mTorr
 • Teplota kapiláry: 325 °C
 • Teplota odpařovací jednotky: 300 °C
 • Tlak sušícího plynu: 45 arb units
 • Tlak čistícího plynu: 2 arb units
 • Hodnota sprejovacího napětí: 3300 V

Výsledky

Pomocí vyvinuté FIA-ECD metody byla zjištěna celková antioxidační aktivita ve vzorcích sbírané moči šedesátiletého dobrovolníka v období prosinec 2017 až listopad 2018 (celkem 281 vzorků). Ve vzorcích byly pomocí HPLC-MS/MS kvantifikovány markery oxidačního poškození DNA (8-hydroxy-2'-deoxyguanosin) a RNA (8-hydroxyguanosin).V rámci studie byla posuzována souvislost mezi hladinami markerů poškození nukleových kyselin v moči a hladinami antioxidační aktivity lidské moče.

RADANAL: Obrázek 3: Stanovení celkové antioxidační aktivity ve vybraných vzorcích pomocí průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí.

Průměrná hodnota antioxidační aktivity vzorků moči (FIA-ECD) byla nalezena 360 ± 128 µC/ml a pohybovala se od 88 µC/ml do 872 µC/ml. Koncentrační hladiny biomarkerů sledovaných metodou HPLC-MS/MS se pohybovaly v rozmezí hodnot 1,5 - 163 ng/ml (8-hydroxyguanosin) a 0,1 - 103 ng/ml (8-hydroxy-2´-deoxyguanosin). Průběh nalezených koncentračních hladin analytů nekoreloval s antioxidační aktivitou moče. Bylo zjištěno, že z hlediska antioxidační aktivity může být lidská moč hodnotnější než kvalitní červené víno.

RADANAL: Obrázek 4: Grafické srovnání výsledků měření celkové antioxidační aktivity plné moče metodou FIA-ECD a měření koncentrace dvou biomarkerů metodou UPLC-MS/MS

Další informace a příspěvky naleznete na profilu společnosti RADANAL na portálech LabRulez.
RADANAL
 

Mohlo by Vás zajímat

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články


Článek | Produkt

Novinka na trhu - Agilent 8850 plynový chromatograf (GC)

Altium International představuje nejmenší a nejvýkonnější stolní plynový chromatograf Agilent 8850. Ušetřete místo a získejte přesné výsledky!
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články


Článek | Produkt

Novinka na trhu - Agilent 8850 plynový chromatograf (GC)

Altium International představuje nejmenší a nejvýkonnější stolní plynový chromatograf Agilent 8850. Ušetřete místo a získejte přesné výsledky!
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články


Článek | Produkt

Novinka na trhu - Agilent 8850 plynový chromatograf (GC)

Altium International představuje nejmenší a nejvýkonnější stolní plynový chromatograf Agilent 8850. Ušetřete místo a získejte přesné výsledky!
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní
 

Podobné články


Článek | Produkt

Novinka na trhu - Agilent 8850 plynový chromatograf (GC)

Altium International představuje nejmenší a nejvýkonnější stolní plynový chromatograf Agilent 8850. Ušetřete místo a získejte přesné výsledky!
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.