GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
ChromSolutions
ChromSolutions byla založena v roce 2004 a má bohaté zkušenosti s přípravou vzorků pro techniky chromatografie a spektroskopie. S více než 120 lety kolektivních zkušeností nabízí ChromSolutions nezávislý zdroj rad a řešení pro moderní analytické výzvy.
Tagy
Článek
Akademie
Logo of LinkedIn

Stručná referenční příručka pro analýzu plynů pomocí plynové chromatografie (GC)

Út, 30.3.2021
| Originální článek z: ChromSolutions
Tato příručka nabízí praktické rady, které, jak doufáme, pomohou uživatelům a zabrání mnoha běžným chybám, s nimiž se při analýze plynu setkáváme.
Pixabay/Magnascan: Stručná referenční příručka pro analýzu plynů pomocí plynové chromatografie (GC)

Pixabay/Magnascan: Stručná referenční příručka pro analýzu plynů pomocí plynové chromatografie (GC)

Ty se můžou pohybovat od nepřesných nebo chybných výsledků až po pořízení přístrojů, které jsou často nefunkční, odstavené nebo vyžadují vysoké náklady na údržbu.

Tento průvodce pokrývá analýzu plynů od úrovně stopových koncentrací analytů (ppb), které mohou vyžadovat předkoncentrační zařízení (externí nebo konfigurované jako součást přístroje) nebo specializované detektory až po čisté plyny (100%).

Před zahájením analýzy nebo nákupem přístroje

  • Ujistěte se, že rozumíte požadavkům analýzy a vzorkování.
  • Pokud Váš stávající přístroj není nakonfigurován nebo nemůže splnit Vaše požadavky na analýzu, může být potřebná jeho úprava nebo nákup nového stroje (viz Stručná referenční příručka k nákupu analytického přístroje)
  • Ověřte, že byl plynový chromatograf nainstalován dle specifikace výrobce a byla provedena potřebná údržba/servis.

Stav a typ vzorku

Stav vzorku je další parametr, který je třeba zvážit. Jak můžete Váš vzorek bezpečně a reprezentativně zavést do plynového chromatografu a dosáhnout přesných a spolehlivých výsledků?

Vzorek může pocházet z reakčního procesu a nemusí tedy mít teplotu a tlak okolí.

Vzorek může obsahovat další sloučeniny nebo matrici, které budou s Vašimi analyty interferovat a přinejlepším jen ovlivní výsledky nebo mohou také reagovat s materiálem, se kterým bude Váš vzorek při cestě v plynovým chromatografem v kontaktu.

To jsou další otázky, které byste se měli zeptat

  • Vzorkovnice (typ, velikost, materiál, přípojky, těsnění/uzávěry)
  • Tlak a teplota vzorku (rozsah)
  • Stabilita a skladování vzorků

Konfigurace přístroje

Konfigurace plynového chromatografu (GC) pro analýzu plynů by mohla být jednoduchá – např. jeden injektor, jedna kolona a jeden detektor, ale většina má tendenci být o něco složitější. Vždy by mělo být součástí schéma zapojení/diagram, aby bylo možné pochopit, co se v systému děje, a také řešit případné problémy, které se mohou vyskytnout.

ChromSolutions: Schéma zapojení a ventilový diagram plynového chromatografu pro analýzu plynů

Systém může obsahovat i další hardware, jako jsou methanizéry/Jetanizer, který dokáže převést inertní plyny na metan pro lepší odezvu na FID detektoru.

Ventily se mohou případně instalovat před samotným injektorem, aby umožnily větší flexibilitu dávkování vzorků.

Průtoky mohou být také různě měněny/odkloněny, analyty zachycovány nebo vyplachovány, což vyžaduje instalaci vícecestných ventilů a/nebo přepínání tlaku.

Nástřik/Dávkování vzorků a cesty v plynovém chromatografu

Za prvé, pokud má Váš vzorek vyšší teplotu a tlak (např. z reaktoru), chcete, aby byl do GC zaveden přímo a měli byste tak použít ventil. V takovém případě budete pravděpodobně muset také zvážit použití vytápěných vedení mezi reaktorem a GC a brát v úvahu také teploty/tlaky ventilů.

ChromSolutions: Ventil pro plynový chromatograf pro analýzu plynů

Dalším způsobem, jak dostat vzorek do plynového chromatografu je injekční stříkačka.

Oba způsoby mohou být manuální nebo plně automatizovány. Automatizace je vždy lepší volba s ohledem na opakovatelnost a ventily jsou pro dávkování vždy preferovanou volbou, protože tak lze prostřednictvím proplachování smyčky minimalizovat vstup vzduchu do sytému. V případě potřeby je možné propláchnout také prostor, kde je ventil umístěn. Ventily můžou být rotační a diafragmové jsou volby.

Typické objemy vzorků při analýze plynů se pohybují mezi 0,25 - 1,0 ml.

Při vzorkování několika různých vzorkovacích bodů může být do konfigurace GC začleněn ventil pro streamování a tedy výběr vybraného vstupu vzorku.

Ruční vzorkování z tlakových nádob a přímý nástřik do GC pomocí injekční stříkačky (plynotěsné) může mít bezpečnostní a analytické důsledky.

Kompatibilitu materiálu, který přichází do styku se vzorkem, je třeba vždy pečlivě zvážit a to zejména u analytů a matric, které mohou na těchto površích absorbovat nebo reagovat.

Kolony

Výběr rozměrů, materiálu a fáze kolony závisí na konkrétní aplikaci a můžou být:

Porézní polymery jsou dostupné v různých polaritách a kolony s molekulárním sítem slouží k oddělení O₂ a N₂ a mohou separovat H₂/He, CO a CH₄. CO₂ a > C₂ se nebudou z kolon na bázi molekulárního síta eluovat.

Kondicionace a horní teplotní limity se mohou u GC kolon pro analýzu plynů dramaticky lišit, takže pokud jsou umístěny ve stejné peci, musíme na to dávat velký pozor.

Detektory

Pro analýzu plynů jsou běžně používané detektory jako TCD, PDHID, IMS a PED, v některých aplikacích se však používají také PFD/PFPD/SCD, FID a MS.

Závěr

Pokud při zavádění analýz plynů pomocí plynové chromatografie vezmete tyto pokyny v úvahu, narazíte na méně problémů a Vaše výsledky analýz budou kvalitnější.

ChromSolutions: What we offer at ChromSolutions is our wealth of experience in analytical instrument sales and support. We can help you from defining your requirements to the implementation of a robust gas analytical method fit for purpose.
ChromSolutions
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Metrohm OMNIS a OMNIS NIRS Seminář na PřF Univerzity Karlovy

Zveme Vás na seminář “OMNIS a OMNIS NIRS”, který se koná ve dnech 26.-27.06.2024 na PřF Univerzity Karlovy v Praze.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Rozšíření analýzy prekurzorů ozónu pomocí TD–GC–MS

Kvalita ovzduší ve velkoměstech je rostoucím problémem, a proto se stále více využívají pokročilé metody monitoringu, jako je TD-GC-MS analýza prekurzorů přízemního ozónu, klíčové složky městského smogu.
Altium International
more

Článek | Produkt

Altium International: Akce na rozpouštědla Honeywell

Altium International nabízí poslední příležitost nákupu rozpouštědel Chromasolv™ od společnosti Honeywell za stávající ceny. Nabídka platná do 15. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Altium International
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.