Stručná referenční příručka pro vývoj GC a GC/MS metod | LabRulez GCMS

Stručná referenční příručka pro vývoj GC a GC/MS metod

St, 21.4.2021
| Originální článek z: ChromSolutions
Tato GC&GC/MS příručka nabízí praktické rady, které, jak doufáme, pomohou uživatelům vyhnout se mnoha běžným problémům, se kterými se setkávají v důsledku špatného vývoje, převodu nebo optimalizace metod.
Unsplash/Julia Koblitz: Stručná referenční příručka pro vývoj GC a GC/MS metod

Unsplash/Julia Koblitz: Stručná referenční příručka pro vývoj GC a GC/MS metod

Jejich důsledky se můžou pohybovat od nepřesných výsledků až po nefunkční hardware s nutností odstávek a vysokých nákladů na údržbu. Cílem je totiž při vytváření nové metody vždy nastavit spolehlivou automatizovanou identifikaci analytů a přesnou kvantitativní výsledků, které jsou pro daný účel požadovány.

Příklad převodu metody pro uhlovodíky C3 - C15

Než začneme

 • Zajistěte, aby byl nový nebo stávající instrument nakonfigurován a nainstalován s použitím správného spotřebního materiálu, linerů, plynů, kolonami ale také vhodným injektorem, ventilem, detektorem nebo softwarovými nástroji pro detekci a identifikaci cílových analytů.

 • Přístroj musí být nainstalován ve shodě se specifikacemi výrobce a všechny protokoly o údržbě/servisní historii by měli být aktuální a stroj tedy plně funkční.

První testování

 • Ujistěte se, že metoda pro sběr dat je dostatečně rychlá, aby vyhověla požadavkům na přesnost (min. 8 bodů přes pík pro opakovatelnost 5–10%).

 • Upravte průtoky na koloně a teplotní program pece, abyste dosáhli požadované průchodnosti vzorků a také separaci pro reprezentativní standard.

 • Optimalizujte podmínky detektoru pro co nejlepší odezvu a minimální interference.

 • Optimalizujte parametry injektoru pro co nejlepší odezvu, chromatografické rozlišení a minimální deformaci píků.

 • Aplikujte metodu pro zpracování dat a ověřte, že máte nastavené správné integrační parametry a okna pro identifikaci.

 • Upravte nastavení automatického dávkovače pro optimální opakovatelnost (min. 6 nástřiků) na reprezentativním standardu.

 • Pokud nelze dosáhnout požadovaná kritéria metody pro reprezentativní standard, zvažte zvýšení rychlosti sběru dat a/nebo přidání interního standardu (standardů).

SQC a testování vzorků

 • Nastříkněte matriční standard nebo vzorek (min. 6 nástřiků), abyste ověřili identifikaci, integraci a opakovatelnost.

 • Pokud se chromatogramy/výsledky významně liší od původní metody nebo od očekávaných/přijatelných mezí, zvažte vhodnější strategii pro eliminaci matice.

Testování přenosu (carryover) vzorku

 • Nastříkněte vysoký standard +20%, po kterém následuje blank a změřte přenos vzorku a opakovatelnost tohoto přenosu. Udržujte také množství overloaded píků na minimu.

 • Upravte parametry autosampleru a rozpouštědel pro oplach nebo plynů pro proplach, abyste přenos vzorků minimalizovali.

 • Upravte metodu pro zpracování dat, abyste zajistili správnou integraci standardu o vysoké koncentraci a blanků.

 • Analyzujte vzorek nebo nezávislý QC standard šestkrát s novými podmínkami autosampleru a porovnejte chromatografický data a opakovatelnost s počátečním testem SQC a vzorků. Pokud výsledky nejsou srovnatelné, proveďte další úpravy parametrů.

Kalibrace/QC/Validace

 • Počáteční kalibrace pro externí/interní standard a molární%/normalizované%.

 • Udělejte kalibraci v rozsahu od nízkého standardu 3*meze detekce k nejvyšší úrovni standardů +20% (ideálně 7 bodů). Naměřte 3 boty na každé úrovni, 6 bodů na LOQ, 6 bodů ve středu a 6 bodů na nejvyšší úrovni. Vyneste kalibrační křivku a posuďte kritéria linearity a vypočítejte %rsd na úrovních s naměřenými 6ti body.

 • Pokud jsou v metodě provedeny jakékoliv úpravy, je zapotřebí opět nastříknout nebo přepočítat data pro vzorek nebo nezávislý QC nebo naspikovaný vzorek.

 • Vytvořte QC/validační protokol s nezávislými QC a kalibracemi , abyste zajistili robustnost metody a kontrolovali také frekvence potřebné údržby. Typické protokoly zahrnují nástřik nízkých a vysokých úrovní standardů/SQC/naspikovaných vzorků, které měří plochy píků, retenční časy a tvary píku. Kromě těchto parametrů se obvykle měří také šum baseline a offsety od začátku a konce chromatogramu.

Závěr

Při dodržování těchto postupů se vyhnete běžným nežádoucím chybám a budete mít použitelnou robustní metodu poskytující přesné a spolehlivé výsledky.

ChromSolutions
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.