22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Čt, 22.4.2021
| Originální článek z: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
Hotely Srní: Hotel Srní

Hotely Srní: Hotel Srní

Milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

rádi bychom Vás pozvali na již 22. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se bude konat ve dnech 5. – 10. září 2021 opět v Hotelu Srní, který se nachází ve stejnojmenné horské obci v srdci Národního parku Šumava. Tématem letošního ročníku je „Analýza malých molekul“, takže se můžete těšit na přednášky týkající se postupů používaných pro jejich identifikaci, interpretaci hmotnostních spekter nebo jejich kvantitativní analýzy. Samostatné sekce budou věnovány i GC/MS, využití softwaru ve vyhodnocování a procesování LC/MS dat, statistické analýze a nejrůznějším aplikacím. Zájemci se mohou také přihlásit na krátké kurzy, které budou pořádány v neděli 5. září odpoledne a v pondělí 6. září dopoledne. Letos nabízíme pět krátkých kurzů, zaměřených na statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii, Mzmine software, interpretace EI spekter, lipidomickou a metabolomickou analýzu. Ani tento rok nepřijdete o možnost prezentovat plakátová sdělení a vzhledem k úspěchu z loňského roku budeme pokračovat také se sekcí „Mládí vpřed“, kde dostanou příležitost mladí vědci, kteří nám představí svůj výzkum v krátkých prezentacích. Počet posterových panelů je z technických důvodů omezen a nemůže být navýšen, proto se v případě zájmu o posterovou prezentaci registrujte včas. Program obohatí také přednáška světoznámého ruského fyzika Alexandra Makarova, vynálezce Orbitrapu, který tento rok přislíbil svou osobní účast, pokud to vyšší moc dovolí.

Kromě kvalitního odborného programu nebudou chybět tradiční středeční výlety a každý večer včetně neděle bude pestrý společenský program. Čas jistě naleznete i na sportovní či další relaxaci, ať už v okolní přírodě nebo v zázemí hotelu s krytým 25 m bazénem, saunou, bowlingem a víceúčelovou sportovní halou.

Pevně věříme, že epidemická situace bude v září už stabilizována a tento ročník Školy MS proběhne v relativně normálním režimu, ale samozřejmě jsme připraveni i na variantu, že další vývoj tak optimistický nebude. Nyní je spuštěna registrace, ale zatím nebude probíhat fakturace až do doby, kdy bude zřejmé, že pořádání akce bude reálné. Rádi bychom takové rozhodnutí učinili do konce června, ale je obtížné dávat v dnešní době k čemukoliv závazné sliby.

Osobní kontakt je zkrátka tou nejlepší příležitostí, jak znovu potkat známé tváře, navázat nová přátelství a po dlouhé „karanténě“ zrelaxovat mysl, samozřejmě s dodržením platných nařízení v době konání akce, aby byla zaručena bezpečnost účastníků.

Těšíme se na viděnou.

Za organizační tým,

Michal Holčapek a Robert Jirásko

REGISTRACE

ONLINE REGISTRACE

Předběžný program 22. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie

SSJMM: Předběžný program 22. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie

POZVANÝ PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Alexander Makarov

Alexander Makarov was born in the Siberian town of Irkutsk in 1966 and went to study in Moscow Engineering Physics institute where he also obtained his PhD. After 2 post-doc years at Warwick Univ., he joined a small high-tech company HD Technologies in Manchester (UK).

There he started his work on the Orbitrap mass analyzer. Following the acquisition of the firm by Thermo Electron Corp. in 2000, Alexander provided scientific leadership of the Orbitrap R&D which led to the commercial launch of LTQ Orbitrap mass spectrometer in 2005 and subsequent extensions and new generations of this technology. He has received multiple awards, including Award for Distinguished Contribution in Mass Spectrometry of ASMS and Thomson medal of IMSF. He holds the position of Director of Research, Life Science Mass Spectrometry in Bremen, Germany and Chair in High Resolution Mass Spectrometry at Utrecht University in Netherlands. He was elected a Fellow of the Royal Society (UK) in 2020.

SSJMM: Alexander Makarov (Thermo Fisher Scientific)

Neděle 5. Září

 • 11:00 – 14:00 Příjezd účastníků, registrace

 • 12:00 – 14:00 Oběd

 • 14:00 – 18:00 Krátký kurz A: Statistické vyhodnocení dat v bioanalytické chemii (T. Hrnčiarová)

 • 14:00 – 18:00 Krátký kurz B: Mzmine software (T. Pluskal)
 • 14:00 – 18:00 Krátký kurz C: Interpretace EI spekter -1. část (M. Polášek)

 • 18:30 – 20:00 Večeře s rautem ve stylu Tex-Mex

 • 20:00 – 21:00 Přednáška Národní park Šumava

 • 21:00 – ??? Společenský večer firmy Amedis: Hmotníkáři sobě aneb vědci se opět baví

Pondělí 6. Září

 • 8:15 – 8:30 Registrace účastníků kurzů

 • 8:30 – 12:30 Krátký kurz C: Interpretace EI spekter -2. část (M. Polášek)

 • 8:30 – 12:30 Krátký kurz D: Lipidomická analýza (M. Holčapek a skupina)
 • 8:30 – 12:30 Krátký kurz E: Metabolomická analýza (O. Novák, D.Friedecký)

 • 11:00 – 14:00 Příjezd účastníků, registrace

 • 12:00 – 14:00 Oběd

 • 14:00 – 14:20 Zahájení 22. Školy hmotnostní spektrometrie (M. Holčapek)

SEKCE I. Novinky a trendy v MS

 • 14:20 – 15:05 Exploring New Heights on the Orbitrap Journey (A. Makarov)
 • 15:05 – 15:50 Metabolické dráhy malých molekul (O. Kuda)
 • 15:50 – 16:35 Rostlinná metabolomika (O. Novák)

 • 16:35 – 17:05 Přestávka na kávu

SEKCE II. Slavnostní sekce: Cena Vladimíra Hanuše (Sponzorem letošního ročníku je firma Amedis)

 • 17:05 – 17:15 Vyhlášení ceny (J. Preisler, V. Kanický)
 • 17:15 – 17:45 Přednáška laureáta ceny (Vítěz ceny)
 • 17:45 – 18:05 SCIEX Zeno TOF, aneb dohnal Achiles želvu? (T. Korba (Amedis))
 • 18:05 - 18:35 Firemní přednáška - HPST

 • 19:15 – 20:30 Večeře s rautem v šumavském stylu

 • 20:30 – ??? Společenský večer firmy HPST: K tanci a poslechu bude hrát jazzová kapela DiJazzTiva

Úterý 7. Září

SEKCE III. Současná MS instrumentace I.

 • 8:30 – 9:10 Ionizační techniky v současné hmotnostní spektrometrii (K. Lemr)
 • 9:10 – 9:50 Přehled používaných MS analyzátorů (J. Preisler)
 • 9:50 – 10:30 Vysoké rozlišení v hmotnostní spektrometrii (J. Cvačka)

 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

SEKCE IV. Současná MS instrumentace II.

 • 11:00 – 11:30 Typy skenů v hmotnostní spektrometrii (L. Nováková)
 • 11:30 – 12:00 Zpracování dat v hmotnostně spekrometrickém zobrazování (A. Bednařík)
 • 12:00 – 12:30 Detekce v hmotnostní spektrometrii (J. Žabka)

 • 12:30 – 14:00 Oběd

 • 13:00 – 13:45 Plakátová sdělení (lichá čísla)

SEKCE V. Identifikace malých molekul

 • 14:00 – 14:40 Úvod do interpretace hmotnostních spekter malých molekul (R. Jirásko)
 • 14:40 – 15:20 Vyhodnocení dat měřených iontovou mobilitou (K. Lemr)
 • 15:20 – 16:00 Přehled přístupů v necílené analýze malých molekul (T. Čajka)

 • 16:00 – 16:30 Přestávka na kávu

SEKCE VI. Interpretace spekter

 • 16:30 – 17:00 Interpretace spekter při analýze rostlinných materiálů (P. Bednář)
 • 17:00 – 17:30 Analýza různých typů izomerií (J. Cvačka)

 • 17:30 – 17:45 Firemní přednáška - Pragolab (L. Plaček)

 • 17:45 – 18:15 Firemní přednáška - Shimadzu

 • 18:15 – 19:00 Plakátová sdělení (sudá čísla)

 • 19:15– 20:30 Večeře s rautem v asijském stylu

 • 20:30 -??? Společenský večer firmy Shimadzu: Funk, house, electroswing i rádiový pop v podání skupiny The Cupcake Collective

Středa 8. Září

SEKCE VII. Softwarové nástroje pro zpracování MS dat

 • 8:30 – 9:00 Praktické ukázky cíleného a necíleného zpracování dat z datově závislých i datově nezávislých měření (T. Korba)
 • 9:00 – 9:30 Od signálu ke knihovně a zase zpátky (O. Lacina)
 • 9:30 – 10:00 Využití MALDI pro metabolomiku a imaging (L. Kučera)
 • 10:00 – 10:30 LC/MS sledování metabolických změn při poruchách centrálního nervového systému (M. Lísa)

 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

SEKCE VIII. Miniaturizace

 • 11:00 – 11:30 Separace na čipech ve spojení s MS (J. Urban)
 • 11:30 – 12:00 Miniaturizace v hmotnostní spektrometrii (M. Polášek)
 • 12:00 – 12:30 Firemní přednáška - Waters

 • 13:00 – 14:00 Oběd

Kulturně poznávací odpoledne

 • A/ Prohlídka hradu Rabí
 • B/ Pěší výlet Modrava - Srní
 • C/Výlet na Čeňkovu pilu
 • D/Individuální program

 • 19:15 – 20:30 Večeře s vital rautem

 • 20:30 - ??? Společenský večerfirmy Waters: Koncert hudební skupiny DUENDE - latinsko-americká hudba namíchaná s africkou muzikou až po flamenco

Čtvrtek 9. Září

SEKCE IX. Kvantitativní analýza

 • 8:30 – 9:00 Vývoj robustní kvantitativní metody v LC/MS (R. Grabic)
 • 9:00 – 9:30 Validace kvantitativních metod v LC/MS a SFC/MS (L. Nováková)
 • 9:30 – 10:00 Způsoby kvantifikace v metabolomické analýze (M. Moos)
 • 10:00 – 10:30 Kvantitativní lipidomická analýza (M. Holčapek)

 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

SEKCE X. Klinické aplikace

 • 11:00 – 11:30 Biomedicínské aplikace SIFT-MS (P. Španěl)
 • 11:30 – 12:00 Infekční metalomika (V. Havlíček)
 • 12:00 – 12:30 Hmotnostní spektrometrie v novorozeneckém screeningu (J. Bártl)

 • 12:30 – 14:00 Oběd

 • 13:00 – 13:45 Plakátová sdělení (sudá čísla)

SEKCE XI. Vyhodnocení dat a statistická analýza

 • 14:00 – 14:30 Statistické vyhodnocení dat: krok za krokem pro začátečníky (D. Friedecký)
 • 14:30 – 15:00 Vícerozměrné metody analýzy dat (A. Kvasnička)
 • 15:00 – 15:30 Metabolomická analýza myších modelů (K. Chalupský)
 • 15:30 – 16:00 Komplexní metabolomika v praxi: Případová studie (L. Najdekr)

 • 16:00 – 16:30 Přestávka na kávu

SEKCE XII. Mládí vpřed

 • 16:30 – 18:00 APCI-MS v negativním módu pro strukturní charakterizaci estolidů triacylglycerolů (L. Cudlman)
 • 16:45 - 17:00 Cílená metabolomická a lipidomická analýza tauopatických potkaních modelů SHR24 (Dobešová)
 • 17:00 - 17:15 RP-UHPLC/MS Characterization of Human Plasma Using Benzoylation of Multiple Lipid Classes (O. Peterka)
 • 17:15 - 17:30 MALDI hmotnostně spektrometrické zobrazovaní lipidů pro studium neurodegenerace (Š. Strnad)
 • 17:30 - 17:45 Analýza neionických tenzidů na bázi oxyethylenovaných acylglycerolů pomocí LC/MS a 2D-LC/MS (P. Valigurová )
 • 17:45 - 18:00 Reversed-phase UHPLC/MS used for highly confident identification of lipid species in human plasma (Z. Vaňková)

 • 18:00 – 18:30 Firemní přednáška - Bruker

 • 18:30 – 19:15 Plakátová sdělení (lichá čísla)

 • 19:15 – 20:30 Večeře srautemve stylu barbecue

 • 20:30 – ??? Společenský večerfirmy Bruker

Pátek 10. Září

SEKCE XIII. GC/MS

 • 8:30 – 9:00 Současný stav v GC/MS a typické aplikace (J. Čáslavský)
 • 9:00 – 9:30 Využití knihoven hmotnostních spekter (J. Chudoba)
 • 9:30 – 10:00 Derivatizace v GC/MS (P. Šimek)

 • 10:00 – 10:15 Firemní přednáška - Leco (P. Jiroš)

 • 10:15 – 10:30 První 4Q multi-kvadrupólové ICP-MS: Posunutí mezí detekce na další desetinné místo (P. Šmejda (PE Systems))

 • 10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

SEKCE XIV. Aplikace

 • 11:00 – 11:30 Dopingová analýza (L. Nováková)
 • 11:30 – 12:00 Hmotnostní spektrometrie v environmentální analýze (R. Grabic)
 • 12:00 – 12:30 Podívám se ti na zoubek aneb MS v rukou toxikologů (M. Židková)
 • 12:30 – 12:50 Slavnostní zakončení (M. Holčapek)

 • 12:50 – 14:00 Oběd

MINULÝ ROČNÍK V NOVINKÁCH

21. Škola hmotnostní spektrometrie

Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 1

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 2

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 3

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 4

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 5

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 6

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 5

Předposlední den letošní Školy hmotnostní spektrometrie otevřel témata proteomiky, vyhodnocování a vizualizace dat nebo interpretace MS spekter. Zakončen byl sérií krátkých přednášek našich mladých vědců.
Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 2

Druhý den konference byl věnován především přehledovým a teoreticky zaměřeným edukačním přednáškám k technologiím a principům v hmotnostní spektrometrii. Den uzavíraly aplikační přednášky a sekce posterů.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 5

Předposlední den letošní Školy hmotnostní spektrometrie otevřel témata proteomiky, vyhodnocování a vizualizace dat nebo interpretace MS spekter. Zakončen byl sérií krátkých přednášek našich mladých vědců.
Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 2

Druhý den konference byl věnován především přehledovým a teoreticky zaměřeným edukačním přednáškám k technologiím a principům v hmotnostní spektrometrii. Den uzavíraly aplikační přednášky a sekce posterů.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 5

Předposlední den letošní Školy hmotnostní spektrometrie otevřel témata proteomiky, vyhodnocování a vizualizace dat nebo interpretace MS spekter. Zakončen byl sérií krátkých přednášek našich mladých vědců.
Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 2

Druhý den konference byl věnován především přehledovým a teoreticky zaměřeným edukačním přednáškám k technologiím a principům v hmotnostní spektrometrii. Den uzavíraly aplikační přednášky a sekce posterů.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis and Characterization of ARC’s Injet Methanizer for Permanent Gases, Carbon Dioxide, and Light Hydrocarbons

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie

Estimation of Ethylene Oxide and Ethylene Chlorohydrin in Sesame Seeds Using Agilent 8890 GC and 7000D Triple Quadupole MS System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Fast Pesticide Residue Analysis in Food with a Benchtop GC-TOFMS

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Trace Level Quantitation of 6 Nitrosamines in Metformin API by Dynamic Headspace GC-MS/MS

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Determination of Volatile Organic Compounds in Water by Purge and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, Purge and Trap, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies, Tekmar Teledyne
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 5

Předposlední den letošní Školy hmotnostní spektrometrie otevřel témata proteomiky, vyhodnocování a vizualizace dat nebo interpretace MS spekter. Zakončen byl sérií krátkých přednášek našich mladých vědců.
Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 2

Druhý den konference byl věnován především přehledovým a teoreticky zaměřeným edukačním přednáškám k technologiím a principům v hmotnostní spektrometrii. Den uzavíraly aplikační přednášky a sekce posterů.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.