Stručná referenční příručka pro interpretaci GC/MS (EI) spekter | LabRulez GCMS

Stručná referenční příručka pro interpretaci GC/MS (EI) spekter

Čt, 27.5.2021
| Originální článek z: ChromSolutions
S příchodem moderních GC/MS instrumentů a software pro analýzu neznámých látek, často chybí dovednosti a pochopení toho, jak daná sloučenina fragmentuje.
ChromSolutions: Stručná referenční příručka pro interpretaci GC/MS (EI) spekter

ChromSolutions: Stručná referenční příručka pro interpretaci GC/MS (EI) spekter

Rovněž je důležitá znalost způsobu fungování a shody s GC/MS knihovnami a možností vyhledávacích algoritmů. Pokud tyto základní znalosti nejsou zcela pochopeny, výsledkem může být špatná shoda spekter nebo ještě hůře, nesprávná identifikace neznámých sloučenin.

Jak pracovat s knihovnou spekter

 • Shoda s 1. výsledkem v knihovně nemusí být správná.
 • Sloučenina nemusí být v prohledávané knihovně dostupná.
 • Rozsah hmotností akvizice se nemusí shodovat s rozsahem hmotností knihovny.
 • Různé algoritmy vyhledávání v knihovně mohou poskytovat rozdílné shody pro stejnou sloučeninu.
 • Menší píky mohou před vyhledáváním v knihovně vyžadovat odečtení pozadí.
 • Vytvořte si vlastní knihovny z dat získaných na vašem instrumentu.

ChromSolutions: Cl/Br zastoupení izotopických iontů

Strategie interpretace EI spekter

 • Podivejte se na obecný vzhled spektra, abyste zjistili, zda je interpretovatelné.
 • Vyberte pík pro kandidáta na molekulární iont (M⁺).
 • Prozkoumejte spektrum a najděte skupiny píků charakteristických izotopových patternů.
 • Otestujte kandidáta na M⁺ hledáním píků odpovídajících předpokládaným ztrátám.
 • Hledejte charakteristické fragmenty iontů s nízkou hmotností.
 • Porovnejte spektrum s referenčními spektry:
  • pomocí kompilací v publikovaných referencích
  • pomocí automatického vyhledávání referenčních spekter
 • Spektrální interpretace musí být v souladu s:
  • retenční časy blízkých piků ve vztahu k indexům
  • všemi ostatními informacemi o vzorku.
 • Ověřte Vaší interpretaci se získaným spektrem čisté sloučeniny za stejných instrumentálních podmínek.

ChromSolutions: Úvahy o molekulárním iontu (M⁺) v GC/MS (EI)

Úvahy o molekulárním iontu (M⁺)

 • Pokud je sloučenina známá, bude mít molekulární ion hodnotu m/z rovnou součtu hmot atomů nejvíce zastoupeného izotopu každého prvku, který molekula obsahuje.
 • Pík M⁺ musí být nejvýraznějším píkem pro nejvyšší hodnotou m/z (ne pozadí, ne izotop).
 • Nominální molekulová hmotnost nebo hodnota m/z pro molekulární iont bude sudé číslo pro jakoukoli sloučeninu obsahující pouze C, H, O, S, Si, P a halogeny.
 • Fragmentové ionty odvozené homolytickým štěpením z těchto iontů budou mít lichou hodnotu m/z.
 • Fragmentové ionty odvozené od těchto molekulárních iontů (i hmota) ztrátou neutrálních složek (např. H₂O, CO, ethylen atd.), budou samy o sobě mít sudou hodnotu m/z.
 • Dusíkové pravidlo: Sloučenina obsahující lichý počet atomů dusíku kromě C, H, O, S, Si, P a halogenů bude mít lichou molekulovou hmotnost.
 • Žádný iont fragmentu nesmí obsahovat větší počet atomů jakéhokoli konkrétního prvku než M⁺.

Závěr

Pokud se budete řídit těmito pokyny, pravděpodobně se vyhnete chybné identifikaci neznámých sloučenin a získáte tak přesnější údaje.

ChromSolutions
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.