Nikdo nechce dělat zbytečnou přípravu vzorku...

Út, 15.6.2021
| Originální článek z: HPST/Biotage
Příprava vzorků patří k základním činnostem při chromatografické analýze. Pro získání přesného a vypovídajícího výsledku analytického měření je právě optimalizovaná metoda přípravy vzorku rozhodující.
Video placeholder
  • Foto: HPST: Nikdo nechce dělat zbytečnou přípravu vzorku...
  • Video: Biotage Sweden AB: ISOLUTE® SLE+ Supported Liquid Extraction

Správná metoda zlepšuje přesnost výsledků, poskytuje delší životnost kolony a celkově udržuje systém (LC, LC-MS/MS, GC, GC/MS/MS) v dobré kondici.

Nikomu se nechce ztrácet čas zbytečnou přípravou vzorků. Na druhou stranu ale nadávkování „nepřečištěného“ vzorku do LC/MS nebo GC/MS instrumentace může způsobit daleko větší, časově a ekonomický náročnější problémy.

Tradiční metodou přípravy vzorku před samotnou analýzou je předběžná předúprava vzorku a převedení analytu do jeho neutrální formy. Kyselé sloučeniny se upravují okyselením tak, aby se pH celého vzorku snížilo o dvě jednotky pod pKa analytu. Na druhou stranu se zásaditým analytem byste měli pracovat při pH ≥ 2 jednotky nad pKa analytu. Sloučeniny, které jsou neionizovatelné, obvykle nevyžadují předběžnou úpravu, i když pro snížení viskozity jim často prospívá naředění vodou.

Jak efektivně přistoupit k přípravě vzorků před chromatografickou analýzou?

Při vývoji metody přípravy vzorku je třeba vzít v úvahu více aspektů a položit si následující otázky:

  • Chci použít co nejméně kroků pro přečištění vzorků nebo potřebuji náročnější techniku extrakce?
  • Jaké interference jsou charakteristické pro matrici, kterou používám? Které z nich jsou nejzásadnější z hlediska výsledku analýzy?

Nalezněte odpovědi v nabídce produktů od společnosti Biotage

V průběhu uplynulého půl roku jsme připravili několik přednášek, které se zaměřovaly na obecný přehled produktů pro přípravu vzorků výrobce Biotage, jako je například filtrace, extrakce kapalina – kapalina, extrakce pomocí pevné fáze či možnosti odstranění proteinů, fosfolipidů a matricových interferencí z biologických vzorků. Část prezentací jsme také věnovali nabídce speciálních typů materiálů.

Témata přednášek (záznamy ke zhlédnutí zde)

Podporovaná extrakce SLE

Přemýšlíte, jak a zda je vůbec možné extrahovat zároveň kyselé i zásadité analyty v jediném postupu? Výrobce Biotage přišel s myšlenkou Supported Liquid Extraction (SLE) postupu právě pro tyto případy.

Přečištění je založeno na schopnosti analytů rozdělit se do organického extrakčního rozpouštědla nemísitelného s vodou. SLE funguje na stejném principu jako extrakce kapalina - kapalina (LLE), avšak místo použití dělící nálevky a rozdělení vzorku mezi dvě nemísitelné kapaliny - jednu vodnou a jednu organickou - se extrakce provádí na pevném nosiči.

HPST: Obrázek 1. znázorňuje proces SLE

Více o této metodě se dozvíte z článku Stephanie J. Marin, Ph.D. What’s the Best Way to do Supported Liquid Extraction?

Kolonky ISOLUTE SLE+ poskytují vysokou výtěžnost analytu, eliminují tvorbu emulze a zkracují dobu přípravy vzorku o polovinu ve srovnání s klasickou metodou extrakce kapalina - kapalina (LLE).

HPST: Výběr extrakční metody pro Biotage ISOLUTE SLE+

Extrakce na pevné fázi – SPE

Dalším možným krokem přípravy vzorku je technika SPE, která umožnuje přečištění vzorku a zároveň jeho zakoncentrování. Vývoj této metody je ale o něco náročnější oproti tradičním metodám extrakce. Výhodou je získání čistších extraktů s vyšší výtěžností a potenciálně vyšší analytickou citlivostí (nižšími detekčními limity).

Přehled sorbentů od společnosti Biotage naleznete v přehledném článku (Bioanalytical Sample Preparation) na téma přípravy vzorku pro bioanalytické účely.

Za zmínku stojí extrakce pomocí SPE na kolonkách EVOLUTE, EVOLUTE HYDRO SPE a ISOLUTE HYDRO DME+ či ISOLUTE layered. EVOLUTE jsou polymerní produkty vyvinuté pro přečištění a zakoncentrování analytů určených zejména pro LC-MS/MS analýzy. Jde o robustní a hydrofilní produkty, stabilní v oblasti pH 0 – 14. Jsou vyráběny v přísně úzké distribuci částic o velikostech 30 nebo 50 µm. Vykazují vynikající vlastnosti při odstraňování bílkovin a fosfolipidů ze vzorků biologických tekutin.

  • Produkty EVOLUTE HYDRO SPE umožňují hydrolýzu vzorků moči in situ (in-well), snižují manipulaci se vzorky a zvyšují účinnost extrakce.

  • ISOLUTE HYDRO DME+ jsou ideální pro detekci drog v moči. Využívají technologii Biotage® HYDRO frit, která umožnuje hydrolýzu vzorku moči přímo v kolonce (in situ).

  • Myco SPE - SPE kolonky na bázi nového typu sorbentu pro selektivní extrakci různých mykotoxinů (Aflatoxin B1, B2, G1, G2, Deoxynivalenol, T-2 Toxin, HT-2 toxin, Fumonisin B1, Ochratoxin A, Patulin, Zearalenone, Egrocornine, α-Ergocryptine).

  • A produkty ISOLUTE Layered Vám výrazně pomohou se současnou extrakcí analytů s širokým rozsahem polarity.

Využijte 10% slevu na EVOLUTE® HYDRO SPE a ISOLUTE® HYDRO DME+ platnou jen do konce června 2021. Podrobnější informace načerpáte z našich webinářů nebo nás kontaktujte na ([email protected])

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Enhancing Water Analysis: A Twin Line GC-MS/MS Approach to Pesticides and Nitrosamines Analysis

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Determination of 18 nitrosamine impurities in sartan drug products using gas chromatography coupled with high-resolution Orbitrap mass spectrometry (GC-HRMS)

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Automated Sample Preparation Using the PAL3 RTC System for EPA 8270E Semivolatile Organic Analysis by GC/TQ

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Raw Material Identification of mRNA Lipid Nanoparticle Components with the Agilent Vaya Raman Spectrometer

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Unit Mass Spectral Deconvolution for Molecular Weight Confirmation of Large Molecules

Instrumentace
Software
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Webináře

GC a GCMS webináře 13. týden

V aktuálním týdnu na Vás v oblasti GC a GC/MS čeká celkem 5 zajímavých webinářů.

Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál a malé laboratorní vybavení platná do konce června 2021

Využijte naší pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies.

Článek | Produkt

Spotřební materiál vhodný pro stanovení perzistentních organických polutantů

Přehled možností extrakce POPs z povrchových, podzemních a odpadních vod nebo olejnatých vzorků, kalů, půd a tukové tkáně zvířat v oblasti spotřebního materiálu a vhodné instrumentace.
 

Podobné články


Článek | Webináře

GC a GCMS webináře 13. týden

V aktuálním týdnu na Vás v oblasti GC a GC/MS čeká celkem 5 zajímavých webinářů.

Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál a malé laboratorní vybavení platná do konce června 2021

Využijte naší pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies.

Článek | Produkt

Spotřební materiál vhodný pro stanovení perzistentních organických polutantů

Přehled možností extrakce POPs z povrchových, podzemních a odpadních vod nebo olejnatých vzorků, kalů, půd a tukové tkáně zvířat v oblasti spotřebního materiálu a vhodné instrumentace.
 

Podobné články


Článek | Webináře

GC a GCMS webináře 13. týden

V aktuálním týdnu na Vás v oblasti GC a GC/MS čeká celkem 5 zajímavých webinářů.

Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál a malé laboratorní vybavení platná do konce června 2021

Využijte naší pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies.

Článek | Produkt

Spotřební materiál vhodný pro stanovení perzistentních organických polutantů

Přehled možností extrakce POPs z povrchových, podzemních a odpadních vod nebo olejnatých vzorků, kalů, půd a tukové tkáně zvířat v oblasti spotřebního materiálu a vhodné instrumentace.
 

Podobné články


Článek | Webináře

GC a GCMS webináře 13. týden

V aktuálním týdnu na Vás v oblasti GC a GC/MS čeká celkem 5 zajímavých webinářů.

Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál a malé laboratorní vybavení platná do konce června 2021

Využijte naší pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies.

Článek | Produkt

Spotřební materiál vhodný pro stanovení perzistentních organických polutantů

Přehled možností extrakce POPs z povrchových, podzemních a odpadních vod nebo olejnatých vzorků, kalů, půd a tukové tkáně zvířat v oblasti spotřebního materiálu a vhodné instrumentace.