Kvantifikace 7 nitrosaminů v API pomocí HSGC-MS/MS dle USP <1469>

Út, 12.10.2021
| Originální článek z: Shimadzu/GCMS-TQ8050 NX
Shimadzu GCMS-TQ8050 NX s vysoce citlivým detektorem disponuje vynikající eliminaci šumu a skvělou citlivostí, opakovatelností a přesností a překonává aktuální regulační limity až 8 krát.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/Ewa Urban: Kvantifikace 7 nitrosaminů v API pomocí HSGC-MS/MS dle USP <1469>
 • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: Shimadzu GC Driver for Waters Empower Software - HeadSpace Analysis procedure (HSSAnalysis)
Výhody pro uživatele
 • Metoda HSGC-MS/MS pro stanovení 7 nitrosaminů v API Losartan dle USP kapitola <1469>
 • Systém GCMS-TQ8050 NX snadno splňuje kritéria dle USP <1469> postupu-2

Úvod

Úřady pro kontrolu léčiv poprvé zaznamenaly přítomnost nitrosaminové nečistoty (NSA), N-nitrosodimethylaminu (NDMA) ve výrobcích obsahujících valsartan v červenci 2018. Valsartan je blokátor receptorů pro Angiotensin II (ARB) a patří do skupiny analogických sloučenin běžně označovaných jako Sartany. Dále bylo následně detekováno několik dalších nitrosaminů v jiných léčivých látkách patřících do rodiny Sartanů a dalších aktivních farmaceutických přísad (API) a hotových farmaceutických produktů (FPP), včetně: N-nitrosodiethylaminu (NDEA), nitrosodiisopropylaminu (NDIPA), nitrosoethylisopropylaminu (NEIPA) ), N-Nitrosodibutylamin (NDBA), N-Nitrosodi-n-propylamin (NDPA) & N-Nitroso-N'-methylpiperazin (NMPrZ).

Co jsou nitrosaminy?

Nitrosaminy jsou jakékoli molekuly obsahující nitroso funkční skupinu. Ačkoli jsou také přítomny v některých potravinách a zdrojích pitné vody, jejich přítomnost v léčivech je považována za nepřijatelnou.

Obrázek 1: Struktura Nitroso skupiny látek: NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDPA, NDBA a NMPrZ

Výskyt

Tvorba nitrosaminů je možná v přítomnosti sekundárních, terciárních nebo kvartérních aminů a dusitanových solí za kyselých reakčních podmínek. Za těchto podmínek mohou dusitanové soli vytvářet kyselinu dusitou, která může reagovat s aminem za vzniku nitrosaminu. Kromě toho existují další způsoby jak se můžou nitrosaminy do léků dostat, mezi které patří vstupní materiály a suroviny pocházející od prodejců, regenerovaná rozpouštědla, katalyzátory a činidla, křížová kontaminace z běžného výrobního zařízení, proces kalení pomocí kyseliny dusité a balení/skladování. To vše může vést k tvorbě nitrosaminu nebo kontaminaci.

Toxicita/Nařízení/Metody

NDMA a NDEA patří do skupiny vysoce účinných mutagenních karcinogenů, které byly klasifikovány jako pravděpodobně lidské karcinogeny (CHZO). United States Food & Drug Administration (USFDA) proto doporučuje následující přijatelné limity příjmu (AI) pro NDMA, NDEA, NMBA, NMPA, NEIPA a NDIPA (tabulka 1).

Tabulka 1: Limity AI pro nitrosaminy

Tyto limity platí pouze v případě, že léčivý přípravek obsahuje jeden nitrosamin, přičemž nejnižší z nich je 0,03 ppm pro léčivé látky (DS) s maximální denní dávkou (MDD) 880 mg/den. Pokud je ve stejném DS identifikována více než jedna nitrosaminová nečistota, limit pro celkové nitrosaminy uvedené v tabulce 1 stále není vyšší než 26,5 ng/den nebo 0,03 ppm. Proto je nutné detekovat výše uvedené NSA s limitem kvantifikace (LOQ) tak nízko, jak je to jen možné, aby bylo zajištěno, že nejen jediná nitrosaminová nečistota je pod 0,03 ppm, ale také celkové nitrosaminové nečistoty jsou pod 0,03 ppm.

Nízké hladiny, na kterých se nitrosaminové nečistoty vyskytují, jsou ve farmacii výzvou a napomáhají tomu, že USFDA zveřejnila několik testovacích metod, které mohou být při určování nitrosaminů ve farmaceutických výrobcích brány v úvahu. Nedávno také United States Pharmacopeia (USP) prohlásila navrhla kapitolu <1469> pro nitrosaminy v Sartanech.

Navrhovaná kapitola je v souladu se současnými vědeckými a regulačními přístupy vyvinutými k zajištění vhodné kontroly nitrosaminových nečistot v léčivých látkách a léčivých přípravcích. Cílem této normy je poskytnout vědecky podložený přístup ke kontrole nitrosaminových nečistot a eliminovat nebo omezit jejich přítomnost v léčivech.

Tato Aplikace vychází z postupu 2 kapitoly <1469>.

Metoda

MRM přechody 7 nitrosaminových standardů a 1 interního standardu jsou uvedeny v tabulce 2 a analytické podmínky v tabulce 3.

Tabulka 2: MRM přechody nitrosaminů

Tabulka 3 Analytické podmínky

GC Parametry: Nexis GC-2030
 • Kolona: SH-Stabilwax 30 metrů, 0,32 mm I.D., 1,0 μm df
 • Režim nástřiku: Split
 • Režim řízení toku: Column Flow
 • Nosný plyn: Helium
 • Průtok na koloně: 1,8 ml/min
MS Parametry: GCMS-TQ8050 NX
 • Režim ionizace: Elektronová ionizace (EI)
 • Teplota iontového zdroje: 250 ºC
 • CID plyn: Argon
HeadSpace parametry: HS-20
 • Teplota termostatu: 110 ºC
 • Tlak plynu: 20 Psi
 • Čas rovnováhy: 10,0 min
 • Doba vzorkování: 2,0 min
 • Doba nástřiku: 1,0 min
 • Doba cyklu: 45,00 min

Shimadzu: Shimadzu GCMS-TQ8050 + HS 20

Analýza vzorku

Do headspace vialky navažte 200 ± 10 mg Losartan API a 100 mg imidazolu. Přidejte 1,0 ml 16,0 μg/l roztoku vnitřního standardu připraveného v acetonitrilu a 1,0 ml methanolu, lahvičku pevně uzavřete.

Obrázek 3: Kalibrační křivka, překrytí standardů a LOQ roztoku NDMA

Obrázek 4: Kalibrační křivka, překrytí standardů a LOQ roztoku NDEA

Obrázek 5: Kalibrační křivka, překrytí standardů a LOQ roztoku NEIPA

Obrázek 6: Kalibrační křivka, překrytí standardů a LOQ roztoku NDIPA

Obrázek 7: Kalibrační křivka, překrytí standardů a LOQ roztoku NDPA

Obrázek 8: Kalibrační křivka, překrytí standardů a LOQ roztoku NDBA

Obrázek 9: Kalibrační křivka, překrytí standardů a LOQ roztoku NMPrZ

Test výtěžnosti

Do headspace vialky navažte 200 ± 10 mg Losartan API a 100 mg imidazolu. Přidejte 1,0 ml 16,0 μg/l roztoku vnitřního standardu připraveného v acetonitrilu a 1,0 ml roztoku LOQ, lahvičku pevně uzavřete.

Tabulka 4: Souhrn kalibračních křivek

Rozsah pro kalibrační křivky, LOQ stanovený ze S/N a % RSD při LOQ, je uveden v tabulce 4. (Vyjádřené koncentrace jsou relativní ke vzorku).

Výsledky

 • Kapitola USP se vztahuje pouze na 4 NSA (NDMA, NDEA, NEIPA a NDIPA), zatímco metodiku Shimadzu lze použít ke kvantifikaci také dalších 3 NSA (NDPA, NDBA a NMPrZ).
 • Korelační koeficient (r2) byl vyšší než 0,999 pro všech sedm nitrosaminů (Tabulka 4).
 • Opakovatelnost (n = 6) na úrovni LOQ byla nižší než 15% RSD (Tabulka 4).
 • Analýza výtěžnosti byla provedena na úrovni LOQ a odpovídala kritériím přijetí mezi 70 až 130 % (Tabulka 5).

Tabulka 5: Studie spikovaného vzorku pro Losartan API na úrovni LOQ (Výsledky jsou vyjádřeny jako relativní ke vzorku)

Závěr

Shimadzu GCMS-TQ8050 NX s vysoce citlivým detektorem disponuje vynikající eliminaci šumu a skvělou citlivostí, opakovatelností a přesností, přičemž překonává aktuální regulační limity poskytnutím 8krát vyšší citlivosti.

Tabulka 6: Ukazuje srovnání LOQ USP 1469 vs. aplikace Shimadzu

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Vědecký článek | Potraviny

N-nitrosaminy v 21. století

Tento článek je věnován stručnému historickému přehledu problematiky N-nitrosaminů a informuje o nejvýznamnějších dosažených pokrocích v analýze těchto sloučenin za posledních 15 let.

Článek | Aplikace

Farmaceutické analýzy - přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2019-2020

Přehled aplikací, prezentací, technických článků, posterů nebo praktických příruček s využitím GC a GCMS systémů z let 2019 - 2020 v oblasti farmaceutických analýz.

Článek | Produkt

Zkoumání sloučenin síry v pivě pomocí GC-SCD

Aplikační využití plynové chromatografie (GC) s detektorem chemiluminiscence (SCD) síry a spojení s headspace (HS) nástřiku vzorků v analýze nápojů/piva.

Aplikace | Produkt

Analýza dioxinů v potravinách a krmivech pomocí Shimadzu GC-MS/MS s BEIS

Historicky se pro analýzu dioxinů používá magnetická sektorová GC HRMS. Díky rostoucí výkonnosti GC-MS/MS systémů je již ale pro analýzu dioxinů možné použít i tyto nové oficiální zkušební metody.
 

Podobné články


Vědecký článek | Potraviny

N-nitrosaminy v 21. století

Tento článek je věnován stručnému historickému přehledu problematiky N-nitrosaminů a informuje o nejvýznamnějších dosažených pokrocích v analýze těchto sloučenin za posledních 15 let.

Článek | Aplikace

Farmaceutické analýzy - přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2019-2020

Přehled aplikací, prezentací, technických článků, posterů nebo praktických příruček s využitím GC a GCMS systémů z let 2019 - 2020 v oblasti farmaceutických analýz.

Článek | Produkt

Zkoumání sloučenin síry v pivě pomocí GC-SCD

Aplikační využití plynové chromatografie (GC) s detektorem chemiluminiscence (SCD) síry a spojení s headspace (HS) nástřiku vzorků v analýze nápojů/piva.

Aplikace | Produkt

Analýza dioxinů v potravinách a krmivech pomocí Shimadzu GC-MS/MS s BEIS

Historicky se pro analýzu dioxinů používá magnetická sektorová GC HRMS. Díky rostoucí výkonnosti GC-MS/MS systémů je již ale pro analýzu dioxinů možné použít i tyto nové oficiální zkušební metody.
 

Podobné články


Vědecký článek | Potraviny

N-nitrosaminy v 21. století

Tento článek je věnován stručnému historickému přehledu problematiky N-nitrosaminů a informuje o nejvýznamnějších dosažených pokrocích v analýze těchto sloučenin za posledních 15 let.

Článek | Aplikace

Farmaceutické analýzy - přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2019-2020

Přehled aplikací, prezentací, technických článků, posterů nebo praktických příruček s využitím GC a GCMS systémů z let 2019 - 2020 v oblasti farmaceutických analýz.

Článek | Produkt

Zkoumání sloučenin síry v pivě pomocí GC-SCD

Aplikační využití plynové chromatografie (GC) s detektorem chemiluminiscence (SCD) síry a spojení s headspace (HS) nástřiku vzorků v analýze nápojů/piva.

Aplikace | Produkt

Analýza dioxinů v potravinách a krmivech pomocí Shimadzu GC-MS/MS s BEIS

Historicky se pro analýzu dioxinů používá magnetická sektorová GC HRMS. Díky rostoucí výkonnosti GC-MS/MS systémů je již ale pro analýzu dioxinů možné použít i tyto nové oficiální zkušební metody.
 

Podobné články


Vědecký článek | Potraviny

N-nitrosaminy v 21. století

Tento článek je věnován stručnému historickému přehledu problematiky N-nitrosaminů a informuje o nejvýznamnějších dosažených pokrocích v analýze těchto sloučenin za posledních 15 let.

Článek | Aplikace

Farmaceutické analýzy - přehled aplikačního použití GC a GCMS systémů 2019-2020

Přehled aplikací, prezentací, technických článků, posterů nebo praktických příruček s využitím GC a GCMS systémů z let 2019 - 2020 v oblasti farmaceutických analýz.

Článek | Produkt

Zkoumání sloučenin síry v pivě pomocí GC-SCD

Aplikační využití plynové chromatografie (GC) s detektorem chemiluminiscence (SCD) síry a spojení s headspace (HS) nástřiku vzorků v analýze nápojů/piva.

Aplikace | Produkt

Analýza dioxinů v potravinách a krmivech pomocí Shimadzu GC-MS/MS s BEIS

Historicky se pro analýzu dioxinů používá magnetická sektorová GC HRMS. Díky rostoucí výkonnosti GC-MS/MS systémů je již ale pro analýzu dioxinů možné použít i tyto nové oficiální zkušební metody.