GC a GCMS webináře 44. týden + RAFA 2021

Ne, 31.10.2021
| Originální článek z: LabRulezGCMS Webináře
Tento týden v GC a GC/MS čeká 15 webinářů: Příprava vzorků, rychlá GC, GC kolony, GCxGC, MOSH & MOAH, GC×GC–TOF MS, GCMS/MS, rezidua pesticidů, Pokroky GC, SIFT-MS, LC-GC×GC-ToFMS/FID, HRMS.
LabRulez: GC a GCMS webináře 44. týden + RAFA 2021

LabRulez: GC a GCMS webináře 44. týden + RAFA 2021

V týdnu od 1. listopadu 2021 na Vás čekají v oblasti GC a GCMS následující webináře, kterých detaily a registraci najdete v sekci WEBINÁŘE:

Vyhledávejte a filtrujte v téměř 1 200 GC a LC webinářích.

1. HPST/Biotage: Nové možnosti SPE automatu Extrahera

V tomto webináři si připomeneme uspořádání klasické Extrahery a seznámíte se s novou verzí automatu pro zpracování nízkoobjemových vzorků.

2. Restek Corporation/RAFA 2021: New Concepts to Speed up Pesticides Residue Analysis

Nízkotlaká GC - InLine příprava vzorků - Rychlá analýza polárních pesticidů.

3. Phenomenex/RAFA 2021: Advances in GC Column Selectivity for Fast Analysis of PAH, PCBs, Dioxins in Food Sample

V této prezentaci prozkoumáme pokroky v selektivitě GC kolon a tipy pro vývoj metod, které pomáhají poskytovat řešení náročných chromatografických problémů při analýze potravin.

4. LECO/RAFA 2021: Multiple Analytical Challenges for Food Safety Laboratories - Solved by One Solution

Připojte se k LECO a diskutujte o tom, jak může GCxGC pomoci s výzvami, jimž čelí laboratoře pro bezpečnost potravin.

5. Shimadzu Corporation/RAFA 2021: Pitfalls in the Analysis of Mineral Oil Residues in Food

Tato přednáška se zaměří především na stále přítomná úskalí analýzy MOSH & MOAH.

6. SepSolve Analytical/RAFA 2021: Uncovering chemical markers of food quality and authenticity

Popíšeme použití automatizované extrakce a obohacování vzorků kombinované s GC×GC–TOF MS pro komplexní necílový screening aromatických těkavých látek z potravin a nápojů.

7. Thermo Fisher Scientific/RAFA 2021: Toxicity and authenticity testing of foods with trace elemental and stable isotope analysis

Podívejte se, jak použít GC-MS-IRMS pro analýzu izotopů a jak lze izotopy použít pro testování pravosti a určení geografického původu potravin.

8. Axel Semrau/RAFA 2021: Automated Solutions for the Analysis of MOSH/MOAH and Mycotoxins in Food

Důraz bude kladen na proces epoxidace bez m-cpba a současnou generaci technologie GCxGC/TOF-MS. Nový systém CHRONECT Symbiosis RIDA®CREST byl testován na aflatoxin a ochratoxin A.

9. Agilent Technologies/RAFA 2021: Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol Residues in Sesame and other food commodities by GCMS/MS

Integrace automatické výměny linerů a zpětného proplachu před kolonou umožňuje provádět analýzu ETO a 2CE s minimálními prostoji souvisejícími s údržbou inletu, výměnou kolony nebo údržbou zdroje.

10. Agilent Technologies/RAFA 2021: A Novel Workflow to Determine over 1000 Pesticide Residues in Compliance with SANTE 12682/2019 Guidelines in Various Food Matrices

Představujeme komplexní, společný LC-MS a GC-MS pracovní postup pro současnou kvantifikaci > 1000 reziduí pesticidů v ovoci a obilovinách s různým obsahem vody a tuku.

11. C&EN/CEM/Lucidity: Innovations and Developments in the Advancement of Gas Chromatography

Připojte se k Dr. Rondě Grasové a Dr. Alicii Stell, kterou budou diskutovat o pokrocích v plynové chromatografii (GC) s novým vylepšením systémem, který umožňuje snadné použití, i pro nezkušené operátory.

12. Agilent Technologies: Chromatographic Methods to Speed Up Your Analysis and Increase Your Throughput

Diskuse o tom, jak rozměry kolony, stacionární fáze, nosný plyn a teplota v peci ovlivňují náklady, účinnost a rozlišení.

13. Syft Technologies/RAFA 2021: High-Throughput Analysis of Freshness Markers in Various Food Samples by SIFT-MS

SIFT-MS v kombinaci s headspace autosamplerem pro přímou analýzu všech vzorků poskytuje robustní, snadno ovladatelné řešení pro citlivé, kvantitativní testování stovek vzorků denně.

14. Restek Corporation/RAFA 2021: New Methods Targeting Emerging Food Contact Materials: MOSH/MOAH and PFAS

Ukážeme vám LC-GC×GC-ToFMS/FID pro kvantitativní a konfirmační analýzu MOSH a MOAH a cílený přístup k detekci a kvantifikaci PFAS v papírových a lepenkových matricích pomocí LC/QQQ.

15. Thermo Fisher Scientific/RAFA 2021: Taking advantage of the latest developments in GC- and LC- High Resolution Accurate Mass MS for both quantitative and non-target analysis in Food Safety

Zjistěte, jak lze pouřít HRAM MS k odhalení podvodů s potravinami a jak lze získané data použít jak pro kvantifikaci cílových sloučenin, tak pro detekci neočekávaných analytů.

LabRulez
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of carbon materials with Raman spectroscopy

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Materiálová analýza

Single-Injection Analysis of Formic Acid and Free Volatile Fatty Acids Using Flame Ionization Detector with In-jet Methanizer

Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu, ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Různé

LECO na portálech LabRulezGCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit LECO na portálu LabRulezGCMS v roce 2021.
 

Podobné články


Článek | Různé

LECO na portálech LabRulezGCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit LECO na portálu LabRulezGCMS v roce 2021.
 

Podobné články


Článek | Různé

LECO na portálech LabRulezGCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit LECO na portálu LabRulezGCMS v roce 2021.
 

Podobné články


Článek | Různé

LECO na portálech LabRulezGCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit LECO na portálu LabRulezGCMS v roce 2021.