Průvodce řešením problémů v GC - základní parametry

St, 10.11.2021
| Originální článek z: Shimadzu
V seriálu Shimadzu k tzv. troubleshootingu v plynové chromatografií se prakticky podíváme na nejčastější důvody, identifikaci a řešení problému, se kterými se může analytický chemik potkat.
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: Průvodce řešením problémů v GC - základní paramametry
 • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: What is the Gas Chromatograph?

Tým Shimadzu pro Vás vytvořil praktického průvodce, který vám pomůže při řešení problémů s plynovou chromatografií. Na jednotlivé části se detailněji podíváme ve 2 dílném seriálu, pokrývající témata jako:

 • Základní postup a tipy
 • Nestabilní baseline (spiky, šum, drift)
 • Vysoká baseline (Krvácení kolony)
 • Křížové kontaminace/Ghost píky
 • Změny v odezvě
 • Nestabilita retenčního času
 • Široké píky
 • Žádné píky
 • Chvostující píky
 • Frontující píky
 • Špatné rozlišení píků
 • Rozštěpené píky

Kompletní příručka dostupná ke stažení v knihovně!

Shimadzu: Plynový chromatograf Nexis™ GC-2030 s autosamplerem AOC™-30i

Základní kroky

Postupujte podle následujícíh tří kroků, abyste identifikovali, kde je problém.

Ověřte si zřejmé vysvětlení jako první a řešte nebo měňte pouze jednu věc v daném čase! Pokud se tím problém nevyřeší, nezapomeňte změnu vrátit.

Základní kontrola:

 • Zdroj napájení

 • Elektrické připojení

 • Spojení pro komunikaci/sběr signálu

 • Stav stříkačky

 • Příprava vzorků

 • Analytické podmínky

 • Nastavení teploty

 • Čistota plynu

 • Průtoky plynu

Zjistěte příčinu:

 • Definujte jasně problém; například „Za poslední čtyři dny v mém vzorku chvostovaly pouze fenoly.“

 • Zkontrolujte vzorky a záznamy údržby, abyste identifikovali trendy v naměřených datech a identifikátory problémů; např. snižování ploch v průběhu času nebo údržba nástřiku neprovedená podle plánu.

 • Použijte logickou posloupnost kroků k izolaci možných příčin.

Vše dokumentujte:

 • Zdokumentujte všechny kroky a výsledky řešení problémů; může Vám to pomoci identifikovat a vyřešit další problém rychleji.

 • V průběhu času porovnávejte naměřená data s testovací směsí, abyste ověřili správnost metody.

Shimadzu: GC Troubleshooting - Nestabilní baseline (spiky, šum, drift)

Nestabilní baseline (spiky, šum, drift)

Únik nosného plynu nebo kontaminace
 • Zkontrolujte spoje a vyměňte těsnění dle potřeby.
 • Vyměňte filtry nosného a/nebo detekčního plynu.
Kontaminace na vstupu nebo v detektoru
 • Vyčistěte systém a proveďte základní údržbu.
Kontaminace kolony nebo krvácení stacionární fáze
 • Upravte, zkraťte kolonu a proveďte její kondicionaci.
Drolení/krvácení septa
 • Vyměňte septum.
 • Zkontrolujte liner, zda neobsahuje částečky ze septa a v případě potřeby liner vyměňte.
Netěsnost nebo špatná kvalita plynů
 • Zkontrolujte těsnost GC systému a toku plynu a potvrďte, že čistota nosného plynu je dostatečná. Dle potřeby instalujte čistící filtry plynů.
Kolísání nosného plynu nebo tok detekčního plynu
 • Zkontrolujte těsnost systému a zkontrolujte funkčnost AFC/APC.
Detektor není přípraven
 • Zajistěte dostatek času, pro ustálení teploty v detektoru a ustálení průtoku.

Shimadzu: GC Troubleshooting - Vysoká baseline (Krvácení kolony)

Vysoká baseline (Krvácení kolony)

Nedostatečné kondicionování kolony
 • Prodlužte dobu kondicionování a/nebo zvyšte teplotu.
Kontaminice
 • Zkraťte kolonu a/nebo zahřejte ji na maximální teplotu k odstranění nečistot.
 • Vyměňte filtry nosného plynu a/nebo plynu v detektoru.
 • Vyčistěte injektor a detektor.
Netěsnost v systému vedoucí k oxidaci stacionární fáze
 • Zkontrolujte přítomnost kyslíku v celém systému a vyměňte těsnění a/nebo filtry.
 • Vyměňte kolonu.

Shimadzu: GC Troubleshooting - Křížové kontaminace/Ghost píky

Křížové kontaminace/Ghost píky

Znečištěná stříkačka nebo proplachovací rozpouštědlo
 • Vyměňte proplachovací rozpouštědlo.
 • Opláchněte nebo vyměňte stříkačku.
Backflash (objem vzorku přesahuje obejm lineru)
 • Nastřikujte menší množství.
 • Použijte liner s větším vnitřním průměrem.
 • Zvyšte vstupní tlak (tj. průtok).
 • Použijte pomalejší rychlost nástříku.
 • Snižte nástřikovou teplotu.
 • Použijte liner s náplní. -Použijte online kalkulátor ke kontrole expanze objemu.
Poslední analýza skončila příliš brzy
 • Prodlužte čas analýzy, abyste umožnili vyloučení všech komponent a/nebo interferenční matrice.

Shimadzu: GC Troubleshooting - Změny v odezvě

Změny v odezvě

Problémy se vzorkem
 • Zkontrolujte koncentraci vzorku.
 • Zkontrolujte postup přípravy vzorku.
 • Zkontrolujte rozklad/expiraci vzorku.
Problémy se stříkačkou
 • Vyměňte stříkačku.
 • Zkontrolujte činnost autosampleru.
Elektronika
 • Ověřte nastavení signálu a v případě potřeby jej upravte.
Špinavý nebo poškozený detektor
 • Proveďte údržbu detektoru nebo vyměňte součásti.
Špatné nastavení nebo proměnlivost průtoku/teploty
 • Ověřte ustálené průtoky a teploty, dále v případě potřeby upravte nastavení a/nebo vyměňte součásti.
Adsorpce/reaktivita
 • Odstraňte znečištění a používejte řádně deaktivovaný liner a zkondicionovanou kolonu.
Netěsnosti
 • Zkontrolujte těsnost všech spojů a opravte spoje podle potřeby.
Změny způsobu nástřiku/metoda nástřiku
 • Ověřte techniku nástřiku a vraťte se k originální technice.
 • Zkontrolujte split poměr.
 • Ověřte dobu pro uzavření split ventilu (splitless hold time).

Shimadzu: GC Troubleshooting - Nestabilita retenčního času

Nestabilita retenčního času

Netěsnosti
 • Zkontrolujte těsnost vstupu a všech připojení kolony.
 • Vyměňte septa, O-kroužky, atd.
Adsorpce analytu
 • Proveďte údržbu nástřikového portu a kolony.
 • Používejte správně deaktivované linery a kolonu.
Problémy s rozlišením/integrací
 • Zabraňte zahlcení vzorku jeho naředěním nebo zvýšením split poměru.
Nesprávný teplotní program
 • Ověřte teplotu kolony a teplotní program pece.
Nesprávná/variabilní lineární rychlost nosného plynu
 • Ověřte lineární rychlost nosného plynu.
 • V případě potřeby opravte nebo vyměňte díly.
Špatná kontrola nad programováním teploty pece
 • Potvrďte, že použitý program pece je dle parametrů metody.
Nesprávný ekvilibrační čas pece
 • Prodlužte dobu ekvilibrace pece.
V případě ručního nástřiku nesrovnalosti mezi stlačením startu a procedurou nástřiku
 • Použijte autosampler nebo standardizujte postup ručního nástřiku.
Problém trvá?

Stále bojujete? Kontaktujte nás ([email protected]).

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v GC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v GC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v GC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Průvodce řešením problémů v GC - chromatografické píky

Druhý díl seriálu o tzv. troubleshootingu v GC se podívá na problematiků chromatografických píků jako je chvostování nebo frontování, široké píky, žádné píky, píky navíc nebo píky dvojité.