22. Škola hmotnostní spektrometrie

Situace okolo „covidu“ se během léta stabilizovala a možná právě kvůli dlouhému konferenčnímu půstu se nakonec 22. Školy hmotnostní spektrometrie zúčastnilo rekordních 264 lidí.
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: 22. Škola hmotnostní spektrometrie

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Tomáš Hájek: 22. Škola hmotnostní spektrometrie

Letošní ročník této tradiční akce se konal ve dnech 5.-10. září 2021 a opět se uskutečnil v srdci Národního parku Šumava, v Hotelu Srní. Již během června, a to i navzdory určité možnosti zrušení akce z důvodu možných pandemických opatření, se registrace musela uzavřít vzhledem k naplnění maximální kapacity.

Odborný program odstartovalo pět krátkých kurzů, o které byl i letos velký zájem a na něž se celkem přihlásilo více než 110 účastníků.

V neděli odpoledne paralelně probíhaly tři kurzy:

  • „Statistické plánování a vyhodnocení studie“, kterým nás provázela lektorka Tereza Hrnčiarová z firmy Sotio
  • „MZmine software“, jenž si vzal na starost sám autor softwaru Tomáš Pluskal působící v současné době na Ústavu organické chemie a biochemie AVČR
  • první část kurzu „Interpretace EI spekter“ pod vedením Miroslava Poláška z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR.

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 1

Druhá část posledního zmíněného kurzu pokračovala i v pondělí dopoledne společně s kurzem

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 2

Hlavní vědecký program zahrnoval 42 přednášek a tentokrát byl směrován k tématice malých molekul. Vyslechli jsme si prezentace zaměřené na postupy jejich identifikace, interpretace hmotnostních spekter nebo jejich kvantitativní analýzy. Samostatné sekce byly věnovány také GC/MS, využití softwaru ve vyhodnocování a procesování LC/MS dat, statistické analýze a nejrůznějším aplikacím.

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 3

Cena Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie byla letos sponzorována firmou Amedis a byla předána v rámci slavnostní sekce v pondělí odpoledne. Jako vítěznou práci odborná komise vybrala článek „Drug Penetration Analysis in 3D Cell Cultures Using Fiducial Based Semiautomatic Coregistration of MALDI MSI and Immunofluorescence Images“ kolektivu autorů Markéta Machálková, Barbora Pavlatovská, Jan Michálek, Adam Pruška, Karel Štěpka, Tereza Nečasová, Katarzyna Anna Radaszkiewicz, Michal Kozubek, Jan Šmarda, Jan Preisler a Jarmila Navrátilová. Práce byla publikována v časopise Analytical Chemistry a formou krátké přednášky ji auditoriu představila bioložka Jarmila Navrátilová působící na Ústavu experimentální biologie Masarykovy Univerzity. Kolektivu autorů této práce gratulujeme.

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 4

Po loňském úspěchu sekce „Mládí vpřed“ jsme i letos zařadili jednu odpolední sekci, kde dostalo 6 mladých vědců příležitost prezentovat svoje výsledky formou krátké přednášky, které byly následně hodnoceny odbornou komisí. Bodování bylo tentokrát velice těsné a vítězem se stal Štěpán Strnad s přednáškou „MALDI hmotnostně spektrometrické zobrazovaní lipidů pro studium neurodegenerace“.

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 5

Další ocenění byla udělena v rámci hodnocení plakátové sekce sponzorované rovněž firmou Pragolab. Z celkem 42 prezentací vybrala odborná komise tři nejlepší postery:

1. místo

J. Idkowiak a kolektiv: „Changes in sphingomyelin and sulfatide profiles of plasma, urine, and tissue samples observed in patients with kidney cancer“,

2. místo

M. Antonelli a kolektiv: „UHPSFC/MS method development for the analysis of biomolecules towards a wide polarity range: from the screening of stationary phases to the chromatographic parameter evaluation“,

3. místo

A. Bednařík a kolektiv: „Ionizace pomocí iontů Au+: nová technika pro analýzu těkavých sloučenin v subatmosférickém MALDI zdroji“.

Věříme, že se obě tyto sekce, které dávají prostor zejména mladším kolegům, zachovají i v budoucnu.

Seznam plakátových sdělení - 22. Škola hmotnostní spektrometrie

Po kvalitním odborném programu následoval každý večer pestrý společenský program. První večer byl sponzorován firmou Amedis. Účastníci nahlédli do tajemných koutů Šumavy v rámci prezentace „Šumava čarovná“ excelentního fotografa Vladislava Hoška a dále se zábava nesla v duchu motta „Hmotníkáři sobě aneb vědci se opět baví“.

Pondělní večer, který byl okořeněn jazzovou atmosférou skupiny DiJazzTiva, sponzorovala firma HPST.

Následující večer zpestřila hudební skupina The Cupcake Collective v režii firmy Shimadzu.

Partnerem středečního večera byla firma Waters, která si přichystala koncert hudební skupiny DUENDE v latinsko-americkém rytmu s prvky africké muziky a flamenca.

Poslední večer, který patřil firmě Bruker, nám na rozloučenou zahrála rocková skupina LA SKLEROSA.

Kromě společenských večerů nechybělo ani středeční volné kulturně-sportovní odpoledne, kdy proběhly tři organizované výlety: prohlídka hradu Rabí a dva pěší výlety v krásném prostředí šumavské přírody.

Velké poděkování patří všem přednášejícím, bez nichž by nebylo možné sestavit kvalitní odborný program. Škola hmotnostní spektrometrie nám i letos dokázala, že takové akce jsou stále potřeba, ať už pro prohloubení našich vědeckých poznatků, setkání se s přáteli nebo navázání nových kontaktů. Realizace této akce na dané úrovni, která zahrnuje kvalitní vědecký a společenský program, by nebyla možná bez podpory firemních partnerů.

Letošní ročník sponzorovaly následující firmy:

Generální sponzoři:

Hlavní sponzoři:

Sponzoři:

  • Chromservis
  • Merck
  • Phenomenex

Mediální partneři:

Závěrem bychom rádi poděkovali všem členům organizačního výboru za dobře odvedenou práci, zejména pak Miroslavě Bittové a Tomášovi Vašinovi ze Spektroskopické společnosti J.M.M. a svým kolegům z Univerzity Pardubice: Michaele Chocholouškové, Ondřeji Peterkovi, Zuzaně Vaňkové, Karlovi Hořejšímu, Jakubovi Idkowiakovi a Tomášovi Hájkovi. Zvláštní poděkování patří také týmu Hotelu Srní za jejich profesionální přístup, vstřícnost, flexibilitu a velký podíl na bezproblémové organizaci celé akce.

Organizace příštího ročníku Školy hmotnostní spektrometrie proběhne v režii Josefa Cvačky z Ústavu organické chemie a biochemie AVČR a uskuteční se v termínu 4.-9. září 2022 v hotelu Orea Resort Devět Skal na Vysočině. Těšíme se a přejeme, ať se vše organizátorům vydaří.

Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

Řešení falešně pozitivních detekcí ropných uhlovodíků pocházejících z přírodních organických látek

Instrumentace
GC
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Enhancing Water Analysis: A Twin Line GC-MS/MS Approach to Pesticides and Nitrosamines Analysis

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Determination of 18 nitrosamine impurities in sartan drug products using gas chromatography coupled with high-resolution Orbitrap mass spectrometry (GC-HRMS)

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Automated Sample Preparation Using the PAL3 RTC System for EPA 8270E Semivolatile Organic Analysis by GC/TQ

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Raw Material Identification of mRNA Lipid Nanoparticle Components with the Agilent Vaya Raman Spectrometer

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Letošní Škola hmotnostní spektrometrie se konala ve dnech 13. – 18. září 2020 a po osmi letech zavítala opět do Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

253 registrovaných účastníků z vědeckých i komerčních laboratoří zcela zaplnilo kapacitu hotelu. Těší nás, že Škola opět přilákala velký počet mladých a také těch, kteří na tuto tradiční akci přijeli poprvé.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

Škola hmotnostní spektrometrie se již podruhé konala v centru Žďárských vrchů, v Milovském OREA Resortu Devět Skal v termínu 10. 9. - 15. 9. 2023. Počet registrovaných účastníků se zastavil na čísle 272.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Letošní Škola hmotnostní spektrometrie se konala ve dnech 13. – 18. září 2020 a po osmi letech zavítala opět do Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

253 registrovaných účastníků z vědeckých i komerčních laboratoří zcela zaplnilo kapacitu hotelu. Těší nás, že Škola opět přilákala velký počet mladých a také těch, kteří na tuto tradiční akci přijeli poprvé.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

Škola hmotnostní spektrometrie se již podruhé konala v centru Žďárských vrchů, v Milovském OREA Resortu Devět Skal v termínu 10. 9. - 15. 9. 2023. Počet registrovaných účastníků se zastavil na čísle 272.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Letošní Škola hmotnostní spektrometrie se konala ve dnech 13. – 18. září 2020 a po osmi letech zavítala opět do Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

253 registrovaných účastníků z vědeckých i komerčních laboratoří zcela zaplnilo kapacitu hotelu. Těší nás, že Škola opět přilákala velký počet mladých a také těch, kteří na tuto tradiční akci přijeli poprvé.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

Škola hmotnostní spektrometrie se již podruhé konala v centru Žďárských vrchů, v Milovském OREA Resortu Devět Skal v termínu 10. 9. - 15. 9. 2023. Počet registrovaných účastníků se zastavil na čísle 272.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Letošní Škola hmotnostní spektrometrie se konala ve dnech 13. – 18. září 2020 a po osmi letech zavítala opět do Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

253 registrovaných účastníků z vědeckých i komerčních laboratoří zcela zaplnilo kapacitu hotelu. Těší nás, že Škola opět přilákala velký počet mladých a také těch, kteří na tuto tradiční akci přijeli poprvé.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

Škola hmotnostní spektrometrie se již podruhé konala v centru Žďárských vrchů, v Milovském OREA Resortu Devět Skal v termínu 10. 9. - 15. 9. 2023. Počet registrovaných účastníků se zastavil na čísle 272.