O cenu Karla Štulíka 2022

Po, 14.2.2022
| Originální článek z: MENDELU/Ústav chemie a biochemie
Dne 9. února 2022 probehl již 25. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie O cenu Karla Štulíka 2022.
MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou společností chemickou a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádal pod záštitou vedoucího Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 9. února 2022 již 25. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie: O cenu Karla Štulíka 2022.

Odbornou záštitu převzal prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Soutěž byla určena všem studentům bakalářského a magisterského studia studujícím na českých a slovenských vysokých školách.

První tři vítězná místa byly odměněny finanční částkou.

Vzhledem k současné situaci soutěž proběhla hybridní formou, bylo tedy možné zúčastnit se soutěže jak osobně, tak online.

Všem moc děkujeme za účast.

MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

Organizační tým

 • prof. RNDr. Vojtěch Adam. Ph.D.
 • doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
 • RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
 • Bc. Veronika Pavlačková

Složení komise

 • prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. – předseda
 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
 • Ing. Radmila Řápková
 • RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
 • doc. Ing. Katarína Hroboňová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Dr. David Sýkora

Program soutěže

8:30 – 9:00 Registrace účastníků / Přihlašování do systému
9:00 – 9:20 Zahájení soutěže a představení poroty

MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

9:20 – 9:40 Bc. Birgusová Eliška: Elektrochemická detekce jablečno mléčné fermentace
 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 2. NMgr.
9:40 – 10:00 Bc. Adam Březina: Aplikace transesterifikační derivatizační reakce pro GC-MS analýzy
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 1. NMgr.
10:00 – 10:20 Bc. Kristína Čišovská: Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínu zo škorice a potravinových výrobkov použitím extrakcie podporenej ultrazvukom
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2. NMgr.
10:20 – 10:40 Jakub Harvalík: Studium využitelnosti koloidních roztoků Au a Ag nanočástic pro povrchem zesílenou Ramanovou spektroskopii krevní plazmy
 • Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 3. Bc.
10:40 – 11:00 Bc. Kateřina Hrůzová: Nové možnosti dvourozměrné kapalinové chromatografie
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2. NMgr.
11:00 – 11:20 Zolboo Chimedregzen: Voltametrické stanovení léčiva nitrofurantoinu pomocí stříbrné pevné elektrody
 • Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 4. Bc
11:20 – 11:40 Bc. Monika Koktavá: Analýza lipidů pomocí MOLI MS v kombinaci s off-line ozonizací
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 1. NMgr.
11:40 – 12:00 Bc. Adéla Koryťáková: Vliv podkladového materiálu a přídavku komplexačního činidla na galvanickou přípravu SERS-aktivních vrstev a spektra riboflavinu
 • Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2. NMgr.
12:00 – 13:00 Přestávka na oběd
13:00 – 13:20 Bc. Magdaléna Labíková: Chirální separace biologicky aktivních aminů v kapalinové chromatografii
 • Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2. NMgr
13:20 – 13:40 Bc. Eliška Macháčová: Detekce proteinových biomarkerů pomocí lateral flow testů s foton-upkonverzními nanočásticemi
 • Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2. NMgr.
13:40 – 14:00 Bc. Aneta Myšková: Analýza syntetických lipidovaných analogů peptidu CART
 • Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2. NMgr.
14:00 – 14:20 Bc. Andrea Orgoníková: Analýza a charakterizace lypozomů pomocí kapilární elektroforézy
 • Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2. NMgr.
14:20 – 14:40 Bc. Lenka Pavlíková: Detekce glykovaného hemoglobinu pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí
 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 1. NMgr.
14:40 – 15:00 Bc. Michaela Pejzlová: Studium vlivu modifikace borem dopované diamantové elektrody na elektrochemické chování vybraných neurotransmiterů
 • Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 1. NMgr.
15:00 – 15:20 Bc. Barbora Šimková: Vývoj účinnej metódy extrakcie dexpantenolu zo vzoriek opaľovacích mliek
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2. NMgr.
15:20 – 16:00 Zasedání poroty, Prezentace firmy Metrohm ČR

MENDELU/Ústav chemie a biochemie: O cenu Karla Štulíka 2022

od 16:30 Vyhlášení výsledků
Raut

Kdo byl Karel Štulík?

Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. byl dlouholetý pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a jedna z jejích nejvýznamnějších osobností v jejím polistopadovém období.

Prof. Štulík se narodil 13. února 1941 v Kolíně. Své mládí strávil v Kouřimi, kde oba jeho rodiče učili na základní škole. V roce 1963 absolvoval s vyznamenáním Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze, specializaci Fyzikální a jaderná chemie. Vědeckou hodnost CSc. v oboru analytické chemie získal v roce 1967 na Polarografickém ústavu ČSAV a hodnost DrSc. v roce 1990 na Univerzitě Karlově v Praze.

Od roku 1967, s přerušením v letech 1968-69, byl zaměstnancem fakulty, nejprve jako vědecký pracovník, od r. 1990 jako docent analytické chemie. Profesorem analytické chemie byl jmenován v roce 1991. Od 1.3.1990 do konce února 1997 byl vedoucím katedry analytické chemie, v letech 1997-2003 byl děkanem fakulty, v letech 1992-2000 působil jako předseda Grantové agentury České republiky a od 1.9.2003 do konce února 2006 opět vedl katedru analytické chemie. V letech 1968 a 1969 působil pedagogicky na University of Strathclyde, Glasgow, v letech 1988 a 1989 jako hostující profesor na Univerzitě v Padově.

Hlavními předměty jeho odborného zájmu byla elektroanalytická chemie, vysokoúčinné separace, sensory, aplikace moderních analytických metod na složky životního prostředí, biologii a lékařství a některé obecné otázky analytické chemie.

Publikoval více než 300 vědeckých prací, většinou v mezinárodních časopisech, 5 monografií v češtině, angličtině, ruštině a čínštině (biamperometrické titrace, iontově selektivní elektrody, elektrochemická rozpouštěcí analýza, elektrochemická detekce v proudících kapalinách), skripta a učebnice analytické chemie jak pro vysokoškoláky, tak středoškoláky. Aktivně se účastnil více než 100 vědeckých setkání a přednesl více než 30 vyžádaných přednášek v Evropě, USA, Japonsku a Číně. Podílel se na organizaci řady mezinárodních konferencí. Byl školitelem více než 60 diplomantů a 30 doktorandů.

Byl členem řady vědeckých rad a edičních rad několika mezinárodních časopisů v oboru analytické chemie, členem Učené společnosti ČR, zakládajícím členem Inženýrské Akademie ČR, Fellow of Royal Society of Chemistry, Velká Británie. Byl mimořádně aktivním zástupcem české chemické komunity v orgánech IUPAC, FECS a UNESCO. Obdržel řadu ocenění, jak v akademické, tak praktické sféře. Více než 20 let aktivně působil v hlavním výboru České společnosti chemické a v její odborné skupině analytické chemie.

Sponzoři soutěže

Partneři soutěže

Mendelova univerzita v Brně
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Soutěž "O cenu Karla Štulíka 2021"

Ve dnech 10. a 11. 2. 2021 se uskuteční 24. ročník Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"

Článek | Nejbližší akce

Registrace otevřena - Česká chromatografická škola – HPLC.cz 2021

Milí příznivci kapalinové chromatografie, je nám velkým potěšením pozvat Vás k registraci na konferenci Česká chromatografická škola – HPLC.cz 2021.

Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Nejbližší akce

Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023

Je nám velkou ctí a zároveň potěšením Vás opět srdečně pozvat již na devátý ročník odborné konference Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023 v prostředí jižní Moravy.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Soutěž "O cenu Karla Štulíka 2021"

Ve dnech 10. a 11. 2. 2021 se uskuteční 24. ročník Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"

Článek | Nejbližší akce

Registrace otevřena - Česká chromatografická škola – HPLC.cz 2021

Milí příznivci kapalinové chromatografie, je nám velkým potěšením pozvat Vás k registraci na konferenci Česká chromatografická škola – HPLC.cz 2021.

Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Nejbližší akce

Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023

Je nám velkou ctí a zároveň potěšením Vás opět srdečně pozvat již na devátý ročník odborné konference Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023 v prostředí jižní Moravy.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Soutěž "O cenu Karla Štulíka 2021"

Ve dnech 10. a 11. 2. 2021 se uskuteční 24. ročník Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"

Článek | Nejbližší akce

Registrace otevřena - Česká chromatografická škola – HPLC.cz 2021

Milí příznivci kapalinové chromatografie, je nám velkým potěšením pozvat Vás k registraci na konferenci Česká chromatografická škola – HPLC.cz 2021.

Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Nejbližší akce

Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023

Je nám velkou ctí a zároveň potěšením Vás opět srdečně pozvat již na devátý ročník odborné konference Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023 v prostředí jižní Moravy.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Soutěž "O cenu Karla Štulíka 2021"

Ve dnech 10. a 11. 2. 2021 se uskuteční 24. ročník Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"

Článek | Nejbližší akce

Registrace otevřena - Česká chromatografická škola – HPLC.cz 2021

Milí příznivci kapalinové chromatografie, je nám velkým potěšením pozvat Vás k registraci na konferenci Česká chromatografická škola – HPLC.cz 2021.

Článek | Nejbližší akce

Kurz Analýza organických látek 2022

Ve dnech 10. - 12. 10. 2022 se v Lednici uskuteční tradiční odborný kurz zaměřený na metody analýzy organických látek pomocí celého spektra technik analytické chemie.

Článek | Nejbližší akce

Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023

Je nám velkou ctí a zároveň potěšením Vás opět srdečně pozvat již na devátý ročník odborné konference Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023 v prostředí jižní Moravy.