Jak přistupovat vzdáleně k softwaru v laboratoři

St, 11.5.2022
| Originální článek z: HPST/Michal Novotný
Vzdálený přístup je velmi efektivní nástroj, který vám umožní přistupovat na cílový počítač odkudkoliv potřebujete. Představíme si možnosti, které dnes máme k dispozici.
Video placeholder
  • Foto: HPST: Jak vzdáleně přistupovat k softwaru v laboratoři
  • Video: Agilent Technologies: The OpenLab CDS Story: One Lab. One Software. (Extended Cut)

Důvodem je většinou možnost vzdálené kontroly průběhu a eventuelního zásahu nebo také ušetření času kdy musíte k danému počítači v laborce dojít z jiného patra budovy atp.

Standalone nebo síťová konfigurace?

V první řadě musíte vědět jaký má počítač operační systém a jaká je konfigurace aplikačního software. Výcházet můžeme z nejrozšířenější konfigurace, kterou je samostatný počítač s Windows 10 Pro a standalone konfiguraci aplikačního software. Znamená to že software je samostatně nainstalován na daném počítači a ovládá/stahuje data z připojeného instrumentu ať už je připojen jakkoliv (Ethernet, USB, RS232). Nevyhnutné je mít počítač připojen buď k internetu, nebo alespoň lokální síti do které se připojí i počítač odkud chceme vzdáleně přistupovat. Schéma popisuje obrázek níže.

HPST: Standalone konfigurace analytických systému v laboratoři

Např. OpenLAB sofware umíme provozovat i v tzv. Client-Server topologii, která systém předurčuje pro vzdálený přístup a není potřeba řešit vzdálený přístup dodatečně jako popisujeme v tomto článku. Příklad takového zapojení pro více instrumentu je níže.

HPST: Síťová konfigurace analytických systému v laboratoři

HPST softwarová školení - Agilent OpenLAB CDS 2.x SW (také on-line)

Nástroje

DWService | Free • Open Source | Windows | Mac | Linux | Raspberry Pi

Je multiplatformní, otevřený nástroj, běžící ve webovém prohlížeči. Nabízí kromě sdílení plochy také sdílení souborů, náhled na používáne prostředky nebo přístup přímo do shellu.

HPST: DWService

Zaregistrujte se na stránkách www.dwservice.net. Po přihlášení přidejte pomocí znaménka + nový počítač ke vzdálenému přístupu. Vytvoří se Vám záložka s 9 místním kódem.

HPST: DWService

Pak si stáhněte aplikaci na cílový počítač (dle OS), který chcete ovládat. Spustťe aplikaci a vyberte zda se jedná o jednorázový přístup bez instalace nebo nainstalujte DWservice agenta pro opakované připojování. Zadejte kód, který jste vygenerovali.

HPST: DWService

Pak se v prohlížeči připojte a vyberte si co chcete vzdáleně ovládat, sdílení obrazovky viz na obrázku níže.

HPST: DWService

TightVNC | Free • Open Source | Windows | Linux | BSD

Je jednoduchý, open-source nástroj pro vzdalené sdílení obrazovky. Funguje velmi dobře v lokální instalaci, tedy není potřeba mít internet na cílovém počítači, pouze postačí vidět na počítač v interní síti (např. připojením zvenčí do VPN). Stáhněte si ze stránek TghtVNC instalačku a nainstalujte "server" verzi na počítač kam chcete přistupovat a nainstalujte server část. Zadejte pro přístup nějaké heslo!

HPST: TightVNC

Pak si zapamatujte IP adresu počítače. Pro klienta nainstalujte stejnou instalačkou Viewer část. Zadáte IP adresu a pak heslo. Pro náhled a ovládání můžete použít jakýkoliv VNC Viewer. Na obrázku níže například VNC Remmina.

HPST: TightVNC

TeamViewer | Commercial Proprietary | Windows | Mac | Linux

Je asi nejznámější nástroj pro vzdálený přístup. Výhodou je poměrně snadné zprovoznění vzdáleného přístupu. Na jednom PC máte instalovaného plného klienta a na koncovém pak jenom support aplikaci buď spustitelnou ručně nebo bezobslužnou, běžící jako službu na pozadí. Pro komerční účel je nutná každoročně placená licence a registrovaný, zalicencovaný účet. V HPST, s.r.o. máme TeamViewer komerčně licencován a používáme jej k servisním zásahům u zákazníků. Více informací na webu HPST - Vzdálená podpora.

HPST: TeamViewer

Závěrem

Ať už zvolíte otevřené řešení nebo komerční TeamViewer, snažte se ochránit bezpečným, komplexním heslem. Můžete také přidat automatické zamykání plochy na cílovém počítači. Jak DWservice tak TeamViewer jsou dobře zabezpečené aplikace, TightVNC doporučuji pouze pro práci, kdy je počítač pouze v lokální síti a netunelovat přístup na VNC port daného pčítač zvenku. Na výhody vzdáleného přístupu se poměrně snadno zvyká a brzy si práci bez této možnosti nebudete umět představit.

V případě dalších dotazů kontaktujte softwarového specialitu - Michala Novotného ([email protected])

Vzdálená podpora

Některé závady je velmi vhodné diagnostikovat pomocí vzdáleného připojení přímo k řídícímu počítači daného systému. Technici v HPST, s.r.o. k těmto účelům používají plně licencovanou aplikaci TeamViewer. Podmínkou pro provedení vzdáleného připojení je připojení řídícího počítače do sítě internet. Pokud počítač není do internetu zapojený, je možné připojení zajistit za použití modemu s mobilním internetem po nezbytně nutnou dobu diagnostiky.

Postup vzdáleného připojení je následující:
  • Stáhněte si program potřebný pro vzdálené připojení (viz. web HPST)
  • Spusťte stažený soubor TeamViewerQS.exe na řídícím počítači
  • Sdělte telefonicky technikovi HPST, s.r.o. Vaše ID, které se zobrazí v okně aplikace TeamViewer
  • Dále spolupracujte s technikem, který bude pracovat na Vašem počítači (jeho činnost můžete neustále sledovat na monitoru).
  • Po ukončení zavřete aplikaci TeamViewer, aby nadále nebyl možný přístup přes tuto aplikaci
Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Řešení falešně pozitivních detekcí ropných uhlovodíků pocházejících z přírodních organických látek

Instrumentace
GC
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Enhancing Water Analysis: A Twin Line GC-MS/MS Approach to Pesticides and Nitrosamines Analysis

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Determination of 18 nitrosamine impurities in sartan drug products using gas chromatography coupled with high-resolution Orbitrap mass spectrometry (GC-HRMS)

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Automated Sample Preparation Using the PAL3 RTC System for EPA 8270E Semivolatile Organic Analysis by GC/TQ

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Raw Material Identification of mRNA Lipid Nanoparticle Components with the Agilent Vaya Raman Spectrometer

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Video

Inteligentní GC: Diagnostika Agilent 8890/8860 z rozhraní prohlížeče

Naučte se používat zabudovanou diagnostiku dostupnou na plynových chromatografech Agilent GC 8890 a 8860 series.
 

Podobné články


Článek | Video

Inteligentní GC: Diagnostika Agilent 8890/8860 z rozhraní prohlížeče

Naučte se používat zabudovanou diagnostiku dostupnou na plynových chromatografech Agilent GC 8890 a 8860 series.
 

Podobné články


Článek | Video

Inteligentní GC: Diagnostika Agilent 8890/8860 z rozhraní prohlížeče

Naučte se používat zabudovanou diagnostiku dostupnou na plynových chromatografech Agilent GC 8890 a 8860 series.
 

Podobné články


Článek | Video

Inteligentní GC: Diagnostika Agilent 8890/8860 z rozhraní prohlížeče

Naučte se používat zabudovanou diagnostiku dostupnou na plynových chromatografech Agilent GC 8890 a 8860 series.