Setkání českých uživatelů ICP-MS Agilent Technologies 2022

Po, 23.5.2022
| Originální článek z: HPST/ICP-MS
Druhý ročník setkání uživatelů ICP-MS Agilent se konal po delší „covidové odmlce“ ve dnech 9. – 11.5.2022, ve Dvoře Králové nad Labem. 34 přednášek, 54 účastníků ze 30 organizací.
Video placeholder
 • Foto: HPST: Setkání českých uživatelů ICP-MS Agilent Technologies 2022
 • Video: Agilent Technologies: Using Helium mode, KED, and HCl instead of nitric acid with ICP-MS to deal with tricky chemistry

Třídenní program se konal v Hotelu Za Vodou. Program byl naplněn 34 přednáškami, které vyslechlo 54 účastníků ze 30 organizací.

Tato unikátní konference byla primárně určena pro všechny uživatele systémů ICP-MS Agilent z České republiky, kteří mají chuť s kolegy z branže navázat nové (nebo oprášit staré) kontakty, sdílet své zkušenosti a zároveň se třeba sami dozvědět něco nového.

Stejně jako při prvním ročníku v roce 2017, které mělo mezi uživateli velmi pozitivní odezvu, bylo opět hlavním cílem setkání umožnit účastníkům z řad uživatelů instrumentace ICP-MS sdílení informací a to nejen o technice ICP-MS. Program tak byl složen především z příspěvků, ve kterých účastníci:

 • představili své laboratoře
 • seznámili ostatní uživatele s problematikou, kterou se zabývají
 • prezentovali postupy a výsledky své práce
 • diskutovali výzvy, se kterými zápolí

Na lehké okořenění byl program proložen několika praktickými přednáškami z řad servisních techniků firmy HPST a krátkým představením novinek v portfoliu firmy HPST. s.r.o. (mikrovlnnými rozklady PreeKem a podvarovou destilační přípravou čistých kyselin Savillex DST).

Nabitý odborný program byl doplněn také relaxací, zábavou a poznáním místních krás.

Konkrétně první den příjemnou procházkou do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem, kde nás čekala komentovaná projížďka Safari Truckem přes Africké a Lví Safari a následný rozchod v ZOO parku.

HPST: Safari Park Dvůr Králové nad Labem

Po prohlídce ZOO navazovala večerní diskuze v uvolněném prostředí Hotelu, při dobré večeři.

Druhý den po náročném programu bylo večerní grilování selátka v areálu hotelu, doplněné komentovanou ochutnávkou kvalitních rumů. Velmi příjemný průběh setkání byl podpořen krásným jarním počasím a skvělou atmosférou Hotelu Za Vodou.

HPST: Společenský večer

HPST: Komentovaná ochutnávka kvalitních rumů

Děkujeme tímto všem přednášejícím za zajímavá a přínosná sdělení a všem účastníkům, kteří tuto akci svou účastí podpořili. Již teď se těším na další setkání.

Jan Marek, HPST s.r.o.

Program ICP-MS Setkání uživatelů Agilent

Pondělí 9. 5. 2022

10:00 – 13:00 Registrace
12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:15 1. blok

13:00 – 13:20 Úvodní slovo, zahájení
 • Marek Jan (HPST, s.r.o.)
13:20 – 13:40 Aplikace ICP-MS od rutinní prvkové analýzy k zobrazování jediné buňky
13:40 – 13:55 ICP MS analýzy na FŽP UJEP
 • Adamec Slavomír (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
13:55 – 14:10 Stanovení vybraných kovů v taveninách a kyselých výluzích při těžbě uranu
 • Borková Marie (DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem)
14:10 – 14:30 Kávová přestávka

14:30 – 15:45 2. blok

14:30 – 14:45 Středisko zkušebních laboratoří, GEAM Dolní Rožínka
 • Vrána Miloslav (DIAMO s.p. Dolní Rožínka)
14:45 – 15:00 Zkušenosti Orlické laboratoře z prací na ICP-MS Agilent 7700
 • Kos František (Orlická laboratoř, s.r.o.)
15:00 – 15:20 ICP-MS v analýze chemoterapeutik
 • Vašinová Galiová Michaela (Vysoké učení technické v Brně)

HPST: ICP-MS v analýze chemoterapeutik: Vašinová Galiová Michaela (Vysoké učení technické v Brně)

15:20 - 15:45 Analýza nanočástic na ICP-MS – teorie a praxe
 • Juříček Martin (HPST, s.r.o.)

HPST: Analýza nanočástic na ICP-MS – teorie a praxe: Juříček Martin (HPST, s.r.o.)

16:00 Návštěva Zoo

Vychází se ze dvora Hotelu, sraz u bazénů, cesta cca 20 minut na pokladny.

17:00 Safari Truck

Truck odjíždí od hlavního vstupu. Jízda trvá cca 45 minut. (dle počasí případ teplé oblečení - truck je otevřený)

HPST: Safari Truck

19:00 Večeře v hotelu, posezení, diskuse

HPST: Večeře v hotelu Za Vodou, posezení, diskuse

Úterý 10. 5. 2022

9:00 – 10:10 3. blok

9:00 – 9:20 Přístupy k vyhodnocení nejistoty měření u ICP-MS analýz
 • Milde David (Univerzita Palackého v Olomouci)
9:20 – 9:35 Požadavek lékopisu na prvkové nečistoty
9:35 – 9:50 Laboratoř atomové spektrometrie ALS Czech Republic
 • Lüköová Andrea (ALS Czech Republic s.r.o. (Evironmental))
9:50 – 10:10 Mikrovlnné rozkladné systémy PreeKem v rukou HPST
 • Marek Jan (HPST, s.r.o.)
10:10 – 10:40 Kávová přestávka

10:40 – 12:00 4. blok

10:40 – 10:55 Využití ICP-MS v polovodičové výrobě
 • Plachký Tomáš (ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC s.r.o.)
10:55 – 11:10 Náplň práce v laboratoři Povodí Moravy
 • Vránová Petra (Povodí Moravy, s.p.)
11:10 – 11:25 Laboratoř LPA VŠÚO Holovousy
 • Bílek Tomáš (Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský)
11:25 – 11:40 Měření Pb v krvi na ICP-MS
 • Hromádková Hana (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. L., laboratoř Kladno)
11:40 – 12:00 Jak si zbytečně nekomplikovat život
 • Pospíšil Adam (HPST, s.r.o.)

HPST: Jak si zbytečně nekomplikovat život: Pospíšil Adam (HPST, s.r.o.)

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:20 5. blok

13:00 – 13:15 Zkušenosti s ICP-MS 7700 ve VAS a.s.
 • Zámečník Jiří (Vodárenská akciová společnost, a.s.)
13:15 – 13:30 Selen v pevných matricích
 • Janáková Jana (Povodí Odry, s.p.)
13:30 – 13:40 Návštěva Povodí Ohře
 • Vošáhlíková Michaela (Povodí Ohře, s.p.)
13:40 – 13:55 Stanovení draslíku v pevné matrici
 • Šnejdarová Ivana (Povodí Ohře, s.p.)
13:55 – 14:10 Měření na ICP-MS v EDU
 • Kovář Jan (ČEZ, a.s. (JE Dukovany))
14:10 – 14:20 Oddělení environmentální chemie TUL
 • Palušák Martin (Technická univerzita Liberec)
14:20 – 14:50 Kávová přestávka

15:00 – 16:40 6. blok

15:00 – 15:30 Reálné výhody tandemové hmotností spektrometrie ICP-MS-MS
 • Juříček Martin (HPST, s.r.o.)
15:30 – 15:45 Srovnání přístrojů ICP MS 8800 a 7800 z pohledu využití v naší laboratoři
 • Kočová Alena (Povodí Vltavy, s.p.)
15:45 -16:00 Aplikace a možnosti využití ICP-QQQ pro analýzy vzorků životního prostředí a stavebních materiálů

HPST: Aplikace a možnosti využití ICP-QQQ pro analýzy vzorků životního prostředí a stavebních materiálů: Hegrová Jitka (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)

16:00 – 16:15 „10, 11, 12 a 206, 207, 208“
 • Hubáček Tomáš (Biologické centrum AV ČR, v.v.i.)
16:15 – 16:30 ICP-MS v analýze vzorků životního prostředí a humánním biomonitoringu
16:30 – 18:00 Diskuse
18:00 Společenský večer

Středa 11.5.2022

9:00 – 10:00 7. blok
9:00 – 9:20 Ultrastopové analýzy a speciace As, Ge a Te v přírodních vodách pomocí ICP-MS/MS s využitím generování hydridů
 • Matoušek Tomáš (Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.)
9:20 – 9:35 Národní referenční laboratoř pro kovy a dusíkaté sloučeniny, SVÚ Olomouc
 • Kuba Martin (Státní veterinární ústava Olomouc (laboratoře Kroměříž))
9:35 – 9:45 Analytické portály LabRulez
 • Novotný Ivo (LabRulez s.r.o.)

HPST: Analytické portály LabRulez: Novotný Ivo (LabRulez s.r.o.)

9:45 – 10:15 Proteiny a ICP-MS
 • Vaculovič Tomáš (Masarykova univerzita, PřF)
10:15 – 10:45 Kávová přestávka

10:45 – 12:00 8. blok

10:45 – 11:15 LA-ICP-MS imaging geologických vzorků
 • Holá Markéta (Masarykova univerzita, PřF)
11:15 – 11:45 Praktická ukázka novinek v MassHunteru 5.1
 • Fojtík Tomáš (HPST, s.r.o.)

HPST: Praktická ukázka novinek v MassHunteru 5.1: Fojtík Tomáš (HPST, s.r.o.)

11:45 – 11:55 Výroba ultra čistých kyselin podvarovou destilací Savillex DST
 • Marek Jan (HPST, s.r.o.)
11:55 – 12:00 Závěrečná diskuse, zhodnocení, zakončení
12:00 – 13:00 Oběd
Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

VITATOX 2020 - Vitaminy, Antioxidanty, Léčivá, Drogy, Alkohol a Toxicita

VITATOX je konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.

Článek | Nejbližší akce

Program konference VITATOX 2021

V letošním roce nás čeká 38 odborných přednášek z oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.

Článek | Nejbližší akce

Jarní semináře v Ostravě a v Brně 2023 (PROGRAM)

Zveme všechny příznivce analytické instrumentace na naše semináře v Ostravě a v Brně v rámci naší tradiční jarní tour. Prodívejte se na obsah 15ti přednášek!

Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Program)

Jaký odborný program přináší letošní ročník vědecké konference VITATOX, která se uskuteční ve dnech 29. - 31. května 2023?
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

VITATOX 2020 - Vitaminy, Antioxidanty, Léčivá, Drogy, Alkohol a Toxicita

VITATOX je konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.

Článek | Nejbližší akce

Program konference VITATOX 2021

V letošním roce nás čeká 38 odborných přednášek z oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.

Článek | Nejbližší akce

Jarní semináře v Ostravě a v Brně 2023 (PROGRAM)

Zveme všechny příznivce analytické instrumentace na naše semináře v Ostravě a v Brně v rámci naší tradiční jarní tour. Prodívejte se na obsah 15ti přednášek!

Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Program)

Jaký odborný program přináší letošní ročník vědecké konference VITATOX, která se uskuteční ve dnech 29. - 31. května 2023?
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

VITATOX 2020 - Vitaminy, Antioxidanty, Léčivá, Drogy, Alkohol a Toxicita

VITATOX je konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.

Článek | Nejbližší akce

Program konference VITATOX 2021

V letošním roce nás čeká 38 odborných přednášek z oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.

Článek | Nejbližší akce

Jarní semináře v Ostravě a v Brně 2023 (PROGRAM)

Zveme všechny příznivce analytické instrumentace na naše semináře v Ostravě a v Brně v rámci naší tradiční jarní tour. Prodívejte se na obsah 15ti přednášek!

Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Program)

Jaký odborný program přináší letošní ročník vědecké konference VITATOX, která se uskuteční ve dnech 29. - 31. května 2023?
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

VITATOX 2020 - Vitaminy, Antioxidanty, Léčivá, Drogy, Alkohol a Toxicita

VITATOX je konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.

Článek | Nejbližší akce

Program konference VITATOX 2021

V letošním roce nás čeká 38 odborných přednášek z oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.

Článek | Nejbližší akce

Jarní semináře v Ostravě a v Brně 2023 (PROGRAM)

Zveme všechny příznivce analytické instrumentace na naše semináře v Ostravě a v Brně v rámci naší tradiční jarní tour. Prodívejte se na obsah 15ti přednášek!

Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Program)

Jaký odborný program přináší letošní ročník vědecké konference VITATOX, která se uskuteční ve dnech 29. - 31. května 2023?