Pesticidy v jedlých olejích pomocí GC-MS Thermo TSQ 9610 | LabRulez GCMS

Multireziduální analýza pesticidů v jedlých olejích pomocí GC-MS Thermo Scientific TSQ 9610

Po, 13.6.2022
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
Cílem této studie je ukázat výkonnost GC-MS s trojitým kvadrupólem Thermo TSQ 9610 s NeverVent AEI ve spojení s TRACE 1610 GC pro stanovení reziduí pesticidů ve stopových koncentracích ve slunečnicovém oleji.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/Prakasit Khuansuwan: Multireziduální analýza pesticidů v jedlých olejích pomocí GC-MS Thermo Scientific TSQ 9610
 • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: TSQ 9610 Triple Quadrupole GCMSMS System

Cílem této studie je ukázat výkonnost hmotnostního spektrometru s trojitým kvadrupólem Thermo Scientific TSQ 9610 s Thermo Scientific NeverVent AEI (Advanced Electron Ionization) ve spojení s Thermo Scientific TRACE 1610 GC pro stanovení reziduí pesticidů ve stopových koncentracích ve slunečnicovém oleji.

Úvod

Jedlé oleje se používají každý den na vaření a smažení. Např. slunečnicový olej s vysokým obsahem poly a mononenasycených mastných kyselin a také vitaminu E, se ukázal jako olej, který může mít příznivé účinky na srdce, kůži, imunitní systém a celkové udržení zdraví. Nadměrné užívání pesticidů na plodinách a při jejich skladování může mít za následek rezidua, která zůstávají v jedlých olejích, což negativně ovlivňuje kvalitu i bezpečnost výrobků.

Vzhledem k tomu, že se pesticidy obvykle vyskytují ve stopových množstvích, je v této analýze klíčová citlivost. Maximální limity reziduí (MRL) musí být analytickými laboratořemi důsledně kontrolovány při posuzování bezpečnosti potravin. Jednou z nejběžnějších technik pro analýzu pesticidů je plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí s trojitým kvadrupólem (GC-MS/MS), protože zajišťuje dostatečnou citlivost a selektivitu pro dosažení MRLs a snížení rizika falešně pozitivních výsledků pomocí SRM (selected reaction monitoring) módu.

V této studii byl použit GC-MS/MS systém TSQ 9610 s trojitým kvadrupólem.

Pragolab: Thermo Scientific TSQ 9610, GC TRACE 1610 a autosampler TriPlus RSH SMART

Experiment

Při zde popsaných experimentech byl pro analýzu > 300 pesticidů ve stopových koncentracích ve slunečnicovém oleji použit:
 • Hmotnostní spektrometr s trojitým kvadrupólem TSQ 9610 vybavený systémem NeverVent AEI (Advanced Electron Ionization)
 • Plynový chromatograf TRACE 1610 s injektorem Thermo Scientific iConnect Split/Spiltless (iConnect-SSL)
 • Autosampler Thermo Scientific TriPlus RSH SMART

Technologie NeverVent umožňuje čištění iontového zdroje, výměnu kolony a filamentu bez porušení vakua, čímž jsou zajištěny minimální prostoje v laboratorním pracovním procesu. K separaci byla použita kolona Thermo Scientific TraceGOLD TG-35MS, 30 m x 0,25 mm i.d. x 0,25 µm (P/N 26094-1420).

👉 Další podrobnosti o metodě naleznete v aplikačním listu.

Závěry

Výsledky získané v těchto experimentech ukazují, že hmotnostní spektrometr TSQ 9610 vybavený systémem NeverVent AEI v kombinaci s GC TRACE 1610 a autosamplerem TriPlus RSH SMART poskytuje robustní analytický výkon pro multireziduální analýzu pesticidů ve slunečnicovém oleji.

 • Iontový zdroj NeverVent AEI v kombinaci s t-SRM módem umožňuje dosažení vysoké citlivosti a vysoké selektivity pro rozlišení mezi stanovovaným pesticidem a matricí, čímž zajistí spolehlivou a selektivní identifikaci spolu s citlivou detekcí stopových množství analytů s vypočtenými hodnotami LOD < 2 µg/kg (ppb) pro více než 90 % cílových analytů.

Pragolab: t-SRM akvizice pro pesticidy ve slunečnicovém oleji na hladině 5 μg/kg

 • Díky stabilitě iontového zdroje AEI, vysoké inertnosti TRACE 1610 GC v kombinaci s ultra nízkým bleedingem a vynikající inertností kolony TraceGOLD a účinnou deaktivací povrchu lineru, byla zajištěna stabilita gaussovského tvaru píků, retenčních časů a IR v dlouhých sekvencích, a tím i přesná a spolehlivá kvantifikace analytu.

Pragolab - Vypočtené LOD, S/N > 3. Pro > 90 % byly LOD < 2 µg/kg.

Pro více informací nás kontaktujte na eliasova@pragolab.cz.

Přehled nejnovějších aplikací pro TSQ 9610 Thermo Scientific v knihovně LabRulezGCMS

 • Thermo Scientific TSQ 9610 Triple Quadrupole GC-MS/MS System (Brožury a specifikace | 2022)

 • Increased laboratory efficiency with the TSQ 9610 GC-MS/MS in a food and environmental analytical laboratory (Ostatní | 2022)

 • TSQ 9610 GC-MS/MS delivers increased instrument uptime and productivity to analytical testing labs (Ostatní | 2022)

 • Determination of the instrument detection limit of the TSQ 9610 triple quadrupole GC-MS/MS with Advanced Electron Ionization (AEI) source (Technické články | 2022)

 • A rapid, sensitive, and consolidated method for PCBs and PAHs using GC-MS/MS (Aplikace | 2022)

 • Multi-residue analysis of pesticides in edible oils by triple quadrupole GC-MS (Aplikace | 2022)

 • Unstoppable analysis of pesticides residues in black tea using triple quadrupole GC-MS (Aplikace | 2022)

 • Rapid quantification of 12 nitrosamines in metformin using triple quadrupole GC-MS/MS with Advanced Electron Ionization (AEI) (Aplikace | 2021)

 • Reproducible trace analysis of PCBs in environmental matrices using triple quadrupole GC-MS/MS (Aplikace | 2022)

 • Low-level consistent analysis of PBDEs in environmental and food matrices using triple quadrupole GC-MS/MS (Aplikace | 2021)

 • A robust and sensitive method for the determination of pesticides in surface and ground water by triple quadrupole GC-MS (Aplikace | 2022)

 • Trace analysis of chlorophenolics using triple quadrupole GC-MS (Aplikace | 2021)

 • Confident analysis of ultra-trace pesticides residues in baby food using triple quadrupole GC-MS (Aplikace | 2022)

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Multi-residue analysis of pesticides in edible oils by triple quadrupole GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 5977C GC/MSD

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 7000E and 7010C triple quadrupole GC/MS

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Method for the determination of 431 Residual Pesticides in Honey using LCMS-8050 and GCMS-TQ8040 NX

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Multiclass, Multiresidue Pesticides in Berries

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Thermo znovu boduje – unikátní GC a GCMS platforma vznikla ve spolupráci s experty z každodenní praxe

Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie, které překonávají všechna experty pojmenovaná slabá místa v procesu analýzy vzorku.
Článek | Aplikace

Souhrn aplikací pro stanovení reziduí pesticidů pomocí GC/MS, LC/MS a IC/MS v potravinách

Přinášíme Vám zajímavý souhrn aplikačních listů pro stanovení reziduí pesticidů v laboratořích zabývajících se testováním potravin.
Článek | Produkt

Nový plynový chromatograf Thermo Scientific Trace 1600

Na začátku roku 2022 uvedla společnost Thermo Fisher Scientific na trh novou řadu plynových chromatografů Trace 1600 a Trace 1610.
Článek | Aplikace

Robustní a citlivá metoda pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě pomocí nového GC/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je prokázat vhodnost robustní a citlivé analytické metody pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě ve zkušebních analytických laboratořích.
 

Mohlo by Vás zajímat

Multi-residue analysis of pesticides in edible oils by triple quadrupole GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 5977C GC/MSD

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 7000E and 7010C triple quadrupole GC/MS

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Method for the determination of 431 Residual Pesticides in Honey using LCMS-8050 and GCMS-TQ8040 NX

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Multiclass, Multiresidue Pesticides in Berries

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Thermo znovu boduje – unikátní GC a GCMS platforma vznikla ve spolupráci s experty z každodenní praxe

Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie, které překonávají všechna experty pojmenovaná slabá místa v procesu analýzy vzorku.
Článek | Aplikace

Souhrn aplikací pro stanovení reziduí pesticidů pomocí GC/MS, LC/MS a IC/MS v potravinách

Přinášíme Vám zajímavý souhrn aplikačních listů pro stanovení reziduí pesticidů v laboratořích zabývajících se testováním potravin.
Článek | Produkt

Nový plynový chromatograf Thermo Scientific Trace 1600

Na začátku roku 2022 uvedla společnost Thermo Fisher Scientific na trh novou řadu plynových chromatografů Trace 1600 a Trace 1610.
Článek | Aplikace

Robustní a citlivá metoda pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě pomocí nového GC/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je prokázat vhodnost robustní a citlivé analytické metody pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě ve zkušebních analytických laboratořích.
 

Mohlo by Vás zajímat

Multi-residue analysis of pesticides in edible oils by triple quadrupole GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 5977C GC/MSD

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 7000E and 7010C triple quadrupole GC/MS

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Method for the determination of 431 Residual Pesticides in Honey using LCMS-8050 and GCMS-TQ8040 NX

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Multiclass, Multiresidue Pesticides in Berries

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Thermo znovu boduje – unikátní GC a GCMS platforma vznikla ve spolupráci s experty z každodenní praxe

Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie, které překonávají všechna experty pojmenovaná slabá místa v procesu analýzy vzorku.
Článek | Aplikace

Souhrn aplikací pro stanovení reziduí pesticidů pomocí GC/MS, LC/MS a IC/MS v potravinách

Přinášíme Vám zajímavý souhrn aplikačních listů pro stanovení reziduí pesticidů v laboratořích zabývajících se testováním potravin.
Článek | Produkt

Nový plynový chromatograf Thermo Scientific Trace 1600

Na začátku roku 2022 uvedla společnost Thermo Fisher Scientific na trh novou řadu plynových chromatografů Trace 1600 a Trace 1610.
Článek | Aplikace

Robustní a citlivá metoda pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě pomocí nového GC/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je prokázat vhodnost robustní a citlivé analytické metody pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě ve zkušebních analytických laboratořích.
 

Mohlo by Vás zajímat

Multi-residue analysis of pesticides in edible oils by triple quadrupole GC-MS

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 5977C GC/MSD

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Agilent 7000E and 7010C triple quadrupole GC/MS

Brožury a specifikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Method for the determination of 431 Residual Pesticides in Honey using LCMS-8050 and GCMS-TQ8040 NX

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Determination of Multiclass, Multiresidue Pesticides in Berries

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Thermo znovu boduje – unikátní GC a GCMS platforma vznikla ve spolupráci s experty z každodenní praxe

Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie, které překonávají všechna experty pojmenovaná slabá místa v procesu analýzy vzorku.
Článek | Aplikace

Souhrn aplikací pro stanovení reziduí pesticidů pomocí GC/MS, LC/MS a IC/MS v potravinách

Přinášíme Vám zajímavý souhrn aplikačních listů pro stanovení reziduí pesticidů v laboratořích zabývajících se testováním potravin.
Článek | Produkt

Nový plynový chromatograf Thermo Scientific Trace 1600

Na začátku roku 2022 uvedla společnost Thermo Fisher Scientific na trh novou řadu plynových chromatografů Trace 1600 a Trace 1610.
Článek | Aplikace

Robustní a citlivá metoda pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě pomocí nového GC/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je prokázat vhodnost robustní a citlivé analytické metody pro stanovení pesticidů v povrchové a podzemní vodě ve zkušebních analytických laboratořích.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.