GC linery pro PTV a Optic (Multimode) injektor | LabRulez GCMS

GC linery pro PTV a Optic (Multimode) injektor

Po, 8.8.2022
| Originální článek z: Shimadzu
Teplotně programovatelné injektory typu PTV nebo Multimode Optic mají díky celé škále možných typu nástřiků a flexibilitě také své specifické linery.
Video placeholder
 • Foto: Shimadzu: GC linery pro PTV a Optic (Multimode) injektor
 • Video: Shimadzu: Troubleshooting Tips & Tricks by Shimadzu: Septum and Liner | ENG | Nexis GC-2030 | Shimadzu

PTV – Programmed Temperature Vaporization

Při použití teplotně programovatelného nástřiku (PTV injektoru) je vzorek nejprve nastříknut do studeného injektoru, který se poté začne ohřívat dle naprogramované rampy.

Typicky se nejprve odpaří a odvětrá rozpouštědlo a poté se příslušné analyty odpaří a zavedou do kolony. To je zvláště užitečné pro analýzu termolabilních analytů. Aby se napomohlo homogennímu odpařování a zabránilo se kapalné formě rozpouštědla dostat přímo do kolony, doporučuje se použít lineru s vlnou.

Standardní doporučení:
 • 961-01481-02 - pro standardní aplikace PTV
Specifikace a informace pro objednání
 • 961-01481-02 - vložka z vlny - Standardní PTV liner pro polární a nepolární sloučeniny; IP deaktivace (5 ks)
 • 961-01481-08 - vložka z vlny - PTV liner pro reaktivní sloučeniny (např. chlorované pesticidy); Siltek deaktivace (5 ks)
 • 221-49300 - bez vložky – Křemenný PTV liner; nedeaktivovaný (1 ks) (křemenná vlna viz P/N 201-47616-01)
 • 221-74830-09 - vložka z vlny - PTV liner pro systém AOC-MEPS; standardní deaktivovace (5 ks)
Maximální teploty závisí na deaktivaci:
 • IP deaktivace: 350 °C
 • Standardní deaktivace: 400 °C
 • Deaktivace Siltek: 380 °C

Shimadzu: GC linery pro PTV a Optic (Multimode) injektory

Optic – Multimode nástřik

Flexibilní GC inlety Optic multimode umožňují různé režimy nástřiku vzorků do Vašeho plynového chromatografu, jako jsou:

 • Split
 • Splitless
 • Nástřik velkých objemů (LVI)
 • Tepelnou desorpce (TD)
 • Pyrolýzu
 • OCI
 • nástřik složitých matric (DMI)

Výběr linerů vhodných pro Optic‑4 a Optic-3 naleznete níže. Linery s fritou mohou být naplněny vhodným materiálem a mohou být použity mimo jiné pro aplikace LVI, TD, analýzy pevných látek nebo pyrolýzu.

Standardní doporučení:
 • 961-01453 - pro Split/Splitless aplikace
 • 961-01008 - pro Split aplikace
 • 961-01274 - pro aplikace Splitless
Specifikace a informace pro objednání
 • 961-01453 - Split/Splitless liner s fritou
 • 961-00996 - Split/Splitless liner s fritou, silanizovaná* – pro polární sloučeniny (např. pesticidy)
 • 980-06477 - Split/Splitless liner s fritou s kuželem – pro stopové, aktivní vzorky
 • 961-01008 - Split liner
 • 961-01274 - Baffled splitless liner pro vysokovroucí analyty
 • 980-27912 - Baffled splitless liner , silanizovaná* – pro polární sloučeniny, (např. pesticidy)
 • 961-01004 - Přímý liner, vnitřní průměr 1 mm – ideální pro SPME vlákna
 • 980-21334 - Přímá vložka, vnitřní průměr 1,8 mm – ideální pro SPME šipky
 • 980-03375 - DMI Tapered liner, pro nástřik složitých matric, např. netěkavé a/nebo pevné suspendované matrice, pro použití s DMI vialkami P/N 980-08515 (30 µl) nebo P/N 980-11894 (60 µl)

*Voda a/nebo teploty nad 320 °C zničí silanizaci. Každý P/N obsahuje 5 linerů. Pokud není uvedeno jinak, všechny P/N lze použít do 600 °C.

Násřik velkých objemů - Large Volume Injection (LVI)

Standardní doporučení:
 • 980-13782 - pro standardní aplikace LVI
Specifikace a informace pro objednání
 • 980-13782 - Liner s fritou naplněný Chromosorb W. Objem nástřiku ~ 150 µL, pro PAU, minerální oleje, návykové látky (max. teplota 350 °C)

 • 980-12174 - Sintrovaný skleněný liner s kuželem. Objem nástřiku ~ 50 µL, pro látky s vysokou MW a adsorbující analyty (max. teplota 600 °C)

 • 961-01275 - Tapered Sintrovaný skleněný liner, silanizovaná. Objem nástřiku ~ 50 µL, pro polární látky – s vysokou MW a adsorbující analyty (max. teplota 320 °C)

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.