Analýza aromátů v benzinu pomocí GC-MS ISQ 7610

Po, 15.8.2022
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
Cílem této studie je ukázat vhodnost GC-MS Thermo Scientific ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu pro přesnou kvantifikaci aromatických látek v benzinu v souladu s metodou ASTM D5769.
Video placeholder
 • Foto: Unsplash/Erik Mclean: Analýza aromátů v benzinu pomocí GC-MS ISQ 7610
 • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: ISQ 7610 Single Quadrupole GC-MS Product Overview

Monocyklické aromatické uhlovodíky jsou neodmyslitelnou součástí benzinu rafinovaného ze surové ropy. Rafinérie upravují obsah aromátů v benzinu, aby zvýšily oktanové číslo a celkový výkon. Současný přípustný obsah aromátů v benzinu však vyvolává značné obavy, neboť přibývá důkazů o jejich škodlivých účincích na lidské zdraví a životní prostředí.

Obsah benzenu, známého karcinogenu, v benzinu je omezen na 1,0 % a celkový obsah aromátů nesmí překročit 42 %. Výrobci benzinu proto musí být schopni přesně stanovit čistotu paliva, aby zajistili soulad s regulačními normami.

Metoda ASTM D5769 je standardizovaná metoda pro stanovení aromátů v benzinu pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS). Hlavním problémem při provádění této analýzy je vysoký obsah (% obj.) jednotlivých aromátů, který může způsobit přesycení detektoru a následnou nelineární odezvu v koncentračním rozsahu vzorků benzinu, což vede k nepřesné kvantifikaci.

Pragolab: Thermo Scientific ISQ 7610 a GC TRACE 1610

V této aplikační nótě je ukázána výkonnost GC-MS ISQ 7610 při analýze aromátů v benzinu. Při použití nového detektoru Thermo Scientific XLXR (prodloužená životnost, rozšířený rozsah) se podařilo zabránit jeho přesycení na úrovni % (obj.) koncentrace, s lineární odezvou v celém kalibračním rozsahu bez nutnosti modifikace iontového zdroje nebo hardwaru.

Systém detektoru XLXR se skládá z nové konstrukce elektronového násobiče a nové elektroniky, které umožňují vyšší lineární dynamický rozsah. Byla splněna i další kritéria stanovená metodou ASTM D5769 týkající se rozlišení, citlivosti a přesnosti, což dokazuje vhodnost systému GC-MS ISQ 7610 pro analýzu aromátů podle metody ASTM D5769.

Nastavení přístroje a metody

Podrobnosti o konfiguraci GC-MS ISQ 7610 jsou uvedeny aplikačním listu.

Byl použit autosampler Thermo Scientific AI/AS 1610 a chromatografická separace cílových aromátů byla provedena na plynovém chromatografu Thermo Scientific TRACE 1610 s kolonou Thermo Scientific TraceGOLD TG-1MS 20 m x 0,18 mm i.d. × 0,40 µm.

Pragolab: Kompletní sken nejvyššího kalibračního standardu pro cílenou analýzu aromátů

Závěr

Tato studie dokazuje vhodnost GC-MS systému ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu pro přesnou kvantifikaci jednotlivých a celkových aromátů ve vysokých koncentracích v benzinu.

 • Separace cílových aromátů bylo dosaženo za méně než 8 minut při splnění požadavků na rozlišení (Rs) mezi 1,3,5-trimethylbenzenem a 2-ethyltoluenem (Rs> 2).

 • Byla získána lineární odezva při % (obj.) koncentracích bez přesycení detektoru.

 • Citlivost dosažená systémem GC-MS ISQ 7610 byla 9krát vyšší než kritéria stanovená metodou ASTM D5769.

 • Přesné kvantifikace bylo dosaženo jak s referenčním standardem, tak s mezilaboratorním vzorkem benzinu, přičemž odchylky od referenčních hodnot byly v rámci přijatých kritérií.

👉 Aplikační list ke stažení zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na [email protected]

Přehled nejnovějších GC/MS aplikací Thermo Scientific z oblasti průmyslu a chemie v knihovně LabRulezGCMS

 • ASMS: Using flow-modulated GC×GC technology coupled with GC-Orbitrap mass spectrometry for the profiling of automotive diesel (Postery | 2022 | GCxGC, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap)

 • Comprehensive analysis of electrolyte solutions for lithium- ion batteries using gas chromatography-mass spectrometry (Aplikace | 2022 | GC/MSD, GC/SQ)

 • Analysis of aromatics in gasoline by ASTM D5769 using gas chromatography–single quadrupole mass spectrometry (Aplikace | 2022 | GC/MSD, GC/SQ)

 • Stay ahead in developing green energy solutions: Fatty acid methyl ester (FAME) analysis for jet fuel using gas chromatography-mass spectrometry (Aplikace | 2022 | GC/MSD, GC/SQ)

 • Photobioreactor ethanol quantitation and optimization using the Thermo Scientific Prima BT bench top mass spectrometer (Aplikace | 2021 | GC/MSD)

 • Comprehensive analysis of automotive diesel using flow-modulated GC×GC technology coupled with GC-MS (Aplikace | 2021 | GCxGC, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/SQ, GC/Orbitrap)

 • Rapid GC-MS assessment of hand sanitizers according to the U.S. FDA method (Aplikace | 2020 | GC/MSD, GC/SQ)

 • Thermo Prima PRO and Prima BT Process Mass Spectrometers - Quantitative analysis of bioethanol in biofuel production processes (Aplikace | 2018 | GC/MSD)

 • Fast, precise gas analysis mass spectrometry in catalysis research and development (Aplikace | 2019 | GC/MSD)

 • Thermo Scientific Oil and Gas - Petroleum and Natural Gas - Analysis Workflows (Brožury a specifikace | 2016 | GC, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap, Iontová chromatografie)

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Produkt

Nový plynový chromatograf Thermo Scientific Trace 1600

Na začátku roku 2022 uvedla společnost Thermo Fisher Scientific na trh novou řadu plynových chromatografů Trace 1600 a Trace 1610.

Článek | Aplikace

Komplexní analýza roztoků elektrolytů lithium-iontových baterií pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Cílem této studie je podrobně představit schopnosti GC-MS Thermo Scientific ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu pro přesnou kvantifikaci a charakterizaci složek elektrolytu lithiových baterií.

Článek | Aplikace

Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve více maticích pomocí jedné kalibrační křivky s GC-MS systémem Thermo Scientific ISQ 7610 podle metody EPA 8270E

GC-MS analýza 19 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH/PAU) v půdách a vodách dle metody EPA 8270E s Thermo Scientific ISQ 7610 a novým detektorem XLXR.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Nový plynový chromatograf Thermo Scientific Trace 1600

Na začátku roku 2022 uvedla společnost Thermo Fisher Scientific na trh novou řadu plynových chromatografů Trace 1600 a Trace 1610.

Článek | Aplikace

Komplexní analýza roztoků elektrolytů lithium-iontových baterií pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Cílem této studie je podrobně představit schopnosti GC-MS Thermo Scientific ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu pro přesnou kvantifikaci a charakterizaci složek elektrolytu lithiových baterií.

Článek | Aplikace

Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve více maticích pomocí jedné kalibrační křivky s GC-MS systémem Thermo Scientific ISQ 7610 podle metody EPA 8270E

GC-MS analýza 19 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH/PAU) v půdách a vodách dle metody EPA 8270E s Thermo Scientific ISQ 7610 a novým detektorem XLXR.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Nový plynový chromatograf Thermo Scientific Trace 1600

Na začátku roku 2022 uvedla společnost Thermo Fisher Scientific na trh novou řadu plynových chromatografů Trace 1600 a Trace 1610.

Článek | Aplikace

Komplexní analýza roztoků elektrolytů lithium-iontových baterií pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Cílem této studie je podrobně představit schopnosti GC-MS Thermo Scientific ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu pro přesnou kvantifikaci a charakterizaci složek elektrolytu lithiových baterií.

Článek | Aplikace

Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve více maticích pomocí jedné kalibrační křivky s GC-MS systémem Thermo Scientific ISQ 7610 podle metody EPA 8270E

GC-MS analýza 19 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH/PAU) v půdách a vodách dle metody EPA 8270E s Thermo Scientific ISQ 7610 a novým detektorem XLXR.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Nový plynový chromatograf Thermo Scientific Trace 1600

Na začátku roku 2022 uvedla společnost Thermo Fisher Scientific na trh novou řadu plynových chromatografů Trace 1600 a Trace 1610.

Článek | Aplikace

Komplexní analýza roztoků elektrolytů lithium-iontových baterií pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Cílem této studie je podrobně představit schopnosti GC-MS Thermo Scientific ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu pro přesnou kvantifikaci a charakterizaci složek elektrolytu lithiových baterií.

Článek | Aplikace

Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve více maticích pomocí jedné kalibrační křivky s GC-MS systémem Thermo Scientific ISQ 7610 podle metody EPA 8270E

GC-MS analýza 19 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH/PAU) v půdách a vodách dle metody EPA 8270E s Thermo Scientific ISQ 7610 a novým detektorem XLXR.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.