GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
LABOREXPO
Největší český veletrh analytické, měřicí a laboratorní techniky pořádaný každé 2 roky. Najdete zde vše od zkumavek až po špičkové mikroskopy!
Tagy
Článek
Produkt
Video
Přednáška
Logo of LinkedIn

LABOREXPO 2022: Příprava vzorků pomocí automatu Freestyle ve forenzních a toxikologických analýzách

Út, 20.9.2022
| Originální článek z: LABOREXPO/HPST/Jindřiška Dolinová
Přinášíme Vám záznam odborné přednášky Dr. Jindřišky Dolinové (HPST) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma automatické přípravy vzorků ve forenzních a toxikologických analýzách.
Video placeholder

LabRulez: LABOREXPO 2022: Příprava vzorků pomocí automatu Freestyle ve forenzních a toxikologických analýzách

Již více než dvacet let se zabývá německý výrobce laboratorních přístrojů LCTech GmbH vývojem, výrobou a prodejem přístrojů pro automatizaci přípravy vzorků před analýzou organických analytů chromatografickými metodami.

FREESTYLE paří mezi nejuniverzálnější automaty pro přípravu vzorků na trhu a dokáže automatizovat několik různých i vzájemně provázaných technik pro přípravu vzorků. Jednou z těchto technik je i obousměrná extrakce na pevnou fázi (SPE), která je používána při zpracování biologických vzorků ve forenzních a toxikologických analýzách. Obousměrná extrakce zahrnuje nasátí vzorku od spodní části extrakčního lože v SPE kolonce směrem nahoru a následné protlačení vzorku sorpčním ložem v protisměru směrem shora dolů. Tato technika zajistí důslednou interakci analytů se sorbentem a snižuje množství rozpouštědla potřebného pro extrakci analytů z SPE kolonky. Automat FREESTYLE nabízí technické uspořádání bez možnosti kros-kontaminace vzorků. Vzorky lze po extrakci následně sbírat do laboratorního skla pro jejich následné použití pro další analýzy.

Tato extrakční technika obousměrné SPE je užívána pro viskózní biologické vzorky jako je např. krev, moč, mozková tkáň při analýzách léčiv nebo zakázaných látek při dopingových kontrolách.

Výrobce LCTech

 • na trhu od roku 1993 jako distributor produktů Pickering
 • německý výrobce specializovaný na instrumentaci pro přípravu vzorků při analýzách organických sloučenin před chromatografickou analýzou a při přípravě vzorků pro analýzy mykotoxinů

Nabídka LCTech

Automatický robotizovaný systém Freestyle
 • SPE, GPC, zakoncentrování vzorků, přímý nástřik na LC kolonu
Příprava vzorků před analýzou POPs
 • automaty pro přečišťování vzorků, zakoncentrování vzorků
Systém pro gelovou permeační chromatografii
Materiál a přístroje pro stanovení mykotoxinů
 • Spotřební materiál pro přípravu vzorků při stanovení mykotoxinů
 • Fotochemický reaktor pro derivatizaci aflatoxinů
 • Rychlotesty ELISA
 • Vakuový manifold

HPST: Materiál a přístroje pro stanovení mykotoxinů LCTech

LCTech Freestyle

 • Základní jednotka, kterou lze doplňovat různými typy modulů
 • Robot X,Y,Z
 • Dávkovací pumpa
 • Dávkovací smyčka
 • Distribuce rozpouštědel
 • Dávkovací jehla s dvojitou stěnou
 • Držáky pro sklo v přední části přístroje
Dávkovací jehla
 • Dvojitá stěna pro dva nezávislé vstupy kapalin
 • Podél stěny jsou otvory v úhlu 360°
  • určeno na oplach prostoru, ve kterém je jehla aktuálně umístěna
  • možnost odstranění vzduchu během plnění skla vzorkem
 • Speciální tvar špičky jehly (septum nezničí, po vytažení jehly je zachováno)

HPST: LCTech Freestyle - Dávkovací jehla

Držáky pro sklo v přední části přístroje
 • Uživatel si libovolně umístí zvolený držák do přístroje a uloží do metody
 • Lze je ohřívat nebo chladit
 • Lze dávkovat i do odměrných baněk
 • Víko pro vialky, do kterých se přímo eluují frakce z SPE (1, 4, 16 ml)

HPST: Držáky pro sklo v přední části přístroje LCTech Freestyle

Moduly k Freestyle Basic
 • Freestyle SPE
 • Frestyle ThermELUTE (příprava vzorků pro mykotoxiny)
 • Freestyle HPLC Direct Injection
 • Freestyle EVA
 • Freestyle GPC
 • Freestyle XANA, Freestyle QuEChERs (specifické aplikace
Systém pro přípravu vzorků při analýzách

Freestyle SPE

 • SPE modul
 • Pohyb po ose Z
 • Univerzální pro všechny typy SPE a IA kolonek
 • Řídící jednotka pro SPE modul

HPST: LCTech Freestyle SPE

 • Kolonky od 1 do 15 ml

 • Imunoafinitní kolonky 1 a 3 ml

  • kolonky jsou zavíčkovány a připraveny k okamžitému použití
 • Skleněné kolonky s maximálními rozměry 105 x 17,5 mm (délka x průměr)

 • Tlaková (pozitivní) extrakce ve všech krocích, kde je aplikována kapalina

 • Jeden držák pro všechny typy SPE kolonek (umístění kolonek je optimalizováno pomocí adaptérů)

HPST: LCTech Freestyle SPE - Držák na SPE kolonky

 • SPE kolonka může být posunuta do kterékoli části systému
 • Standardně 3 typy rozpouštědel
 • Možnost rozšíření na 6 typů nebo na 15 typů rozpouštědel
Standardní proces se vzorky
 1. Násátí vzorku do jehly a nadávkování do SPE kolonky
 2. Možnost opakování procesu až do celkového objemu vzorku 100 ml
 3. Odvod nepotřebné kapaliny do odpadu
 4. Vialka, která obsahovala vzorek může být na závěr promyta rozpouštědlem

HPST: LCTEch Freestyle SPE - Standardní proces se vzorky

Proces s SPE kolonkou dávkování malých objemů
 1. SPE kolonka je přemístěna do portu, kde je odváděna odpadní kapalina
 2. Na SPE kolonku je nadávkováno cca 250 µl vzorku pomocí pipetovací jehly
 3. Vzorek je protlačen sorpčním ložem tlakovou extrakcí

HPST: LCTEch Freestyle SPE - Proces s SPE kolonkou - dávkování malých objemů

Obousměrné SPE (bidirect)
 1. Vzorek je nasáván do SPE kolonky zespodu
 2. Po průchodu vzorku ve směru nahoru je zpět opět zatlačen shora dolů
 • vhodné pro forenzní a dopingové aplikace
 • důsledná interakce vzorku se sorbentem
 • vzorek se nijak nedotkne součástí instrumentu, jde pouze o styk vzorku s vialkou a SPE kolonkou

HPST: LCTEch Freestyle SPE - Obousměrné SPE (bidirect)

Aplikace Freestyle SPE

 • Vhodné pro lepivé vzorky např. mozková tkáň
 • Kapalný vzorek je možné po aplikaci na sorbent zachytit do vialky pro další možné analýzy
Aplikace č. AN0022
 • Amphetamine

 • Ibuprofen

 • Benzoylecgonine

 • Methadone

 • Cocaine

 • Metoprolol

 • Codeine

 • Morphine

 • Diazepam

 • Phenobarbitone

 • Doxepin

 • 0,5 g homogenizovaného vzorku + fosfátový pufr + standard

 • SPE kolonka Evolute CX 50 kondicionace fosfátovým pufrem

 • Aplikace 5 ml vzorku

 • Promytí vodou

 • Eluce: ethyl acetát/isopropanol nebo ethyl acetát / isopropanol /trimethylamin

 • Analýza GC/MS

HPST: Stanovení drog a návykových látek v lidském mozku pomocí obousměrné SPE extrakce

Aplikace č. AN0023
 • 98 typů léčiv a návykových látek

 • 0,5 ml lidské krve + 2,5 ml vody

 • SPE HLB - promytí vodou

 • Aplikace 5 ml vzorku

 • Promytí kolonky vodou

 • Eluce metanolem

 • Analýza LC-MS/MS

Možnost zapojení dvou SPE kolonek do série
 • Píst s malým mrtvým objemem

HPST: LCTEch Freestyle SPE - Možnost zapojení dvou SPE kolonek do série

Možnost přímého dávkování eluátu do modulu EVA pro zakoncentrování

HPST: LCTEch Freestyle SPE - Možnost přímého dávkování eluátu do modulu EVA pro zakoncentrování

Volitelné příslušenství Freestyle SPE
 • Připojení dusíku pro sušení SPE kolonek před jejich elucí

 • Možnost připojení čtečky čárových kódů

 • Senzor pro kontrolu výšky hladiny v nádobě s kapalným odpadem

 • 💡💡💡 Aplikace

 • 💡💡💡 Webináře

 • 💡💡💡 Videa

Kompletní záznam všech odborných přednášek naleznete na YouTube kanálu LabRulez v sekci LABOREXPO 2022.
LABOREXPO
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.