GC-MS analýza PAH s jednou kalibrační křivkou dle EPA 8270E | LabRulez GCMS

Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve více maticích pomocí jedné kalibrační křivky s GC-MS systémem Thermo Scientific ISQ 7610 podle metody EPA 8270E

St, 28.9.2022
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
GC-MS analýza 19 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH/PAU) v půdách a vodách dle metody EPA 8270E s Thermo Scientific ISQ 7610 a novým detektorem XLXR.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/Jose Antonio Alba: Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve více maticích pomocí jedné kalibrační křivky s GC-MS systémem Thermo Scientific ISQ 7610 podle metody EPA 8270E
 • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: ISQ 7610 Single Quadrupole GC-MS Product Overview

Cílem této aplikační nóty je demonstrovat široký dynamický rozsah a robustnost hmotnostního spektrometru Thermo Scientific ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu s novým detektorem Thermo Scientific XLXR ve spojení s plynovým chromatografem Thermo Scientific TRACE 1610 pro analýzu 19 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v půdě a vodě podle metody EPA 8270E.

Úvod

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jsou organické sloučeniny složené z atomů uhlíku a vodíku. Z chemického hlediska se PAH skládají ze dvou nebo více aromatických kruhů vázaných v různém uspořádání, což vede k velké rozmanitosti fyzikálních, chemických a toxikologických vlastností. PAH jsou všudypřítomné a mohou kontaminovat půdu, vzduch, sedimenty a vodu a jsou odolné vůči degradaci v životním prostředí. Tyto sloučeniny se vyskytují ve zdrojích fosilních paliv, v chemických látkách vyrobených člověkem a vznikají při neúplném spalování organických látek používaných při lidské činnosti (např. emise z vozidel, gumy, plasty a cigarety). PAH mají díky své chemické struktuře toxické účinky a působí jako karcinogeny nebo endokrinní disruptory. Vzhledem k jejich toxicitě jsou v životním prostředí monitorovány přísnými předpisy.

Jedním z nejběžnějších předpisů pro analýzu PAH je metoda EPA 8270E. Analytické laboratoře, které se touto metodou řídí, se potýkají s několika problémy.

Pragolab: Thermo Scientific ISQ 7610, GC TRACE 1610 a autosampler TriPlus RSH SMART

První výzvou je, že některé sloučeniny musí mít dostatečné chromatografické rozlišení, zejména benzo(b)fluoranthen a benzo(k)fluoranthen. Sloučeniny s vysokým bodem varu, jako je benzo(g,h,i)perylen, rovněž představují výzvu.

Je třeba pečlivě optimalizovat instrumentální podmínky, aby se zabránilo přesycení a ztrátě linearity. Laboratoře mohou potřebovat oddělit kalibrační křivky pro různé matrice, například pro půdu a vodu, aby se zajistilo, že nepřekročí lineární dynamický rozsah systému. Dodržování předpisů pro metodu EPA 8270E s sebou navíc přináší vlastní problémy.

Poslední výzvou pro analytické zkušební laboratoře provádějící tuto analýzu je udržení prostupnosti vzorků. Je nezbytné, aby přístroj pracoval konzistentně po celou dobu analýzy. Pokud dojde k neproduktivní době na přístroji, způsobené zavzdušněním za účelem vyčištění systému nebo výměny kolony, ovlivní to dobu zpracování vzorku a výsledky se opozdí.

V této aplikační nótě byl GC-MS systém ISQ 7610 s jednoduchým kvadrupólem použit pro analýzu PAH ve vzorcích vody i půdy. Detektor XLXR je součástí standardní výbavy systému a nabízí rozšířený lineární dynamický rozsah a životnost. Pro tuto analýzu byla k analýze vzorků vody a půdy použita jediná kalibrační křivka v rozsahu pěti řádů. Tento rozšířený dynamický rozsah eliminuje nutnost používat samostatné kalibrační křivky pro různé matrice a pomáhá zvýšit prostupnost vzorků.

Pragolab: Chromatografická separace a tvar píku pro 19 analyzovaných PAH, 5 značených ISTD a 2 surogát standardů ve standardu rozpouštědla při 0,1 ppm měřením v SIM

Na systému byla také analyzována rozšířená série matric půdy a vody, aby se prokázala robustnost pro analýzu PAH. Technologie NeverVent u GC-MS ISQ 7610 umožňuje výrazně zkrátit dobu odstávky přístroje díky možnosti výměny kolony a čištění iontového zdroje bez porušení vakua. Tím, že eliminujeme neproduktivní čas na přístroji, lze zvýšit počet nástřiků.

Analýza GC-MS

Kapalné nástřiky extraktů vzorků byly provedeny pomocí autosampleru Thermo Scientific TriPlus RSH SMART a chromatografické separace bylo dosaženo pomocí kolony Thermo Scientific TraceGOLD TG-PAH 30 m × 0,25 mm i.d. × 0,10 μm. Tato kolona umožnila splnění požadavků metody EPA 8270 co se týče rozlišení a také vynikajícího tvaru píků pro všechny sloučeniny, včetně těch s vysokým bodem varu, díky tloušťce filmu a vysoké pracovní teplotě (až 360 ˚C). Pro analýzu byl použit GC-MS ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu ve spojení s plynovým chromatografem TRACE 1610 GC a vybavený iontovým zdrojem ExtractaBrite. Podrobné podmínky metody jsou uvedeny v tabulce 1 v přiložené aplikaci.

Pragolab: Příklady kalibrační křivky pro některé z 19 analyzovaných PAH (naftalen, dibenzofuran, fenantren, fluoranthen, benzo[b]fluoranthen a benzo[g,h,i]perylen), s průměrnou %RSD

Závěry

Výsledky zde popsaných experimentů ukazují, že systém GC-MS ISQ 7610 splňuje a překračuje požadavky metody EPA 8270E pro analýzu PAH ve vzorcích životního prostředí.

 • Bylo dosaženo gaussovského tvaru píků a chromatografického rozlišení v souladu s metodou EPA 8270E

 • Detektor XLXR prokázal výjimečný dynamický rozsah, který se pohyboval ve více než 4 řádech od 2,5 ppb do 20 ppm pro 19 PAH, přičemž AvRF %RSD < 10 % pro každou sloučeninu, čímž se odstranila nutnost přípravy dvou různých kalibračních křivek a urychlil se pracovní postup analýzy.

 • Ukázala se robustnost systému, kdy se ani po 136 nástřicích a 52 hodinách nepřetržité práce nezměnila výkonnost pokud jde o citlivost, tvar píku a kontrolu ladění.

 • Systém ISQ 7610 s technologií NeverVent umožňuje čištění iontového zdroje a výměnu kolony bez porušení vakua, čímž je zajištěna minimální doba odstávky přístroje a vysoká prostupnost vzorků.

👉 Komplení aplikace ke stažení

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.

Přehled nejnovější GC-MS literatury pro analýzu PAH/PAU od Thermo Scientific v knihovně LabRulezGCMS

 • Consolidated analysis of soil contaminants - Four-fold increase in the sample throughput with GC-Orbitrap (Aplikace | 2020)

 • eBook Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC Mass Spectrometer (Příručky | 2020)

 • ASMS 2021: Resonance-Enhanced Multiphoton Ionization inside the C-trap of an Orbitrap Mass Spectrometer (Postery | 2021)

 • ASMS 2021: A Consolidated Approach for Routine Analysis of Soil Contaminants using GC-Orbitrap Mass Spectrometry (Postery | 2021)

 • Robust analysis of PAHs and PCBs in soil with over 500 repeat injections using Orbitrap Exploris GC (Aplikace | 2020)

 • Analysis of multiple matrices with a single calibration curve for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) with the ISQ 7610 GC-MS system following EPA Method 8270E (Aplikace | 2021)

 • A rapid, sensitive, and consolidated method for PCBs and PAHs using GC-MS/MS (Aplikace | 2022)

 • Simple, fast and sensitive method to analyze up to 40 PAHs and PCBs in a single GC-MS/MS run (Aplikace | 2021)

 • Can the Orbitrap Exploris GC drive profitability in analytical testing laboratories? (Technické články | 2020)

 • TSQ 9610 GC-MS/MS delivers increased sample throughput in an analytical laboratory (Ostatní | 2021)

 • Increased laboratory efficiency with the TSQ 9610 GC-MS/MS in a food and environmental analytical laboratory (Ostatní | 2022)

 • Improving the routine testing of difficult-to-analyze pesticide residues by using the Thermo Scientific TraceGOLD TG-Contaminants column with GC-MS/MS technology (Aplikace | 2021)

 • Resolving critical PCB isomers (28/31 and 128/167) using the Trace TR-PCB 8MS column (Aplikace | 2021)

 • Guide to automated sample preparation for GC and GC-MS (Příručky | 2022)

 • Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240 Mass Spectrometer - eBook (Příručky | 2020)

 • Meeting the requirements of US and European water standards (Příručky | 2020)

Pragolab
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.