Stanovení BTEX a těkavých organických látek v pitné vodě pomocí GC-MS/MS

St, 12.10.2022
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
Analytická metoda statického headspace (SHS) a SPME Arrow pro stanovení benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů (BTEX) a chlorovaných a bromovaných VOCs v pitné vodě pomocí GC-MS/MS.
Video placeholder
  • Foto: Pixabay/Thorsten Frenzel: Stanovení BTEX a těkavých organických látek v pitné vodě pomocí GC-MS/MS
  • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: TSQ 9610 Triple Quadrupole GCMSMS System

Cílem této aplikační nóty je prezentovat analytický výkon SHS (static headspace) a mikroextrakce na pevné fázi s technologií Arrow (SPME Arrow) pro stanovení benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů (BTEX) a chlorovaných a bromovaných těkavých organických látek (VOCs) v pitné vodě pomocí GC-MS/MS systému Thermo Scientific na bázi trojitého kvadrupólu.

Pragolab: t-SIM GC/MS akvizice vzorků vody z vodovodu spikované VOCs a BTEX. (A) při 0,3 μg/l pro SHS nástřik; (B) při 0,1 μg/l pro SPME Arrow nástřik.webp

Těkavé organické látky (VOCs) se obvykle používají v průmyslových aplikacích, ropných palivech, hydraulických kapalinách, ředidlech barev a prostředcích pro chemické čištění. Jejich přítomnost v životním prostředí je tedy silně závislá na lidské činnosti.

VOCs se při okolní teplotě snadno odpařují do ovzduší a následně se rozpouštějí ve vodě, což vede ke kontaminaci vodních zdrojů. To představuje vážné riziko pro lidské zdraví, neboť o mnoha VOCs je známo, nebo existuje podezření, že jsou pro člověka karcinogenní.

Regulační orgány po celém světě stanovily limity pro kontrolu množství těkavých organických látek v pitné, podzemní nebo povrchové vodě, a proto musí poskytovatelé veřejných vodovodních služeb zajistit, aby distribuovaná pitná voda byla v souladu s maximálními limity kontaminantů stanovenými pro těkavé organické látky.

Experiment

Všechny informace včetně detailních parametrů SHS, HS-SPME Arrow a GC-MS/MS, stejně jako kompletní seznam cílových sloučenin jsou podrobně uvedeny v přiložené aplikaci. Ke stažení zde.

Pragolab: Vypočítané MDLs pro VOCs pro SHS i HS-SPME Arrow nástřik

Experimentální podmínky HS, HS-SPME Arrow a GC-MS/MS pro analýzu VOCs

Parametry TriPus RSH - HS Autosampler
  • Objem stříkačky (ml) a typ: 2.5, HT gas-tight (P/N 365Q2131)
  • Doba inkubace: 25 min
Parametry TriPus RSH - SPME Arrow
  • SPME Arrow: Carbon WR/PDMS (P/N 36SA12B1)
  • Doba inkubace: 20 min
Plynový chromatograf TRACE 1310 GC
  • Injektor: iC-SSL
  • Kolona: TraceGOLD TG-624 SilMS 20 m, 0.18 mm, 1.0 μm (P/N 26059-4950)
Hmotnostní spektrometr TSQ 9610 GC/QQQ
  • Akviziční mód: timed-SIM (t-SIM)
  • Iontový zdroj: ExtractaBrite, 300 °C

Pragolab: Překryté XIC pro prázdné vialky (n=8) se provádějí každých n=10 vzorků a standard VOCs/BTEX na hladině 0,3 μg/l

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na [email protected]

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterization of carbon materials with Raman spectroscopy

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Materiálová analýza

Single-Injection Analysis of Formic Acid and Free Volatile Fatty Acids Using Flame Ionization Detector with In-jet Methanizer

Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu, ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Autosampler TriPlus RSH Smart – automatická příprava vzorků pro GC a GC/MS analýzy

Řešení Thermo Scientific pro automatizovanou přípravu vzorků v kombinaci s GC a GC-MS jsou klíčem k podpoře moderních laboratoří a jejich efektivitu a produktivitu.

Článek | Aplikace

Komplexní analýza roztoků elektrolytů lithium-iontových baterií pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Cílem této studie je podrobně představit schopnosti GC-MS Thermo Scientific ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu pro přesnou kvantifikaci a charakterizaci složek elektrolytu lithiových baterií.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Autosampler TriPlus RSH Smart – automatická příprava vzorků pro GC a GC/MS analýzy

Řešení Thermo Scientific pro automatizovanou přípravu vzorků v kombinaci s GC a GC-MS jsou klíčem k podpoře moderních laboratoří a jejich efektivitu a produktivitu.

Článek | Aplikace

Komplexní analýza roztoků elektrolytů lithium-iontových baterií pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Cílem této studie je podrobně představit schopnosti GC-MS Thermo Scientific ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu pro přesnou kvantifikaci a charakterizaci složek elektrolytu lithiových baterií.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Autosampler TriPlus RSH Smart – automatická příprava vzorků pro GC a GC/MS analýzy

Řešení Thermo Scientific pro automatizovanou přípravu vzorků v kombinaci s GC a GC-MS jsou klíčem k podpoře moderních laboratoří a jejich efektivitu a produktivitu.

Článek | Aplikace

Komplexní analýza roztoků elektrolytů lithium-iontových baterií pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Cílem této studie je podrobně představit schopnosti GC-MS Thermo Scientific ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu pro přesnou kvantifikaci a charakterizaci složek elektrolytu lithiových baterií.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Autosampler TriPlus RSH Smart – automatická příprava vzorků pro GC a GC/MS analýzy

Řešení Thermo Scientific pro automatizovanou přípravu vzorků v kombinaci s GC a GC-MS jsou klíčem k podpoře moderních laboratoří a jejich efektivitu a produktivitu.

Článek | Aplikace

Komplexní analýza roztoků elektrolytů lithium-iontových baterií pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Cílem této studie je podrobně představit schopnosti GC-MS Thermo Scientific ISQ 7610 na bázi jednoduchého kvadrupólu pro přesnou kvantifikaci a charakterizaci složek elektrolytu lithiových baterií.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.

Článek | Různé

Pragolab PF 2023

Přejeme Vám převratné objevy a obchodní i osobní úspěchy v roce 2023.