Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Po, 21.11.2022
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/Andrea: Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS
 • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: TSQ 9610 Triple Quadrupole GCMSMS System

Cílem této aplikační nóty je ukázat možnosti využití GC systému Thermo Scientific TRACE 1610 a GC-MS/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.

Pragolab: Thermo Scientific TSQ 9610, GC TRACE 1610 a autosampler TriPlus RSH SMART

Úvod

Ethylenoxid (EO) je bezbarvý a hořlavý plyn s širokým spektrem použití, včetně konzervace suchých potravinářských výrobků, jako jsou semena, mleté obiloviny, koření, bylinky, ořechy, sušené mléko a rozinky. Konzumace EO však může mít negativní dopad na lidské zdraví, neboť se jedná o mutagenní a karcinogenní sloučeninu s dalšími nepříznivými účinky na centrální nervový systém a sliznice.

Rezidua ethylenoxidu a jeho degradační produkty je proto třeba pečlivě sledovat. Význam analýzy EO podtrhuje vysoký počet oznámení o zjištění EO v potravinách zveřejněných v systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).

Ethylenoxid představuje pro analytiky výzvu, neboť se jedná o malou a vysoce těkavou molekulu s bodem varu pouhých 10,7 °C. To znamená, že při přípravě vzorků je třeba přijmout zvláštní opatření, aby se zabránilo ztrátám analytu odpařováním.

Kromě toho je EO na GC kolonách slabě zadržován. Ethylenoxid je reaktivní sloučenina a v matrici vzorku snadno vytváří reakční produkty (např. 2-chlorethanol, 2-brometanol a ethylenglykol).

Definice reziduí EO podle nařízení (EU) 2015/868 zahrnuje dvě sloučeniny, ethylenoxid a 2-chlorethanol (2CE), přičemž se požaduje, aby byl uveden součet EO a 2CE vyjádřený jako EO. Maximální limit reziduí (MLR) závisí na druhu výrobku a pohybuje se v rozmezí od 0,02 do 0,1 mg/kg.

Předpokladem dosažení požadovaných mezí stanovitelnosti pro EO a jeho rozkladné produkty je vysoká citlivost. Analytické zkušební laboratoře však také vyžadují robustní a spolehlivý systém pro testování velkého počtu vzorků bez nutnosti provádět údržbu GC nebo hmotnostního spektrometru.

Tento aplikační list dokládá citlivost, přesnost, linearitu a selektivitu analýzy reziduí ethylenoxidu. Byla také provedena rozšířená studie robustnosti, která prokazuje stabilitu analytické metody. Metodika se řídí pokyny Evropské komise (dokument č. SANTE/11312/2021).

Metoda GC-MS

Analýza byla provedena pomocí plynového chromatografu TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem na bázi trojitého kvadrupólu TSQ 9610 vybaveným Thermo Scientific Advance Electron Ionization (AEI).

K nástřiku vzorků byl použit autosampler Thermo Scientific TriPlus RSH. Aby se zabránilo postupnému odpařování EO ze standardů a vzorků během bezobslužné analýzy, byly všechny vialky umístěny do chlazené komory (k dispozici pro autosamplery TriPlus RSH), která umožňuje vychlazení vialek se vzorky na 7 °C.

Pragolab: Separace acetaldehydu (AA) a ethylenoxidu (EO)

Použita byla předkolona Thermo Scientific GuardGOLD (5 m × 0.25 mm) a analytická kolona Thermo Scientific TraceGOLD TG-624SilMS (30 m × 0.25 mm × 1.40 μm).

MRM přechody a kolizní inergie
 • Ethylenoxid: 44 → 14 (20 eV)
 • Ethylenoxid: 44 → 29 (5 eV)
 • 2-chlorethanol: 80 → 31 (5 eV)
 • 2-chlorethanol: 80 → 43 (5 eV)
 • 2-chlorethanol-d4: 84 → 33 (5 eV)
 • 2-chlorethanol-d4: 86 → 33 (5 eV)
 • Kolizní plyn: Argon

Pragolab: SRM chromatogramy ethylenoxidu (vlevo) a 2-chlorethanolu (vpravo) nástřiku 0,33 pg na koloně pro každý z analytů

Závěr

Tato aplikační nóta demonstruje vynikající výkon GC-MS/MS systému TSQ 9610 spolu s iontovým zdrojem AEI pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.

 • Chromatografie: chromatografická metoda poskytuje velmi dobrou retenci analytů a separaci od matricových interferencí.
 • Kvantifikace na úrovni MLR bylo snadno dosaženo při nástřiku 1 μl, což svědčí o vynikající citlivosti přístroje.
 • Detektor XLXR usnadňuje kvantifikaci v širokém rozsahu koncentrací, vykazuje dobrou linearitu mezi 0,007 a 16,5 mg/kg ve vzorcích.
 • Robustnost: systém poskytoval stabilní výsledky během 3 dny trvající nepřetržité sekvence.

Pragolab: Kalibrační křivka etylenoxidu a 2-chlorethanolu v rozmezí 0,002–5 mg/l, což odpovídá 0,007–16,5 mg/kg ve vzorku

Další podrobnosti jsou uvedeny v aplikačním listu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na [email protected].

Výběr nejnovější literatury pro GC-MS/MS Thermo TSQ 9610 z oblasti analýzy potravin v knihovně LabRulezGCMS

 • Dioxins: Sensitive analysis of polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans using GC-MS with cost effective Helium saving technology (Postery | 2022)

 • Multi-residue analysis of pesticides in edible oils by triple quadrupole GC-MS (Aplikace | 2022)

 • ASMS: Confident analysis of ultra-trace pesticides residues in baby food using triple quadrupole GC (Postery | 2022)

 • Determination of haloanisoles in wine by HS-SPME Arrow and GC-MS/MS (Aplikace | 2022)

 • Unstoppable analysis of pesticides residues in black tea using triple quadrupole GC-MS (Aplikace | 2022)

 • Analysis of ethylene oxide and 2-chloroethanol residues in food using GC-MS/MS (Aplikace | 2022)

 • Low-level consistent analysis of PBDEs in environmental and food matrices using triple quadrupole GC-MS/MS (Aplikace | 2021)

 • Confident analysis of ultra-trace pesticides residues in baby food using triple quadrupole GC-MS (Aplikace | 2022)

 • Increased laboratory efficiency with the TSQ 9610 GC-MS/MS in a food and environmental analytical laboratory (Ostatní | 2022)

 • TSQ 9610 GC-MS/MS delivers increased instrument uptime and productivity to analytical testing labs (Ostatní | 2022)

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Řešení falešně pozitivních detekcí ropných uhlovodíků pocházejících z přírodních organických látek

Instrumentace
GC
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Enhancing Water Analysis: A Twin Line GC-MS/MS Approach to Pesticides and Nitrosamines Analysis

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Determination of 18 nitrosamine impurities in sartan drug products using gas chromatography coupled with high-resolution Orbitrap mass spectrometry (GC-HRMS)

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Automated Sample Preparation Using the PAL3 RTC System for EPA 8270E Semivolatile Organic Analysis by GC/TQ

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Raw Material Identification of mRNA Lipid Nanoparticle Components with the Agilent Vaya Raman Spectrometer

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo znovu boduje – unikátní GC a GCMS platforma vznikla ve spolupráci s experty z každodenní praxe

Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie, které překonávají všechna experty pojmenovaná slabá místa v procesu analýzy vzorku.

Článek | Aplikace

Souhrn aplikací pro stanovení reziduí pesticidů pomocí GC/MS, LC/MS a IC/MS v potravinách

Přinášíme Vám zajímavý souhrn aplikačních listů pro stanovení reziduí pesticidů v laboratořích zabývajících se testováním potravin.

Článek | Produkt

Multireziduální analýza pesticidů v jedlých olejích pomocí GC-MS Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je ukázat výkonnost GC-MS s trojitým kvadrupólem Thermo TSQ 9610 s NeverVent AEI ve spojení s TRACE 1610 GC pro stanovení reziduí pesticidů ve stopových koncentracích ve slunečnicovém oleji.

Článek | Aplikace

Stopová analýza chlorfenolových sloučenin pomocí GC-MS TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu

V této práci byl analyzován rozšířený seznam chlorfenolových sloučenin ve vodě pomocí GC-MS/MS Thermo Scientific TSQ 9610 a byla posouzena linearita, limity detekce, přesnost a správnost.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo znovu boduje – unikátní GC a GCMS platforma vznikla ve spolupráci s experty z každodenní praxe

Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie, které překonávají všechna experty pojmenovaná slabá místa v procesu analýzy vzorku.

Článek | Aplikace

Souhrn aplikací pro stanovení reziduí pesticidů pomocí GC/MS, LC/MS a IC/MS v potravinách

Přinášíme Vám zajímavý souhrn aplikačních listů pro stanovení reziduí pesticidů v laboratořích zabývajících se testováním potravin.

Článek | Produkt

Multireziduální analýza pesticidů v jedlých olejích pomocí GC-MS Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je ukázat výkonnost GC-MS s trojitým kvadrupólem Thermo TSQ 9610 s NeverVent AEI ve spojení s TRACE 1610 GC pro stanovení reziduí pesticidů ve stopových koncentracích ve slunečnicovém oleji.

Článek | Aplikace

Stopová analýza chlorfenolových sloučenin pomocí GC-MS TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu

V této práci byl analyzován rozšířený seznam chlorfenolových sloučenin ve vodě pomocí GC-MS/MS Thermo Scientific TSQ 9610 a byla posouzena linearita, limity detekce, přesnost a správnost.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo znovu boduje – unikátní GC a GCMS platforma vznikla ve spolupráci s experty z každodenní praxe

Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie, které překonávají všechna experty pojmenovaná slabá místa v procesu analýzy vzorku.

Článek | Aplikace

Souhrn aplikací pro stanovení reziduí pesticidů pomocí GC/MS, LC/MS a IC/MS v potravinách

Přinášíme Vám zajímavý souhrn aplikačních listů pro stanovení reziduí pesticidů v laboratořích zabývajících se testováním potravin.

Článek | Produkt

Multireziduální analýza pesticidů v jedlých olejích pomocí GC-MS Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je ukázat výkonnost GC-MS s trojitým kvadrupólem Thermo TSQ 9610 s NeverVent AEI ve spojení s TRACE 1610 GC pro stanovení reziduí pesticidů ve stopových koncentracích ve slunečnicovém oleji.

Článek | Aplikace

Stopová analýza chlorfenolových sloučenin pomocí GC-MS TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu

V této práci byl analyzován rozšířený seznam chlorfenolových sloučenin ve vodě pomocí GC-MS/MS Thermo Scientific TSQ 9610 a byla posouzena linearita, limity detekce, přesnost a správnost.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Thermo znovu boduje – unikátní GC a GCMS platforma vznikla ve spolupráci s experty z každodenní praxe

Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie, které překonávají všechna experty pojmenovaná slabá místa v procesu analýzy vzorku.

Článek | Aplikace

Souhrn aplikací pro stanovení reziduí pesticidů pomocí GC/MS, LC/MS a IC/MS v potravinách

Přinášíme Vám zajímavý souhrn aplikačních listů pro stanovení reziduí pesticidů v laboratořích zabývajících se testováním potravin.

Článek | Produkt

Multireziduální analýza pesticidů v jedlých olejích pomocí GC-MS Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je ukázat výkonnost GC-MS s trojitým kvadrupólem Thermo TSQ 9610 s NeverVent AEI ve spojení s TRACE 1610 GC pro stanovení reziduí pesticidů ve stopových koncentracích ve slunečnicovém oleji.

Článek | Aplikace

Stopová analýza chlorfenolových sloučenin pomocí GC-MS TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu

V této práci byl analyzován rozšířený seznam chlorfenolových sloučenin ve vodě pomocí GC-MS/MS Thermo Scientific TSQ 9610 a byla posouzena linearita, limity detekce, přesnost a správnost.