Agilent Capillary Flow Technology – technologie kapilárního proudění Agilent (záznam přednášky)

St, 23.11.2022
| Originální článek z: HPST/Daniel Sander
Záznam přednášky Daniela Sandera z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma dělení toků v plynové chromatografii.
Video placeholder

HPST: Agilent Capillary Flow Technology – technologie kapilárního proudění Agilent

V krátké prezentaci Vám osvěžíme možnosti technologií kapilárního proudění v plynové chromatografii od Agilent Technologies, aneb možnosti úprav toku vzorku uvnitř pece plynových chromatografů. Podíváme se na základní rozdělení, principy funkce a přednosti materiálního zpracování modifikací toku vzorku v plynové chromatografii v podání Agilent Technologies, jako je backflush, purged effluent splitters, Dean Switch. Součástí bude i přiblížení nejtypičtějších aplikačních využití a s ním popis hlavních benefitů daných typů úprav.

Capillary Flow Technology

Technologie spojů, umožňujících úpravu toku vzorku.

 • Inertní
 • Nepatrný mrtvý objem
 • Pevně těsní
 • Rychle vedou teplo
 • Teplotně odolné
 • Jednoduché

HPST: Agilent Capillary Flow Technology - Technologie spojů, umožňujících úpravu toku vzorku

Úprava toku vzorku

 • Přímo
 • Nepřímo

HPST: Tok vzorku v plynovém chromatografu

 • Backflush (zpětný proplach)
 • Dean Switch (přepínání kanálu)
 • Purged effluent splitters (děliče toku vzorku)

HPST: Agilent CFT úpravy toku vzorku: 1. Backflush, 2. Dean Switch, 3. Purged effluent splitters

Backflush

 • Obrácení toku vzorku pomocí přidaného modulu EPC v děliči toku po té, co děličem prošel poslední analyt zájmu
 • Ochrana kolony před zanesením méně těkavými látkami
 • Zkrácení délky analýzy
 • Výměna kolony bez zavzdušnění MS

Backflush - aplikace

HPST: GC analýza extraktu mléka s využitím backflush

 • Analýza PCB v rybím oleji, záznam ECD detektoru a vliv matricových efektů na změnu retenčních časů
 • Posun retenčních časů
 • Zvýšení pozadí

HPST: Analýza PCB v rybím oleji pomocí GC-ECD

 • Postupný efekt čištění kolony s prodlužující se délkou trvání backflush

HPST: Čištění GC koloný pomocí zpětného proplachu (backflush)

Dean Switch

 • „Heart cutting“ – jednoduchá 2D chromatografie, složité vzorky, úzký výsek analytů zájmu

HPST: Agilent Dean Switch pro „Heart cutting“ - jednoduchou 2D chromatografii

 • Princip dělení, střídání toku vzorku

HPST: Princip fungování Agilent Dean Switch střídáním toku vzorku

Dean Switch - aplikace

 • Stanovení ETBE (biolíh/etyltercbutyleter) v benzínu + Backflush
 • Ethyl Terc Butyl Ether (ETBE). Jeho přidáním do benzinu se zlepšuje spalování a naopak snižuje takzvaná uhlíková stopa

HPST: Stanovení ETBE (biolíh/etyltercbutyleter) v benzínu pomocí GC Dean Switch - Backflush

 • Stanovení čistoty denaturovaného palivového ethanolu
 • Ethanol původem z fermentace a destilace biomasy, „denaturovaný“ 2-5% přídavkem benzínu
 • Stanovení čistoty vzhledem k obsahu methanolu

HPST: Stanovení čistoty denaturovaného palivového ethanolu s využitím Dean Switch

Dean Switch - kalkulátor

Výpočet jednotlivých parametrů před fyzickou úpravou/konfigurací systému.

HPST: Agilent Dean Switch - kalkulátor

Flow Modulator (GCxGC)

Flow Modulátor pro 2D GC (separace složitých směsí uhlovodíků na základě těkavosti x polarity)

HPST: Agilent Flow Modulátor pro 2D GC

Děliče toku (dvou, tří-cestné)

 • Dělí tok vzorku do dvou, či tří detektorů, pro srovnání odezvy či stanovení detekčně specifických sloučenin
 • Ve spojce se vzorek dělí dle odporu koncovek, který činí vždy součin jejich délky a vnitřního průměru

HPST: Děliče toku (dvou, tří-cestné) od Agilent Technologies

Děliče toku (dvou, tří-cestné) - aplikace

 • Dělí tok vzorku do dvou, či tří detektorů, pro srovnání odezvy či stanovení detekčně specifických sloučenin
 • Ve spojce se vzorek dělí dle odporu koncovek, který určují vždy jejich délky, vnitřní průměr, tloušťka stacionární fáze, volba nosného plynu, teplota okolí

HPST: Chromatogram GC screeningu vzorků krve

HPST: Detekce neznáme látky pomocí GC signálu nenalezeného v TIC záznamu extraktu jahod

Analýza alkoholu v krvi s využitím systému Agilent HS 8697 a 8890 GC-Dual FID

 • Konfiguraci tvoří inlet, předkolona, rozdělení toku vzorku (unpurged two-way splitter), dvě kolony, dva FID detektory
 • Poměr dělení vzorku odpovídá odporu koncovek, který určují vždy jejich délky, vnitřní průměr, tloušťka stacionární fáze, volba nosného plynu, teplota okolí
 • Možnost separovat složky jednoho nástřiku na dvou odlišných stacionárních fázích

HPST: Konfigurace Headspace/GC/Dual FID systému Agilent pro analýzu alkoholů v krvi

HPST: Chromatogramy analýzy alkoholu v krvi pomocí Agilent Headspace/GC/dual FID

HPST: Výsledky analýzy alkoholu v krvi pomocí Agilent Headspace/GC/dual FID

Přehled vybrané literatury pro Agilent CFT v knihovně LabRulezGCMS

 • Blood Alcohol Analysis with the Integrated Agilent 8697 Headspace Sampler on 8890 GC-Dual FID System (Aplikace | 2021)

 • Agilent Capillary Flow Technology (Prezentace | 2021)

 • Optimizing Your GC Flow Path for Inertness (Postery | 2019)

 • Analysis of Sulfur-Containing Compounds in Diesel and Residual Fuel Oil with Heart-cutting Multidimensional GC (Aplikace | 2018)

 • Gas Chromatographic Analysis of Diesel Fuel Dilution for In-Service Motor Oil Using ASTM Method D7593 (Aplikace | 2018)

 • Analysis of blood alcohol concentration with an Agilent Intuvo 9000 GC system (Aplikace | 2018)

 • Using the PSD for Backflushing on the Agilent 8890 GC System (Aplikace | 2018)

 • Agilent Reversed Flow Modulator (Technické články | 2018)

 • Analysis of USP <467> Residual Solvents of Class 1, Class 2, and Class 3 using the Agilent 8890 GC/ FID /5977B MSD System (Aplikace | 2019)

 • EU Priority PAH Analysis in Pumpkin Seed Oil Using Bond Elut EMR—Lipid Cleanup by GC/MS/MS (Aplikace | 2019)

 • Analysis of Drinking Water with the Agilent 8860 GC and 7697A Headspace Sampler (Aplikace | 2019)

 • Analysis of Organophosphorus and Organochlorine Pesticides in Fruit and Vegetables Using an Agilent 8890 GC with Four Detectors (Aplikace | 2019)

 • A Beginner’s Guide to Your GC Columns: Installation, Care, and Maintenance (Prezentace | 2021)

 • Analysis of Terpene and Terpenoid Content in Cannabis Sativa Using Headspace with GC/MSD (Aplikace | 2020)

 • Determination of Benzene and Toluene in Gasoline by ASTM D3606 on an Agilent 8890 GC with Capillary Columns (Aplikace | 2019)

 • Don’t Let Inlet Breakdown Shut You Down: The Importance of Flow path Inertness (Prezentace | 2020)

 • Keeping Your Chromatography Alive: Tips and Tricks for Getting the Most out of Your GC Column (Prezentace | 2020)

 • Forensic Analysis of Blood Alcohol Concentration (Aplikace | 2019)

 • Excellent, Reproducible Results for Difficult Samples - GC/MS Columns and Supplies Application Compendium (Příručky | 2020)

 • Analysis of VOCs and Petroleum Hydrocarbons (C6 to C9) in Soil and Sediment with a P&T-8890 GC/FID/5977 MSD System (Aplikace | 2020)

 • Analysis of USP Method <467> Residual Solvents on the Agilent 8890 GC System (Aplikace | 2019)

 • Understanding your GC Inlet and How to Maintain it (Prezentace | 2018)

 • Mass Spectrometer Optimization (Prezentace | 2020)

 • Five Keys to Unlock Maximum Performance in the Analysis of Over 200 Pesticides in Challenging Food Matrices by GC/MS/MS (Aplikace | 2022)

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Analýza alkoholů v krvi pomocí nového headspace Agilent 8697 ve spojení s GC-Dual FID systémem 8890

Toxikologická analýza alkoholů v krvi pomocí headspace autosampleru a duální konfigurace plynového chromatografu pro konfirmaci výsledků.

Video | Webináře

Inteligentní generace plynových chromatografů Agilent (záznam CZ webináře)

Dan Sander Vám během 20ti minutové prezentace přiblíží vše, co byste měli vědět před příštím rozšiřováním GC instrumentace Vašeho pracoviště.

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (Program 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na náš tradiční seminář Novinky a trendy Agilent Technologies, který se letos uskuteční 9. 11. 2022.

Článek | Nejbližší akce

On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (GC, GC/MS, FTIR)

Připojte se online do streamu! Práve teď, dnes, ve středu 9. 11. 2022 a nebo kdykoliv později pro Vás budeme mít záznamy všech přednášek.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Analýza alkoholů v krvi pomocí nového headspace Agilent 8697 ve spojení s GC-Dual FID systémem 8890

Toxikologická analýza alkoholů v krvi pomocí headspace autosampleru a duální konfigurace plynového chromatografu pro konfirmaci výsledků.

Video | Webináře

Inteligentní generace plynových chromatografů Agilent (záznam CZ webináře)

Dan Sander Vám během 20ti minutové prezentace přiblíží vše, co byste měli vědět před příštím rozšiřováním GC instrumentace Vašeho pracoviště.

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (Program 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na náš tradiční seminář Novinky a trendy Agilent Technologies, který se letos uskuteční 9. 11. 2022.

Článek | Nejbližší akce

On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (GC, GC/MS, FTIR)

Připojte se online do streamu! Práve teď, dnes, ve středu 9. 11. 2022 a nebo kdykoliv později pro Vás budeme mít záznamy všech přednášek.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Analýza alkoholů v krvi pomocí nového headspace Agilent 8697 ve spojení s GC-Dual FID systémem 8890

Toxikologická analýza alkoholů v krvi pomocí headspace autosampleru a duální konfigurace plynového chromatografu pro konfirmaci výsledků.

Video | Webináře

Inteligentní generace plynových chromatografů Agilent (záznam CZ webináře)

Dan Sander Vám během 20ti minutové prezentace přiblíží vše, co byste měli vědět před příštím rozšiřováním GC instrumentace Vašeho pracoviště.

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (Program 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na náš tradiční seminář Novinky a trendy Agilent Technologies, který se letos uskuteční 9. 11. 2022.

Článek | Nejbližší akce

On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (GC, GC/MS, FTIR)

Připojte se online do streamu! Práve teď, dnes, ve středu 9. 11. 2022 a nebo kdykoliv později pro Vás budeme mít záznamy všech přednášek.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Analýza alkoholů v krvi pomocí nového headspace Agilent 8697 ve spojení s GC-Dual FID systémem 8890

Toxikologická analýza alkoholů v krvi pomocí headspace autosampleru a duální konfigurace plynového chromatografu pro konfirmaci výsledků.

Video | Webináře

Inteligentní generace plynových chromatografů Agilent (záznam CZ webináře)

Dan Sander Vám během 20ti minutové prezentace přiblíží vše, co byste měli vědět před příštím rozšiřováním GC instrumentace Vašeho pracoviště.

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (Program 1/3)

Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na náš tradiční seminář Novinky a trendy Agilent Technologies, který se letos uskuteční 9. 11. 2022.

Článek | Nejbližší akce

On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (GC, GC/MS, FTIR)

Připojte se online do streamu! Práve teď, dnes, ve středu 9. 11. 2022 a nebo kdykoliv později pro Vás budeme mít záznamy všech přednášek.