GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Přednáška
Video
Článek
Produkt
Logo of LinkedIn

Agilent Capillary Flow Technology – technologie kapilárního proudění Agilent (záznam přednášky)

Čt, 24.11.2022
| Originální článek z: HPST/Daniel Sander
Záznam přednášky Daniela Sandera z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma dělení toků v plynové chromatografii.
Video placeholder

HPST: Agilent Capillary Flow Technology – technologie kapilárního proudění Agilent

V krátké prezentaci Vám osvěžíme možnosti technologií kapilárního proudění v plynové chromatografii od Agilent Technologies, aneb možnosti úprav toku vzorku uvnitř pece plynových chromatografů. Podíváme se na základní rozdělení, principy funkce a přednosti materiálního zpracování modifikací toku vzorku v plynové chromatografii v podání Agilent Technologies, jako je backflush, purged effluent splitters, Dean Switch. Součástí bude i přiblížení nejtypičtějších aplikačních využití a s ním popis hlavních benefitů daných typů úprav.

Capillary Flow Technology

Technologie spojů, umožňujících úpravu toku vzorku.

 • Inertní
 • Nepatrný mrtvý objem
 • Pevně těsní
 • Rychle vedou teplo
 • Teplotně odolné
 • Jednoduché

HPST: Agilent Capillary Flow Technology - Technologie spojů, umožňujících úpravu toku vzorku

Úprava toku vzorku

 • Přímo
 • Nepřímo

HPST: Tok vzorku v plynovém chromatografu

 • Backflush (zpětný proplach)
 • Dean Switch (přepínání kanálu)
 • Purged effluent splitters (děliče toku vzorku)

HPST: Agilent CFT úpravy toku vzorku: 1. Backflush, 2. Dean Switch, 3. Purged effluent splitters

Backflush

 • Obrácení toku vzorku pomocí přidaného modulu EPC v děliči toku po té, co děličem prošel poslední analyt zájmu
 • Ochrana kolony před zanesením méně těkavými látkami
 • Zkrácení délky analýzy
 • Výměna kolony bez zavzdušnění MS

Backflush - aplikace

HPST: GC analýza extraktu mléka s využitím backflush

 • Analýza PCB v rybím oleji, záznam ECD detektoru a vliv matricových efektů na změnu retenčních časů
 • Posun retenčních časů
 • Zvýšení pozadí

HPST: Analýza PCB v rybím oleji pomocí GC-ECD

 • Postupný efekt čištění kolony s prodlužující se délkou trvání backflush

HPST: Čištění GC koloný pomocí zpětného proplachu (backflush)

Dean Switch

 • „Heart cutting“ – jednoduchá 2D chromatografie, složité vzorky, úzký výsek analytů zájmu

HPST: Agilent Dean Switch pro „Heart cutting“ - jednoduchou 2D chromatografii

 • Princip dělení, střídání toku vzorku

HPST: Princip fungování Agilent Dean Switch střídáním toku vzorku

Dean Switch - aplikace

 • Stanovení ETBE (biolíh/etyltercbutyleter) v benzínu + Backflush
 • Ethyl Terc Butyl Ether (ETBE). Jeho přidáním do benzinu se zlepšuje spalování a naopak snižuje takzvaná uhlíková stopa

HPST: Stanovení ETBE (biolíh/etyltercbutyleter) v benzínu pomocí GC Dean Switch - Backflush

 • Stanovení čistoty denaturovaného palivového ethanolu
 • Ethanol původem z fermentace a destilace biomasy, „denaturovaný“ 2-5% přídavkem benzínu
 • Stanovení čistoty vzhledem k obsahu methanolu

HPST: Stanovení čistoty denaturovaného palivového ethanolu s využitím Dean Switch

Dean Switch - kalkulátor

Výpočet jednotlivých parametrů před fyzickou úpravou/konfigurací systému.

HPST: Agilent Dean Switch - kalkulátor

Flow Modulator (GCxGC)

Flow Modulátor pro 2D GC (separace složitých směsí uhlovodíků na základě těkavosti x polarity)

HPST: Agilent Flow Modulátor pro 2D GC

Děliče toku (dvou, tří-cestné)

 • Dělí tok vzorku do dvou, či tří detektorů, pro srovnání odezvy či stanovení detekčně specifických sloučenin
 • Ve spojce se vzorek dělí dle odporu koncovek, který činí vždy součin jejich délky a vnitřního průměru

HPST: Děliče toku (dvou, tří-cestné) od Agilent Technologies

Děliče toku (dvou, tří-cestné) - aplikace

 • Dělí tok vzorku do dvou, či tří detektorů, pro srovnání odezvy či stanovení detekčně specifických sloučenin
 • Ve spojce se vzorek dělí dle odporu koncovek, který určují vždy jejich délky, vnitřní průměr, tloušťka stacionární fáze, volba nosného plynu, teplota okolí

HPST: Chromatogram GC screeningu vzorků krve

HPST: Detekce neznáme látky pomocí GC signálu nenalezeného v TIC záznamu extraktu jahod

Analýza alkoholu v krvi s využitím systému Agilent HS 8697 a 8890 GC-Dual FID

 • Konfiguraci tvoří inlet, předkolona, rozdělení toku vzorku (unpurged two-way splitter), dvě kolony, dva FID detektory
 • Poměr dělení vzorku odpovídá odporu koncovek, který určují vždy jejich délky, vnitřní průměr, tloušťka stacionární fáze, volba nosného plynu, teplota okolí
 • Možnost separovat složky jednoho nástřiku na dvou odlišných stacionárních fázích

HPST: Konfigurace Headspace/GC/Dual FID systému Agilent pro analýzu alkoholů v krvi

HPST: Chromatogramy analýzy alkoholu v krvi pomocí Agilent Headspace/GC/dual FID

HPST: Výsledky analýzy alkoholu v krvi pomocí Agilent Headspace/GC/dual FID

Přehled vybrané literatury pro Agilent CFT v knihovně LabRulezGCMS

 • Blood Alcohol Analysis with the Integrated Agilent 8697 Headspace Sampler on 8890 GC-Dual FID System (Aplikace | 2021)

 • Agilent Capillary Flow Technology (Prezentace | 2021)

 • Optimizing Your GC Flow Path for Inertness (Postery | 2019)

 • Analysis of Sulfur-Containing Compounds in Diesel and Residual Fuel Oil with Heart-cutting Multidimensional GC (Aplikace | 2018)

 • Gas Chromatographic Analysis of Diesel Fuel Dilution for In-Service Motor Oil Using ASTM Method D7593 (Aplikace | 2018)

 • Analysis of blood alcohol concentration with an Agilent Intuvo 9000 GC system (Aplikace | 2018)

 • Using the PSD for Backflushing on the Agilent 8890 GC System (Aplikace | 2018)

 • Agilent Reversed Flow Modulator (Technické články | 2018)

 • Analysis of USP <467> Residual Solvents of Class 1, Class 2, and Class 3 using the Agilent 8890 GC/ FID /5977B MSD System (Aplikace | 2019)

 • EU Priority PAH Analysis in Pumpkin Seed Oil Using Bond Elut EMR—Lipid Cleanup by GC/MS/MS (Aplikace | 2019)

 • Analysis of Drinking Water with the Agilent 8860 GC and 7697A Headspace Sampler (Aplikace | 2019)

 • Analysis of Organophosphorus and Organochlorine Pesticides in Fruit and Vegetables Using an Agilent 8890 GC with Four Detectors (Aplikace | 2019)

 • A Beginner’s Guide to Your GC Columns: Installation, Care, and Maintenance (Prezentace | 2021)

 • Analysis of Terpene and Terpenoid Content in Cannabis Sativa Using Headspace with GC/MSD (Aplikace | 2020)

 • Determination of Benzene and Toluene in Gasoline by ASTM D3606 on an Agilent 8890 GC with Capillary Columns (Aplikace | 2019)

 • Don’t Let Inlet Breakdown Shut You Down: The Importance of Flow path Inertness (Prezentace | 2020)

 • Keeping Your Chromatography Alive: Tips and Tricks for Getting the Most out of Your GC Column (Prezentace | 2020)

 • Forensic Analysis of Blood Alcohol Concentration (Aplikace | 2019)

 • Excellent, Reproducible Results for Difficult Samples - GC/MS Columns and Supplies Application Compendium (Příručky | 2020)

 • Analysis of VOCs and Petroleum Hydrocarbons (C6 to C9) in Soil and Sediment with a P&T-8890 GC/FID/5977 MSD System (Aplikace | 2020)

 • Analysis of USP Method <467> Residual Solvents on the Agilent 8890 GC System (Aplikace | 2019)

 • Understanding your GC Inlet and How to Maintain it (Prezentace | 2018)

 • Mass Spectrometer Optimization (Prezentace | 2020)

 • Five Keys to Unlock Maximum Performance in the Analysis of Over 200 Pesticides in Challenging Food Matrices by GC/MS/MS (Aplikace | 2022)

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.