Shimadzu: magazín Tajemství vědy 3/2022 (GC, GC/MS, FTIR) | LabRulez GCMS

Shimadzu: magazín Tajemství vědy 3/2022 (GC, GC/MS, FTIR)

Po, 2.1.2023
| Originální článek z: Shimadzu
V posledním čísle našeho časopisu jsme publikovali několik článků s využitím technik GC, GCMS/MS, GC/MS, TD nebo FTIR z oblasti potravin, životního prostředí nebo průmyslu.
Video placeholder
  • Foto: Shimadzu: Shimadzu: magazín Tajemství vědy 3/2022
  • Video: Shimadzu Analytical and Measuring Instruments: Efficient analysis of Total Volatile Organic Compounds
  • A. BUĎTE V OBRAZE
  • B. POSOUVEJTE SE DÁL
  • C. KONFERENCE A VÝSTAVY
  • D. NÁZORY NAŠICH UŽIVATELŮ
  • E. PRAKTICKÉ TIPY & TRIKY NEBO ÚDRŽBA

Z pěti kategorií v magazínech Tajemství vědy jsme pro Vás z vydání 3/2022 vybrali následující příspěvky

1. Rychle... ne špinavé!

Vysoce účinná příprava vzorků pro analýzu dioxinů a PCB

Dioxiny a polychlorované bifenyly (PCB) jsou extrémně toxické látky, které se navzdory své nebezpečnosti vyskytují téměř všude. Schopnost spolehlivě určit i jejich stopové množství je proto kritická. Japonská společnost Miura vyvinula systém GO-EHT, který výrazně zjednodušuje přípravu vzorků pro dioxiny a PCB.

GC-MS/MS analýza pomocí kompletního analytického řešení od Shimadzu

Následnou analýzu dioxinů a PCBs lze provést několika způsoby. Historicky trhu s analýzou dioxinů dlouho dominovala plynová chromatografie (GC) ve spojení s hmotnostními spektrometry s vysokým rozlišením (HRMS). Nové předpisy již ale umožňují používat také GC-MS/MS systémy na bázi trojitých kvadrupólů. Shimadzu tak vyvinulo kompletní balíček GC-MS/MS metod, který zahrnuje jak samotnou analýzu, tak i následné reportování. Tato metodika byla také úspěšně ověřena a potbrzena v mnoha nezávislých laboratořích.

Shimadzu: GCMS-TQ8050 NX

Závěr

Systém Miura GO-EHT nabízí mnoho výhod pro přípravu vzorků ve srovnání se standardní metodou. Kombinace řešení Miura a GC-MS/MS Shimadzu tak přináší ideální kompletní postup pro analýzu dioxinů a PCB.

Pittcon: Determination of Dioxin in Food by GC-MS/MS Coupled with Boosted Efficiency Ion Source (BEIS) (Poster | 2021)

Environmental Pollutants Database for GC/MS Analysis (Technický článek | 2022)

Sample purification and GC – MS/MS for dioxin analysis (Prezentace | 2022)

2. Plynové chromatografy (GC) na mírů pomáhají výzkumníkům řešit energetickou krizi

Přímo na mírů konfigurované plynové chromatografy od Shimadzu umožňují výzkum alternativních zdrojů energie

Navzdory všestrannosti standardně dostupných GC systémů a kolon v oblasti plynové chromatografie, zůstává GC analýza permanentních plynů specializovanou oblastí vyžadující často přístup přizpůsobený na míru dané aplikaci. Přinášíme Vám rozhovor s Petrem Klawitterem, který je již téměř 20 let našim Shimadzu specialistou pro tyto na míru vyráběné plynové chromatografy. Kromě toho, že jsme od něj slyšeli, co je součástí návrhu a přípravy konfigurací těchto systémů, zjistíme, proč se GC řešení na míru ukazují tak užitečné a oblíbené v rychle rostoucí oblasti výzkumu „nových zdrojů energie“.

Shimadzu: Ukázka konfigurace GC systému, který zahrnuje dva ventily, tři kolony a tři detektory.

GC solutions for Petrochemistry and Refining (Prezentace | 2022)

Use of High-Speed Refinery Gas Analyzer (HSRGA) as efficient application on hydrocarbon processing industries (HPI) (Aplikace | 2021)

GC-SCD Analysis of Fuels and Petrochemicals (Příručka | 2021)

Shimadzu: Detailní záběr na GC ventily a průtokové cesty na horní straně GC včetně ukázky analýzy. V případě potřeby lze přidat MS detektor.

3. Analýza kontaminantů v potravinách pomocí GCMS/MS

Shimadzu GCMS-TQ8050 NX v analýze EtO a 2-CE v sezamových semínkách

Ethylenoxid (EtO) je ve velké míře využíván v potravinářském průmyslu pro svou vysokou difuzivitu a silné penetrační vlastnosti, díky kterým je velmi účinný při dezinsekci a/nebo dezinfekci suchých potravinářských produktů. EtO je však pro lidi vysoce nebezpečný a je tak nezbytné kvantifikovat množství EtO v potravinových matricích.

Výsledky analýz stopových koncentrací EtO a 2-CE v sezamových semínkách pomocí hmotnostního spektrometru Shimadzu GCMS-TQ8050 NX ve spojení s autosamplerem AOC-20i pro kapalný nástřik a autosamplerem HS-20 NX pro dynamickým headspace s rezervou překonaly jak klasické analýzy pouze s kapalným násřikem, tak i současné regulační limity.

Shimadzu: GCMS/MS systém Shimadzu TQ8050 ve spojení s autosamplerem HS-20 NX

Dostupná je tak jednodušší, rychlejší, robustnější a levnější metoda kvantitativní analýzy EtO a 2-CE v sezamových semínkách. Při použití dynamické headspace nástřiku výsledky překonávají současné regulační limity a přináší oproti technikám kapalného nástřiku jasné výhody jako jsou snadnější příprava vzorku, menší interference matrice a přesnější kvantifikace.

Hmotnostní spektrometr Shimadzu GCMS-TQ8050 NX je zároveň vybaven novým, vysoce účinným detektorem a špičkovou technologií redukce šumu, která zvyšuje citlivost a umožňuje tak kvantifikaci EtO a 2-CE na stopových koncetračních úrovních.

AOAC: Quantitation of Ethylene Oxide (EtO) and 2-Choloro Ethanol(2-CE) in sesame seeds by using dynamic headspace GC-MS/MS (Postery | 2022)

Trace level quantitation of Ethylene Oxide (EtO) and 2-Chloroethanol (2-CE) in sesame seeds by using various GCMS/MS techniques with their own merits and demerits (Aplikace | 2022)

4. Poznávání toho, jak žili naši předkové

Použití HPLC-MS a GC-MS přístupů v archeologii k odhalení starověkých druhů lipidů

Lipidy jsou hlavní chemickou třídou biomolekul studovaných ve starověké keramice a to kvůli jejich stabilitě v průběhu času ve srovnání s jinými organickými sloučeninami, jako jsou sacharidy a proteiny. Mohou však nastávat procesy, které je změní, jako je tepelný rozklad, oxidace a hydrolýza.

Shimadzu: Přehled různých GC/MS řešení na bázi GCMS-QP2020 NX

Pro simulaci degradačních procesů lipidů vyskytujících se v archeologické keramice jsme simulovali proces umělého stárnutí. Jednotlivé druhy lipidů byly následně separovány a identifikovány pomocí technik HPLC-MS a GC-MS.

Separace a identifikace mastných kyselin byla provedena na systému Shimadzu GCMS-QP2020NX.

Classification of Unknown Samples by Fatty Acids (Aplikace | 2020)

Simplified Analysis of Aqueous Short Chain Fatty Acids by GC/MS (Aplikace | 2021)

Fast Analysis of Fatty Acids in Brans by GC/MS (Aplikace | 2020)

5. IRXross FTIR spektrofotometr – nová reference

Zvýšená citlivost, rozlišení a rychlost analýzy – pro vysoce kvalitní data za kratší dobu

Shimadzu představuje nový FTIR spektrofotometr: IRXross je vrcholem své třídy, pokud jde o citlivost, rozlišení a analýzu. Uživatelé získávají vysoce kvalitní data za kratší dobu analýzy.

Shimadzu: FTIR spektrofotometr IRXross

6. Stromy volají ptáky na obranu proti hmyzu požírající jejich listy.

Zásadní role těkavých organických sloučenin (VOCs) při obraně rostlin

Těkavé organické sloučeniny (VOC) jsou důležitými zprostředkovateli interakcí rostlin s jejich prostředím, například prostřednictvím jejich zapojení do opylování, výběru hostitele a obrany proti býložravcům.

Tyto interakce jsme studovali v porostu lužního lesa měřením těkavých látek rostlin zachycených na zakázkově vyrobených silikonových trubicích a jejich analýzou pomocí TD-GC-MS.

Na základě výsledků bychom tak mohli ukázat, že těkavé látky rostlin se mění s býložravostí a že tyto změny jsou rozpoznány predátory, čímž se potvrzuje úloha těchto těkavých látek v nepřímé obraně rostlin.

Shimadzu: Termální desorpce TD-30 ve spojení s GC/MS

Nedílnou součástí je této studie je tak hmotnostní spektrometr Shimadzu GCMS-QP2020NX ve spojení s termální desorpcí TD-30R, který se používá nejen ke studiu stromů, ale i jiných zemědělsky významných rostlin jako např. rajčata, pěenice a další...

Simplifying the Calculation of TVOC Using TVOC Calculation Tool and Thermal Desorption GC-MS (Aplikace | 2022)

Profiling Volatile Compounds from Culture Supernatants of Periodontal Bacteria Using “MonoTrap” and GC/MS/ (Aplikace | 2022)

Measurement of VOCs in Vehicle Interiors Using Thermal Desorption GC-MS with Nitrogen as the Carrier Gas (Aplikace | 2022)

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.