GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Konference ESAS-CSSC 2022 (Jaké byly?)

Út, 14.3.2023
| Originální článek z: SSJMM/Viktor Kanický/Tomáš Vaculovič
4. - 9. září 2022 se v Brně účastnilo dvou spojených mezinárodních vědeckých setkání ESAS & CSSC 236 účastníků ze 17 zemí a viděli jsme celkem 99 přednášek ve 23 paralelních přednáškových sekcích.
SSJMM: European Symposium on Analytical Spectrometry a Česko-Slovenská spektroskopická konference (Brno, 4.-9. září 2022)

SSJMM: European Symposium on Analytical Spectrometry a Česko-Slovenská spektroskopická konference (Brno, 4.-9. září 2022)

Ve dnech 4. až 9. září 2022 se v Brně uskutečnilo mezinárodní vědecké setkání odborníků z oblasti spektroskopie a analytické chemie v rámci spojení dvou konferencí: European Symposium on Analytical Spectrometry (ESAS) & 17th Czech-Slovak Spectroscopic Conference.

Tato významná vědecká událost byla organizována Spektroskopickou společností Jana Marka Marci a Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy university pod záštitou děkana PřF MU prof. Tomáše Kašparovského a rektora Vysoké školy chemickotechnologické v Praze prof. Pavla Matějky.

Symposium ESAS je bienále organizované odbornými společnostmi České republiky, Maďarska, Německa, Polska a Slovenska a v každé z těchto pořádajících zemí je spojováno vždy s další, zpravidla národní konferencí. V případě České republiky a Slovenska jsou to Česko-slovenská a Slovensko-česká spektroskopická konference – rovněž bienále, střídavě v obou zemích. Propagaci symposia ESAS zajišťují Deutscher Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie, Komitet Chemii Analitycznej PAN – Zespoł Analizy Spektralnej, Slovenská spektroskopická spoločnosť a Magyar Spektroszkópiai Társaság.

SSJMM: OPENING CEREMONY (KANICKÝ, MATĚJKA)

Vědecký program symposia a konference se uskutečnil v symaptickém esteticky rekonstruovaném prostředí budovy Fakulty sociálních studií MUNI na Joštově ulici s přátelskou podporou vedení fakulty a organizačním zajištěním správy budov FSS. Symposia a konference se zúčastnilo 236 účastníků ze 17 zemí. Témata konference pokrývala všechny analyticky využívané spektroskopické a spektrometrické metody, a to ve 23 přednáškových sekcích paralelně přednášených ve dvou posluchárnách, což umožnilo zařadit do programu 99 přednášek zahrnujících tři plenární a 31 klíčových od pozvaných vědeckých osobností z celého světa.

Velmi přínosnými se ukázaly přednášky talentovaných studentů (19), z nichž nejlepší byla odměněna cenou – Petr Liška (CEITEC VUT, Correlative highresolution optical and chemical imaging of CsPbBr3 nanocrystals).

Během dvou večerů bylo středem zájmu účastníků celkem 90 plakátových sdělení. V soutěži byly třem nejlepším posterům uděleny ceny:

  1. místo: Ivan Kopal (VŠCHT, Contribution of the chemical mechanism to the overal enhancement in the surfaceenhanced Raman spectra of methylene blue);
  2. místo: Kristýna Bilavčíková (VUT v Brně, Tracing new potential chemoterapeutics using ICP-MS and LA-ICP-MS);
  3. místo: Natalia Jurga (Adam Mickiewicz University in Poznan, The luminiscence of NIR-excited up-converting nanoparticles in the blood solution).

SSJMM: POSTER SESSION

Plenární přednášející obdrželi ocenění Spektroskopické společnosti – Medaili Jana Marka Marci z Kronlandu. Toto nejvyšší uznání českou vědeckou komunitou z oblasti spektroskopie převzali profesor Yukihiro Ozaki, viceprezident Kwansei-Gakuin University (Japonsko), profesor Érico Marlon de Moraes Flores, univerzitní koordinátor pro mezinárodní spolupráci, Universidade Federal de Santa Maria (Brazílie) a profesor Detlef Günther, viceprezident pro výzkum na Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Švýcarsko).

Součástí programu byla přednášková vystoupení firem a prezentace jimi distribuovaných laboratorních přístrojů a vybavení. Produkty 15 firem pokrývaly široké spektrum metod. Kvalitní stravování a občerstvení během vědeckého setkání zajišťovala menza na Moravském náměstí. Přátelská atmosféra se vytvořila již na uvítacím večírku v atriu FSS.

Hvězdárna a planetárium Brno

Společenský program pokračoval následující den návštěvou Hvězdárny a planetária Brno spojenou s projekcí v planetáriu a pozorováním planet teleskopy za výjimečně příhodných atmosférických podmínek. Dvě stě zájemců o návštěvu hvězdárny dopravila na Kraví horu speciální konferenční tramvaj vyzdobená propagačním plakátem symposia.

SSJMM: Konferenční tramvaj ESAS-CSSC 2022 („šalinou“)

Středeční odpoledne bylo věnováno poznávání Brna a jeho pamětihodností formou komentovaných turistických prohlídek s profesionálními průvodci. Konferenční večeře v Pivovarském domě Poupě seznámila účastníky s typickou českou kuchyní, pivem a cimbálovou muzikou.

Při slavnostním zakončení konference nás polští kolegové seznámili s místem konání následujícího symposia v roce 2024 – Varšavou. Účastníci ocenili zdárný průběh symposia, jež se podařilo navzdory nejasné situaci z důvodu pandemie úspěšně zorganizovat.

SSJMM: ESAS-CSSC 2022 (Den 5)

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.