Plastové materiály + potraviny a Orbitrap Exploris GC 240 MS | LabRulez GCMS

Screening a identifikace látek v plastových materiálech přicházejících do styku s potravinami pomocí hmotnostního spektrometru Orbitrap Exploris GC 240

Po, 20.3.2023
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
Analytická metoda pro identifikaci neznámých migrujících látek v plastových materiálech určených pro styk s potravinami pomocí GC-MS Orbitrap a softwaru Compound Discoverer.
Video placeholder
 • Foto: Unsplash/Fikri Rasyid: Screening a identifikace látek v plastových materiálech přicházejících do styku s potravinami pomocí hmotnostního spektrometru Orbitrap Exploris GC 240
 • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: Orbitrap Exploris GC Mass Spectrometer

V tomto aplikačním listu se dozvíte o možnostech využití plynové chromatografie ve spojení s Orbitrap hmotnostní spektrometrií a softwarem Thermo Scientific Compound Discoverer pro detekci a identifikaci necíleně přidaných látek (NIAS) ve vzorku plastové fólie.

💡 Thermo Orbitrap Exploris GC 240 Mass Spectrometer

V Evropské unii (EU) by materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami měly být v souladu s nařízením Komise (EU) č. 10/2022 a jeho změnami. Toto nařízení obsahuje seznam povolených monomerů, dalších výchozích látek, makromolekul získaných mikrobiální fermentací, aditiv a pomocných látek pro výrobu polymerů (cíleně přidané látky), které lze použít pro výrobu plastových materiálů určených pro styk s potravinami (food contact materials - FCM).

Během výrobních procesů a použití těchto plastových materiálů však může docházet k reakci a degradaci produktů, což vede ke vzniku dalších sloučenin (necíleně přidaných látek) v plastovém materiálu. Z tohoto důvodu je třeba před povolením FCM posoudit riziko spojené s přítomností a možným uvolňováním necíleně přidaných látek.

Pragolab: GC Thermo Scientific TRACE 1610 a MS Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240

Vzhledem k širokému rozsahu těkavosti a polarit těchto látek se pro provedení komplexní studie používají různé chromatografické techniky. Většina uváděných metod pro necílenou analýzu plastových FCM je založena na kapalinové chromatografii (LC) ve spojení s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HRAM).

K analýze těkavé frakce migrujících látek se pak používá plynová chromatografie, často vybavená headspace autosamplerem, ve spojení s hmotnostní spektrometrií (headspace GC-MS).

V této charakterizační fázi nabízí HRAM MS oproti MS řadu výhod. V případě výskytu neznámé sloučeniny poskytuje HRAM, jako je Orbitrap MS, vysoce kvalitní přesná hmotnostní data s využitím elektronové ionizace (EI) nebo chemické ionizace (CI) k identifikaci molekulárních iontů a provedení fragmentačních studií pomocí MS/MS a kvantifikaci k určení koncentrace analytu.

Pragolab: MS² spektrum methylpalmitátu s ionty popsanými fragmentací in silico

U takto kvalitních a komplexních dat je nezbytné, aby existoval intuitivní SW, který umožní extrahovat všechny funkce, vizualizovat výsledky a vyvodit smysluplné závěry. Pro tento účel lze použít software Compound Discoverer, který umožňuje provádět studie chemické migrace od detekce až po statistické porovnání a identifikaci sloučenin, a to vše v rámci jediného softwarového prostředí.

Pragolab: Pracovní postup softwaru PCI Compound Discoverer používaný k potvrzení sloučenin identifikovaných v EI pracovním postupu

Cílem této studie bylo vyvinout analytickou metodu pro předběžnou identifikaci neznámých migrujících látek v plastových materiálech určených pro styk s potravinami pomocí GC-MS Orbitrap a prokázat výhody softwaru Compound Discoverer pro tuto aplikaci.

Analýza byla provedena pomocí plynového chromatografu Thermo Scientific TRACE 1610 a hmotnostního spektrometru Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240.

Veškeré podrobnosti naleznete v přiložené aplikaci, nebo nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz.

Přehled nejnovějších aplikací Thermo GC/Orbitrap v knihovně LabRulezGCMS

 • Identification of lithium-ion battery degradation products using GC Orbitrap mass spectrometry (Aplikace | 2022)

 • Metabolomics: Developing and optimizing a robust HRAM GC-MS pipeline for on-breath global biomarker analysis (Postery | 2022)

 • ASMS: Using flow-modulated GC×GC technology coupled with GC-Orbitrap mass spectrometry for the profiling of automotive diesel (Postery | 2022)

 • ASMS: Using GC Orbitrap mass spectrometry for the identification of lithium-ion battery degradation products (Postery | 2022)

 • NEMC: A consolidated approach for routine analysis of soil contaminants using GC-Orbitrap mass spectrometry (Postery | 2022)

 • EPRW: Applying high resolution GC-Orbitrap mass spectrometry for the quantitative analysis of environmental contaminants in food (Postery | 2022)

 • Identification of microplastic particles in environmental water and food using pyrolysis GC with high resolution Orbitrap mass spectrometry (Aplikace | 2022)

 • Dioxins: Identification of microplastics in water and food using pyrolysis GC with high resolution Orbitrap mass spectrometry (Postery | 2022)

 • RAFA: Applying high resolution GC-Orbitrap mass spectrometry for the quantitative analysis of environmental contaminants in food (Postery | 2022)

 • RAFA: Identification of microplastics in water and food using pyrolysis GC with high resolution Orbitrap mass spectrometry (Postery | 2022)

 • RAFA: Implementing new GC-MS and LC-MS technologies to stay ahead with your food safety analysis from pesticides to PFAS and microplastics (Prezentace | 2022)

 • Untargeted screening and identification of substances in plastic food contact materials using an Orbitrap Exploris GC 240 mass spectrometer (Aplikace | 2022)

 • Enhance sensitivity using variable electron voltage (VeV) on Orbitrap Exploris GC Mass Spectrometers (Technické články | 2022)

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Flavor and Fragrance GC/MS Analysis with Hydrogen Carrier Gas and the Agilent HydroInert Source

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analyzing Residual Solvents in Sucrose Fatty Acid Esters by HS-GC-FID Analysis (Japan’s Specifications and Standards for Food Additives)

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Measurement of VOCs by Thermal Desorption GC-MS Using Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Enable Hydrogen Carrier Gas Selections without Compromising GC/MS Performance

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, Termální desorpce, Příprava vzorků, GC/SQ, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Volatile Organic Compound Analysis in Water Following HJ810-2016

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Identifikace mikroplastů ve vodě a potravinách pomocí pyrolýzní GC s HRMS Orbitrap

Ukázka použití systému pyrolýza-plynová chromatografie - Orbitrap hmotnostní spektrometrie pro detekci a identifikaci běžných polymerů ve vzorcích potravin a životního prostředí.
 

Mohlo by Vás zajímat

Flavor and Fragrance GC/MS Analysis with Hydrogen Carrier Gas and the Agilent HydroInert Source

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analyzing Residual Solvents in Sucrose Fatty Acid Esters by HS-GC-FID Analysis (Japan’s Specifications and Standards for Food Additives)

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Measurement of VOCs by Thermal Desorption GC-MS Using Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Enable Hydrogen Carrier Gas Selections without Compromising GC/MS Performance

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, Termální desorpce, Příprava vzorků, GC/SQ, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Volatile Organic Compound Analysis in Water Following HJ810-2016

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Identifikace mikroplastů ve vodě a potravinách pomocí pyrolýzní GC s HRMS Orbitrap

Ukázka použití systému pyrolýza-plynová chromatografie - Orbitrap hmotnostní spektrometrie pro detekci a identifikaci běžných polymerů ve vzorcích potravin a životního prostředí.
 

Mohlo by Vás zajímat

Flavor and Fragrance GC/MS Analysis with Hydrogen Carrier Gas and the Agilent HydroInert Source

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analyzing Residual Solvents in Sucrose Fatty Acid Esters by HS-GC-FID Analysis (Japan’s Specifications and Standards for Food Additives)

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Measurement of VOCs by Thermal Desorption GC-MS Using Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Enable Hydrogen Carrier Gas Selections without Compromising GC/MS Performance

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, Termální desorpce, Příprava vzorků, GC/SQ, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Volatile Organic Compound Analysis in Water Following HJ810-2016

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Identifikace mikroplastů ve vodě a potravinách pomocí pyrolýzní GC s HRMS Orbitrap

Ukázka použití systému pyrolýza-plynová chromatografie - Orbitrap hmotnostní spektrometrie pro detekci a identifikaci běžných polymerů ve vzorcích potravin a životního prostředí.
 

Mohlo by Vás zajímat

Flavor and Fragrance GC/MS Analysis with Hydrogen Carrier Gas and the Agilent HydroInert Source

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analyzing Residual Solvents in Sucrose Fatty Acid Esters by HS-GC-FID Analysis (Japan’s Specifications and Standards for Food Additives)

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Measurement of VOCs by Thermal Desorption GC-MS Using Hydrogen Carrier Gas

Aplikace
| 2023 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Termální desorpce, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Enable Hydrogen Carrier Gas Selections without Compromising GC/MS Performance

Příručky
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, Termální desorpce, Příprava vzorků, GC/SQ, GC/QQQ, Spotřební materiál
Výrobce
Agilent Technologies, Markes
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství, Průmysl a chemie

Volatile Organic Compound Analysis in Water Following HJ810-2016

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, HeadSpace, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Aplikace

Identifikace mikroplastů ve vodě a potravinách pomocí pyrolýzní GC s HRMS Orbitrap

Ukázka použití systému pyrolýza-plynová chromatografie - Orbitrap hmotnostní spektrometrie pro detekci a identifikaci běžných polymerů ve vzorcích potravin a životního prostředí.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.