GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Technická univerzita v Liberci
Jsme jedinou univerzitou v Libereckém kraji. Máme sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnujeme jen technickým oborům, vzděláváme i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky. Spolupracujeme přibližně s 200 podobně zaměřenými institucemi po celém světě.
Tagy
Článek
Životní prostředí
Vody
Logo of LinkedIn

Nová technologie bude čistit odpadní vodu od léčiv a mikropolutantů

Čt, 3.8.2023
| Originální článek z: TUL CXI
Odpadní vody ze zdravotnických zařízení obsahují vysoké koncentrace farmaceutických látek a metabolitů, které negativně ovlivňují životní prostředí a lidské zdraví. Jak z vody odstranit tyto nebezpečné látky?
Video placeholder
  • Foto: TUL CXI: Nová technologie bude čistit odpadní vodu od léčiv a mikropolutantů
  • Video: Technical University of Liberec: CxI TUL - Water Technology

Technologií, která bude minimalizovat přítomnost léčiv v odpadní vodě a zamezí jejich šíření do životního prostředí a přímého vlivu na lidské zdraví. O vývoji nové technologie, která pomůže řešit problém transportu farmak do životního prostředí, splní nejen nové směrnice EU týkající se limitů těchto látek v odpadních vodách, ale zároveň přispěje k udržitelnosti života na planetě, mluví Karel Havlíček z Oddělení technologie životního prostředí CXI TUL.

O jaký “výzkum” jde?

Budu se společně s kolegy z oddělení zabývat vývojem pokročilé technologie pro čištění odpadních vod produkovaných zdravotnickými zařízeními. To jsou takové odpadní vody, ve kterých je přítomno značné množství farmaceutických látek a různých metabolitů. Hlavním cílem je tyto nebezpečné látky, které mají negativní dopad na ekosystémy a zdraví lidí, odstranit a zabránit tak jejich vstupu do životního prostředí.

TUL CXI: Nová technologie bude čistit odpadní vodu od léčiv a mikropolutantů

Na čem přesně budete ve vývoji pracovat?

Chceme sestavit a ověřit technologii založenou na kombinaci tradičních a moderních metod čištění vod, která zajistí účinnou separaci vybraných mikropolutantů (především farmak) z odpadních vod, které jsou produkované nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními. Jednoduše řečeno: chceme v maximální možné míře snížit koncentraci léčiv, které jsou v odpadní vodě přítomny, aby se dále nemohly dostávat do různých složek životního prostředí a odtud dále i řadou transportních cest do lidského organismu. Nechceme přece nedobrovolně „léčit“ zdravé jedince a zvyšovat rezistenci různých mikroorganismů vůči dosud účinným farmaceutickým látkám.

Kdo s tebou spolupracuje? Můžeš jmenovat klíčové lidi v týmu?

V mém týmu nesmí chybět osoby, které mají dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti čištění odpadních vod. Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. (vedoucí oddělení OTŽP) a Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. se podílejí na řešení projektu především skrze poskytování velmi cenných znalostí a odborných rad, a také skrze koordinaci výzkumně-vývojových aktivit. Dále jsou do projektu zapojeni výzkumní pracovníci a laboranti, bez kterých by nebylo možné zajistit rozsáhlé laboratorní a pilotní práce na projektu. Tým OTŽP je velmi kvalitní a vážím si ochotného a poctivého přístupu. Projekt je společným úsilím Technické univerzity v Liberci (TUL, CXI) a firmy PRO-AQUA CZ. Za firmu musím vyzdvihnout především Ing. Libora Nováka, který je dalším řešitelem v projektu a bez jeho dlouholetých a hlubokých odborných znalostí by nebylo možné projekt řešit v naplánovaném rozsahu.

TUL CXI: Nová technologie bude čistit odpadní vodu od léčiv a mikropolutantů

Jak plánuješ průběh tohoto projektu?

Průběh projektu je rozdělen do tří fází. Stručně řečeno: nejprve provedeme výběr materiálů a metod pro přípravu katalyzátorů, analýzu kontaminantů na různých čistírnách odpadních vod, testování různých sorbentů a nosičů biomasy. Poté budou následovat nejrůznější laboratorní testy a vytvoření funkčního systému pro čištění odpadní vody od farmaceutických látek. Ve třetí fázi budou probíhat pilotní testy na vybrané čistírně odpadních vod a optimalizace technologie. Vše by mělo být završeno dosažením výstupů projektu (především funkční technologie), která bude připravena pro reálné využívání.

Na čem jsi už s týmem a partnery od zahájení projektu pracoval?

Od zahájení projektu tým pracoval na výběru materiálů a metod pro přípravu katalyzátorů, na analýze mikropolutantů na vybraných ČOV, testování sorbentů a volbě nosičů biomasy. Vytvořili jsme návrhy, jak bude kompletní technologie „vypadat“ a jak budeme testovat různé čistírny odpadních vod. Projekt je teprve v začátcích, ale doufám, že vše směřuje správným směrem.

TUL CXI: Karel Havlíček z Oddělení technologie životního prostředí CXI TUL

Jaké jsou tvé osobní výzkumné ambice?

Opravdu velmi rád bych připravil technologii, která bude účinně odstraňovat farmaka z odpadních vod. Já i mnoho dalších si uvědomujeme problém, který do budoucna nastane, pokud se situace ohledně transportu farmak do životního prostředí nezlepší. EU řeší novou směrnici, která upravuje limity těchto látek v odpadních vodách a je potřeba přinést nové technologie, které budou schopné zajistit plnění těchto limitů. Když se nebudu omezovat pouze na projekt ELEM, tak mé výzkumné ambice jsou jasně dané. Já nejsem „jen“ vědec a výzkumník, snažím se působit a pomáhat i v komerční (aplikační) sféře. A proto veškeré výzkumné aktivity musí směřovat k tomu, aby výsledky byly aplikovatelné a reálně pomáhaly společnosti a naší planetě. Výzkum musí dávat smysl, a toho se držím!

Co je pro tebe ve tvé práci nejdůležitější?

Úplně nejdůležitější jsou lidé, se kterými spolupracuji – kolegové i přátelé. Uvědomuji si, že bez nich bych to nešlo. Další důležitá věc je zmíněná v předchozí otázce (výzkum musí dávat smysl!) a dále je důležitá schopnost se přizpůsobit – lidem, aktuální situaci a samozřejmě potřebám společnosti.

Rád bych všem na tomto místě popřál krásné léto, minimum úrazů a mnoho nevšedních zážitků!

Technická univerzita v Liberci
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Společnost Wiley poskytuje předplatitelům databáze Wiley Registry of Mass Spectral Database okamžitý přístup k více než 20 000 dalších spekter

Společnost Wiley oznámila, že do svého předplatného Wiley Registry of Mass Spectral Data přidala 22 408 spekter, čímž kolekce dosáhla celkového počtu 895 000 spekter.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Na konferenci Chiranal 2024 přijalo pozvání přes sto odborníků z oblasti separačních věd

Přes 140 odborníků z oblasti separačních věd z ČR, SK, F, NL, DE, IT, USA, ... zavítá na konferenci Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal ve dnech 17. - 20. 6. 2024 do Olomouce.
Univerzita Palackého v Olomouci
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 25/2024

Tento týden nás čeká 7 webinářů: Clarity Chromatography Software, Mikroplasty, Technologie termální desorpce, Přístroj 8700 LDIR na bázi QCL, Spojené techniky, Analýza pesticidů GC/TQ.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.