GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Program 24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023

Čt, 17.8.2023
| Originální článek z: SSJMM/24. Škola MS
Kompletní program 24. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci v OREA Resortu Devět Skal od 10. do 15. září 2023.
SSjMM: Program 24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023

SSjMM: Program 24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023

Krátké kurzy

NEDĚLE (Krátké kurzy)

11:00 - 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
12:00 - 14:00 OBĚD
14:00 - 15:45 KURZ A - Interpretace spekter EI
14:00 - 15:45 KURZ B - Základy ICP-MS
14:00 - 15:45 KURZ C - Základy proteomiky
 • Karel Harant
15:45 - 16:15 PŘESTÁVKA NA KÁVU
16:15 - 18:00 KURZ A - Interpretace spekter EI
 • Miroslav Polášek
16:15 - 18:00 KURZ B - Základy ICP-MS
 • Tomáš Pluháček
16:15 - 18:00 KURZ C - Základy proteomiky
 • Alena Křenková
17:00 - 18:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
18:00 - 20:00 Večeře - raut
20:00 - 21:00 Kde ta pravda ve víně je?
 • Aleš Svatoš
21:00 - ??? Společenský večer firmy Bruker: Hmotníkáři sobě

PONDĚLÍ (Krátké kurzy)

8:00 - 8:30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
8:30 - 10:15 KURZ A - Interpretace spekter EI
 • Miroslav Polášek
8:30 - 10:15 KURZ D - Řešení problémů v LC-MS
8:30 - 10:15 KURZ E – Pokročilé vyhodnocování dat v proteomice
 • David Potěšil, Kristína Gömöryová
10:15 - 10:45 PŘESTÁVKA NA KÁVU
10:45 - 12:30 KURZ A - Interpretace spekter EI
 • Miroslav Polášek
10:45 - 12:30 KURZ D - Řešení problémů v LC-MS
 • Roman Grabic
10:45 - 12:30 KURZ F – Bioléčiva pohledem hmotníkáře
12:00 - 14:00 OBĚD

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

 • Chromservis
 • MERCK
 • Mestrelab Research

Mediální partneři

SSJMM: Partneři 24. Školy hmotnostní spektrometrie 2023

PONDĚLÍ (Hlavní program)

11:00 - 13:30 PŘÍJEZD ÚČASTNÍKŮ, REGISTRACE
12:00 - 13:30 OBĚD
13:30 - 13:50 Zahájení 24. Školy hmotnostní spektrometrie

SEKCE I. TRENDY A NOVINKY V HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII

 • Předsedající: Josef Cvačka
13:50 - 14:35 Next-Generation LC-MS: How Electron Ionization is Changing the Game
 • Achille Cappiello (University of Urbino)
14:35 - 15:20 Atmospheric pressure SMALDI mass spectrometry imaging for the life sciences (virtuální přednáška)
 • Bernhard Spengler (Justus Liebig University Giessen)
15:20 - 16:05 Současný stav a novinky v hmotnostní spektrometrii
PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE II. CENA VLADIMÍRA HANUŠE

 • Sponzorem je společnost Bruker
 • Předsedající: Josef Cvačka
16:35 - 17:05 Vladimír Hanuš: 100 let od narození
 • Miroslav Polášek
17:05 - 17:20 Vyhlášení ceny Vladimíra Hanuše
 • Jan Preisler
17:20 - 17:50 Přednáška laureáta ceny
 • Vítěz Ceny Vladimíra Hanuše
17:50 - 18:10 Firemní přednáška Bruker
 • Přednášející - Bruker
18:10 - 18:40 Unikátní technologie hmotnostních spektrometrů SCIEX
 • František Laštovička, Tomáš Korba – AMEDIS Praha
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy AMEDIS: DJ MicroHead a AMEDIS Team

ÚTERÝ

SEKCE III. SEPARAČNÍ TECHNIKY VE SPOJENÍ S MS

 • Předsedající: Petr Novák
8:30 - 9:10 LC-MS: Co byste měli vědět prakticky
9:10 - 9:50 Spojení CE-MS: principy, technické řešení a aplikace
 • Jana Lavická
9:50 - 10:30 Novinky a trendy v GC a GC-MS
 • Radomír Čabala
PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE IV. MS ANALÝZA PROTEINŮ

 • Předsedající: Martin Hubálek
11:00 - 11:20 MALDI hmotnostní spektrometrie proteinů
 • Petr Halada
11:20 - 11:50 Top-down analýza proteinů
 • Petr Novák
11:50 - 12:30 Thinking BIG: Nativní MS proteinů a proteinových komplexů
 • Alan Kádek
12:30 - 14:00 OBĚD
13:00 - 13:45 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – LICHÁ ČÍSLA
13:45 - 14:00 Portály LabRulez: Jak se stát jejich součástí a vyhledávat informace
 • Ivo Novotný

SEKCE V. MS IZOTOPOVÝCH POMĚRŮ A DATOVÁNÍ VZORKŮ

14:00 - 14:40 Urychlovačová hmotnostní spektrometrie a její aplikace pro měření radionuklidů s dlouhým poločasem přeměny
 • Jan Kučera
14:40 - 15:10 Využití urychlovačové hmotnostní spektrometrie pro radiouhlíkové datování a další aplikace analýzy ¹⁴C
 • Ivo Světlík
15:10 - 15:45 Hmotnostní spektrometrie s termální ionizací
 • Jan Rejšek
15:45 - 16:00 Edwards Service Technology Centre
 • Radim Hlavatý – Edwards
16:00 - 16:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE VI. APLIKACE – TĚKAVÉ LÁTKY

 • Předsedající: Lucie Nováková
16:30 - 17:00 Hmotnostní spektrometrie lidských pachů
 • Pavlína Kyjaková
17:00 - 17:30 Analýza těkavých metabolitů v medicíně a fyziologii
 • Patrik Španěl
17:30 - 17:45 Firemní přednáška - LECO
 • Pavel Jiroš - LECO
17:45 - 18:00 Analýza pyrrolizidinových alkaloidů pomocí LC-MS/MS
18:00 - 18:15 Hybrid SIMS for organic sample imaging analysis
 • Matthias Kleine-Boymann – SPECION / IONTOF
18:15 - 19:00 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – SUDÁ ČÍSLA
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer: DJ Karel Konvalina - Nestárnoucí hity dob nedávno minulých

STŘEDA

SEKCE VII. ZÁKLADY MS ZEVRUBNĚ

 • Předsedající: Michal Fárník
8:30 - 9:00 Elektrosprej - mechanismus ionizace a vliv experimentálních parametrů
9:00 - 9:30 Laserová desorpce a její využití v MS
 • Jan Preisler
9:30 - 10:00 Pohyb iontů ve spektrometru – od počítačové simulace k prototypu
10:00 - 10:30 Hmotnostní spektrometrie – ideální příležitost pro kombinaci experimentu a teorie
 • Miroslav Polášek
10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE VIII. KLASTRY A AEROSOLY

 • Předsedající: Ján Žabka
11:00 - 11:30 Od klastrů v molekulových paprscích k atmosférickým aerosolům
 • Michal Fárník
11:30 - 12:00 Aerosolová hmotnostní spektrometrie
 • Petr Vodička
12:00 - 12:30 (R)Evidentně něco nového z Agilentu
12:30 - 14:00 OBĚD

KULTURNĚ POZNÁVACÍ ODPOLEDNE

 • A/ Exkurze do výrobního závodu EDWARDS v Lutíně
 • B/ Muzeum v přírodě Vysočina – skanzen Veselý Kopec
 • C/ Exkurze do Pivovaru Rychtář v Hlinsku
 • D/ Pěší výlet za krásami okolí Milov s průvodcem
 • E/ Individuální program
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy Altium International: Přednáška horolezce Radka Jaroše „Moje cesta za Korunou Himaláje“

ČTVRTEK

SEKCE IX. APLIKACE V METABOLOMICE A LIPIDOMICE

 • Předsedající: Roman Grabic
8:30 - 9:00 Důležité metabolity při srdečním selhání
 • Ondřej Kuda
9:00 - 9:30 Nedávné pokroky v profilování rostlinných hormonů
9:30 - 10:00 Perspektivy a aplikace klinické lipidomiky
 • Aleš Kvasnička
10:00 - 10:30 The challenge of isomers: Mass spectrometry for the discovery of fatty acids (virtuální přednáška)
 • Philipp Menzel
10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE X. APLIKACE V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

 • Předsedající: Ondřej Novák
11:00 - 11:30 Necílená a cílená analýza ve vodách
 • Roman Grabic
11:30 - 12:00 Využití MS pro analýzu organických látek v životním prostředí a v biomonitoringu
 • Petr Kukučka
12:00 - 12:30 Využití MS při hodnocení kvality, autenticity a bezpečnosti potravin
 • Jana Pulkrabová
12:30 - 14:00 OBĚD
13:00 - 13:45 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – SUDÁ ČÍSLA

SEKCE XI. ANALÝZA POVRCHŮ A ZOBRAZOVACÍ MS

 • Předsedající: Jan Preisler
14:00 - 14:30 Úvod do hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů (SIMS)
 • Jan Lorinčík
14:30 - 15:00 TOF-SIMS/MS - a hybrid solution for the analysis and imaging of a wide range of samples
 • Matthias Kleine-Boymann
15:00 - 15:30 Vizualizace proteinů: Nástroje se schopností rozpoznávání molekul + LA-ICP-MS
 • Tomáš Vaculovič
15:30 - 16:00 MALDI zobrazovací hmotnostní spektrometrie
 • Lukáš Kučera
16:00 - 16:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE XII. MLÁDÍ VPŘED

 • Sponzorem je společnost Pragolab
 • Předsedající: Aleš Kvasnička
16:30 - 16:45 Focusing on membrane peptides in standard proteomic workflows
 • Jana Březinová
16:45 - 17:00 Separace sfingolipidů a rozlišování jejich isomerních tříd v plazmě a buněčných liniích pomocí HILIC/MS
 • Denisa Kolářová
17:00 - 17:15 Přímá analýza pylových zrn s využitím modifikované ASAP-MS techniky
 • Petra Krejčí
17:15 - 17:30 Lipidomic profiling of less abundant lipids in human blood by HILIC/MS
 • Ondřej Peterka
17:30 - 17:45 Rapid and efficient LC-MS/MS diagnosis of inherited metabolic disorders: a semi-automated workflow for analysis of organic acids, acylglycines, and acylcarnitines in urine
 • Barbora Piskláková
17:45 - 18:00 Digitální zobrazování nanočásticových značek pomocí IR laserové ablace spojené s SP ICP MS
 • Marek Stiborek
18:00 - 18:30 Firemní přednáška Shimadzu
18:30 - 19:15 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – LICHÁ ČÍSLA
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy Shimadzu: Funk, house, electroswing i rádiový pop v podání skupiny The Cupcake Collective

PÁTEK

SEKCE XIII. STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT A VALIDACE METOD

 • Předsedající: Vladimír Vrkoslav
8:30 - 9:15 Statistické zpracování dat v metabolomických studiích
 • Eva Cífková
9:15 - 10:00 Validace hmotnostně-spektrometrických metod
 • David Friedecký
10:00 - 10:15 Phenylová selektivita
 • Jan Vlasák - Phenomenex
10:15 - 10:30 Nové možnosti orbitálních pastí
10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE XIV. APLIKACE

 • Předsedající: David Friedecký
11:00 - 11:30 "Acustic droplet ejection" ve spojeni s ESI-MS
 • Anna Janovská
11:30 - 12:00 Potřebujeme UHPLC-HRMS ve farmaceutické kontrole kvality?
 • Lucie Nováková
12:00 - 12:30 MS v toxikologii
12:30 - 12:50 Zakončení 24. Školy MS
 • Josef Cvačka
12:50 - 14:00 OBĚD
Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.