GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
2 THETA ASE
2 THETA ASE, s.r.o. byla založena v roce 2000. Rozsah jejích činností zahrnuje obchod s laboratorními přístroji, vybavením laboratoří, referenčními materiály, nástroji a zařízením pro odběr a úpravu vzorků, atd. Firma také organizuje odborné a vzdělávací akce a zajišťuje pomoc při aplikacích mikrovlnné techniky ve výzkumu a výrobě.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Video
Logo of LinkedIn

Nové směry v anorganické analýze 2023 (Program)

Pá, 22.9.2023
| Originální článek z: 2 Theta
9. - 11. 10. 2023 se uskuteční praktický kurz zaměřený na nové směry v anorganické analýze. Špičkoví přednášející, komplexní obsah. Registrace stále otevřena.
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/Petr_242: Nové směry v anorganické analýze 2023 (Program)
 • Video: ED Films: Lednicko-valtický areál

Odborní garanti:

 • prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. (Vysoká škola báňská – TU Ostrava)
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno)
 • prof. Ing. Jan Kučera, CSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež)

PROGRAM KURZU

Pondělí (9. 10. 2023)

Od 09.30 Registrace účastníků

Pondělí (11:00 – 19.00)

11:00 - 11:20 Analytická chemie anorganických látek, rozdělení metod
 • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (Masarykova univerzita Brno)
11:20 - 11:50 Optické metody
 • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (Masarykova univerzita Brno)
11:50 - 12:20 Optická emisní spektrometrie s buzením jiskrou a el. obloukem
 • Ing. Zdeněk Kuboň (Třinecké železárny, a.s)
12:20 - 12:40 Optická emisní spektrometrie s buzením laserem
 • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno)
12:40 - 13:10 Optická emisní spektrometrie s buzením doutnavým výbojem
 • RNDr. Zdeněk Weiss, CSc. (Fyzikální ústav AVČR Praha)
 • Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. (Vysoká škola bánská – TU Ostrava)
13.00 – 14.30 Oběd
14:30 - 15:30 Spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem – ICP
 • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D., prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (Masarykova univerzita Brno)
15: 30 - 16:00 Hmotnostní spektrometrie
 • Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D., prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (Masarykova univerzita Brno)
16.00 – 16.20 Přestávka
16:20 - 17:00 Urychlovačová hmotnostní spektrometrie
 • prof. Ing. Jan Kučera, CSc., Ing. Jan Kameník, Ph.D. (Ustav jaderné fyziky AVČR Řež)
17:00 - 18:00 Atomová absorpční spektrometrie
 • prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (UCM Trnava)
 • doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. (Ústav analytické chemie AVČR, Brno)
18:00 - 18:10 Vystoupení zástupce firmy LabRulez s.r.o.
18:10 - 18:20 Vystoupení zástupce firmy RMI s.r.o.
18:20 - 18:30 Vystoupení zástupce firmy PE Systems s.r.o.
 • Ing. Pavel Šmejda (PE Systems s.r.o. Praha)
18:30 - 18:40 Vystoupení zástupce firmy THETA ASE s.r.o.
19.00 Večeře

Od 20.00 si Vás dovolujeme pozvat na posezení v hlavním sále se skleničkou vína či burčáku

Úterý (10. 10. 2023) (8.30 – 19.00)

8:30 - 8:40 Metody využívající rtg. záření v analytické chemii
 • doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (Univerzita Pardubice)
 • doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc. (Vysoká škola bánská – TU Ostrava)
8:40 - 9:40 Rentgenfluorescenční spektrometrie
 • doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (Univerzita Pardubice)
 • Ing. Karel Merta (Vítkovice Testing Center s.r.o., Ostrava)
 • doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc. (Vysoká škola bánská – TU Ostrava)
9:40 - 10:25 Nové směry v rtg. spektrometrii
 • doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (Univerzita Pardubice)
10:25 - 10:45 Přestávka
10:45 - 11:15 Elektronová mikroskopie a mikroanalýza
 • prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.. doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc. (Vysoká škola báňská – TU Ostrava)
11:15 - 11:45 Metody rentgenové difrakční analýzy
 • doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D., prof. prom. geol. Milan Rieder, Ph.D. (Vysoká škola bánská . - TU Ostrava)
11:45 - 12:00 Příprava kovových vzorků ke spektrometrické analýze
 • Ing. Zdeněk Kuboň (Třinecké železárny, a.s.)
12:00 - 12:15 Příprava nekovových vzorků k rtg. analýze
12:15 - 12:25 Vystoupení zástupce firmy Pragolab s.r.o.
12:25 - 12:35 Vystoupení zástupce firmy Analytika s.r.o.
 • Ing. Vladimír Patera (Analytika s.r.o. Praha)
12:35 - 12:45 Vystoupení zástupce firmy Chromspec s.r.o.
 • Mgr. Bohuslav Zejda (Chromspec s.r.o. Praha)
13.00 – 14.30 Oběd
14:30 - 16:00 Elektroanalytické metody
 • prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (Slovenská technická univerzita, Bratislava)
16:00 - 16:20 Průtokové metody
 • prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (Slovenská technická univerzita Bratislava)
 • doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D. (Ústav analytické chemie AVČR, Brno)
16:20 - 16:40 Přestávka
16:40 - 17:10 Iontová chromatografie
 • prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem)
 • doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D. (Ústav analytické chemie AVČR, Brno)
17:10 - 17:40 Isotachoforéza, kapilární elektroforéza
 • RNDr. Marian Kovaľ, CSc. (Villa Labeco. s.r.o. Spišská Nová Ves)
18.00 Večeře

Středa (11. 10. 2023) (8.30 – 12.30)

8:30 - 9:10 Radioanalytické metody
 • prof. Ing. Jan Kučera, CSc., Ing. Jan Kameník, Ph.D. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež)
9:10 - 9:40 Mössbauerova spektrometrie
 • doc. Libor Machala, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc)
 • prof. Ing. Marcel Miglierini, CSc. (Slovenská technická univerzita Bratislava)
10:00 - 10:30 Přestávka
10:30 - 11:00 Analýza C, S, O, N, H spalovacími analyzátory
11:00 - 11:30 Příprava vzorků pro analýzu z roztoků
11:30 - 11:50 Volba analytické metody
 • Ing. Václav Helán (2 THETA ASE, s.r.o. Český Těšín)
11:50 - 12:10 Zásady vzorkování
 • Ing. Václav Helán (2 THETA ASE, s.r.o.., Český Těšín)
 • RNDr. Eva Čurdová, CSc. (Státní zdravotní ústav Praha)
12:10 - 12:30 Diskuze, ukončení kurzu, rozdání osvědčení o absolvování
12.30 Oběd
2 THETA ASE
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

HRMS laboratoř ALS Czech Republic v Pardubicích

HRMS laboratoř v Pardubicích se specializuje na ultrastopové analýzy persistentních organických polutantů (PCDD, PCDF, PCB, PBDE a PAH) v různých environmentálních a biotických matricích.
ALS Czech Republic
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)

Zveme Vás na přednášku doc. RNDr. Marka Minárika, Ph.D. (Watrex Praha) ‚Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE)‘, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 10:30 - 10:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.