Wiley KnowItAll Mass Spec Training - Část 3: Identity Search of GC-MS Data with SearchIt/MineIt

Po, 2.10.2023
| Originální článek z: Mass Spec Interpretation Services/James Little
Ve třetí části KnowItAll Software série se podíváme na moduly SearchIt a MineIt pro hledání podobností v knihovnách a identifikaci.
Video placeholder

James Little: Wiley KnowItAll Mass Spec Training - Část 3: Identity Search of GC-MS Data with SearchIt/MineIT

Společnost Wiley vydala novu verzi KnowItAll software s mnoha novými funkcemi pro EI GC-MS (plynovou chromatografii ve spojení s hmotnostní spektrometrií s elektronovou ionizací). Vytvořil jsem tak pro Vás ZDARMA výuková videa a související příručky pokrývající základní i pokročilá MS témata, která budou pro nové uživatele užitečná.

K dispozici je pro Vás také Stručná referenční příručka.

KnowItAll software je univerzálním a na výrobci nezávislým řešením pro zpracování spektrálních dat a je tak pro Vás velmi přínosné při identifikaci neznámých látek.

Zpracovává IR, Ramanova, MS, NMR a UV data s využitím velkého počtu formátů souborů (>170) a celkem 2,5 milionu referenčních spekter.

 • ~ 264 tisíc IR
 • ~ 25 tisíc Raman
 • ~ 1,25 milionu EI hmotnostních spekter
 • ~ 894 tisíc NMR
 • ~ 30 tisíc UV

Co vše v kurzu Wiley KnowItAll MS probereme?

 • Dekonvoluce/velmi rychlé vyhledávání v knihovně přesných/nominálních hmotnostních GC-MS dat
 • Snadné manuální zpracování nominální a přesných hmotnostních GC-MS dat
 • Rychlé vyhledávání >1,2 milionu EI spekter za <0,5 sekundy
 • Úžasné adaptivní vyhledávání neznámých ID rozšířením o všechny knihoveny
 • Přenos struktur a spekter mezi vyhledáváním NIST a KnowItAll
 • Snadné kreslení struktur a vyhledávání struktur
 • Konverze uživatelských knihoven NIST do formátu Wiley
 • Snadné vytváření knihoven pomocí odkazů na MS interpret a PubChem

Ve třetí části se podíváme na:

Prezentaci k třetí části naleznete v knihovně LabRulezGCMS.

 • Sending a Search from ProcessIt to SearchIt
 • Setup of Search Functions
 • Go Back to Top Window and Setup Other Search Parameters
 • Results Displayed In MineIt
 • Implicit Hydrogens
 • The Search Results in MineIt are Stored in Separate Tabs at Bottom of Page for Later Review
 • To Return to Either SearchIt or ProcessIt

V předchozích a dalších částech jsme se zaměřili nebo se zaměříme na:

 • Část 1. KnowIt All Introduction
 • Část 2. ProcessIt for Manual Processing of EI GC-MS Data
 • Část 4. SearchIt/MineIt; Novel New Adaptive Library Search
 • Část 5. SearchIt/MineIt: Unresolved Peak Analyses and Library Search
 • Část 6. MS Expert: Deconvolution of Mixtures with Library Search
 • Část 7. Interchange of Spectra Between KnowItAll and NIST Search
 • Část 8. Tips for Drawing Structures and Structure Searches in ChemWindow
 • Část 9. Structure Interchange Between KnowItAll and NIST plus MS Interpreter
 • Část 10. Converting NIST Libraries to Wiley Format
 • Část 11. Making a User Library Using NIST MS Interpreter and PubChem
 • Část 12. Real World Example with IR and MS Combined searches
James Little/Mass Spec Interpretation Services
 

Mohlo by Vás zajímat

Single-Injection Analysis of Formic Acid and Free Volatile Fatty Acids Using Flame Ionization Detector with In-jet Methanizer

Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu, ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie

Analysis of Phytosanitary Products in Surface Water and Groundwater Using GCxGC-TOFMS

Instrumentace
GCxGC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
LECO
Zaměření
Životní prostředí

Differences in Metabolic Profiles of Individuals with Heart Failure Using High-Resolution GC/Q-TOF

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/TOF
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Food

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, HeadSpace, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Upgradujte svůj GC/FID detektor – univerzální Polyarc reaktor a Jetanizér

Instrumentace
GC
Výrobce
ARC
Zaměření
Životní prostředí, Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - Část 1: KnowIt All Introduction

V první části KnowItAll Software série se podíváme na 5 primárních funkcí: ProcessIt, SearchIt, MineIt, MS Expert a ChemWindow.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 4: SearchIt/MineIt; Novel New Adaptive Library Search

Ve čtvrté části KnowItAll Software série se podíváme na moduly SearchIt a MineIt pro adaptivní vyhledávání v knihovnách.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 6. MS Expert: Deconvolution of Mixtures with Library Search

V šesté části školení Wiley KnowItAll Mass Spec se podíváme na automatické zpracování dat GC-MS pomocí MS Expert.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 10. Converting NIST User Libraries to KnowItAll Format

V desáté části školení se podíváme na převod uživatelských knihoven NIST do formátu KnowItAll.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - Část 1: KnowIt All Introduction

V první části KnowItAll Software série se podíváme na 5 primárních funkcí: ProcessIt, SearchIt, MineIt, MS Expert a ChemWindow.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 4: SearchIt/MineIt; Novel New Adaptive Library Search

Ve čtvrté části KnowItAll Software série se podíváme na moduly SearchIt a MineIt pro adaptivní vyhledávání v knihovnách.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 6. MS Expert: Deconvolution of Mixtures with Library Search

V šesté části školení Wiley KnowItAll Mass Spec se podíváme na automatické zpracování dat GC-MS pomocí MS Expert.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 10. Converting NIST User Libraries to KnowItAll Format

V desáté části školení se podíváme na převod uživatelských knihoven NIST do formátu KnowItAll.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - Část 1: KnowIt All Introduction

V první části KnowItAll Software série se podíváme na 5 primárních funkcí: ProcessIt, SearchIt, MineIt, MS Expert a ChemWindow.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 4: SearchIt/MineIt; Novel New Adaptive Library Search

Ve čtvrté části KnowItAll Software série se podíváme na moduly SearchIt a MineIt pro adaptivní vyhledávání v knihovnách.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 6. MS Expert: Deconvolution of Mixtures with Library Search

V šesté části školení Wiley KnowItAll Mass Spec se podíváme na automatické zpracování dat GC-MS pomocí MS Expert.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 10. Converting NIST User Libraries to KnowItAll Format

V desáté části školení se podíváme na převod uživatelských knihoven NIST do formátu KnowItAll.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - Část 1: KnowIt All Introduction

V první části KnowItAll Software série se podíváme na 5 primárních funkcí: ProcessIt, SearchIt, MineIt, MS Expert a ChemWindow.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 4: SearchIt/MineIt; Novel New Adaptive Library Search

Ve čtvrté části KnowItAll Software série se podíváme na moduly SearchIt a MineIt pro adaptivní vyhledávání v knihovnách.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 6. MS Expert: Deconvolution of Mixtures with Library Search

V šesté části školení Wiley KnowItAll Mass Spec se podíváme na automatické zpracování dat GC-MS pomocí MS Expert.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 10. Converting NIST User Libraries to KnowItAll Format

V desáté části školení se podíváme na převod uživatelských knihoven NIST do formátu KnowItAll.