GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti ALS je pomáhat našim klientům se kvalifikovaně a informovaně rozhodovat tím, že poskytuje spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data. Zaručujeme spolehlivé výsledky, krátké dodací lhůty, nepřetržitý provoz, odbornou podporu a odběry vzorků.
Tagy
Článek
Životní prostředí
Logo of LinkedIn

EnviroMail™ 06/Evropa: Optimální technika odběru vzorků půdy pro stanovení těkavých organických látek

Čt, 16.11.2023
| Originální článek z: ALS Czech Republic/EnviroMail™
Správně provedené vzorkování půdy v terénu čelí dvěma výzvám, který jsou nutnost odběru přesného množství vzorku a následně určení jeho přesné hmotnosti.
- **Foto:** ALS Czech Republic: Optimální technika odběru vzorků půdy pro stanovení těkavých organických látek
 • Foto: ALS Czech Republic: Optimální technika odběru vzorků půdy pro stanovení těkavých organických látek

Několik publikovaných odborných studií potvrdilo, že klasické techniky odběru vzorků půdy, které jsou určeny k analýze těkavých organických látek (TOL), do skleněných vzorkovnic mohou způsobit významné ztráty cílových analytů, a to v důsledku jejich vypařování nebo biodegradace. Pro dosažení nízkých detekčních limitů těchto látek se stalo běžnou praxí používat metanol k zakonzervování vzorků přímo v terénu v průběhu vzorkování.

Proč je vzorkování důležité?

Methanol je organické rozpouštědlo mísitelné s vodou, které je velmi efektivní při extrakci TOL z půdy. V případě, že je methanol přidán ke vzorku půdy v dostatečné koncentraci, jsou TOL stabilizovány hned dvěma způsoby. Odpařování látek je eliminováno jejich rozpuštěním v methanolu v lahvi s těsným uzávěrem, a nedochází ani k mikrobiálnímu rozkladu látek, protože methanol zde působí jako účinný baktericid. Tento fakt je důležitý především pro aromatické sloučeniny, tedy např. látky sloučené pod zkratkou BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny), které by se jinak mohly rychle biologicky rozkládat.

Správně provedené vzorkování půdy v terénu čelí dvěma výzvám. Tou první je nutnost odběru přesného množství vzorku aniž by na místě vzorkování bylo nutné použít váhy. Tento problém je řešen použitím speciálně navrženého jednorázového (recyklovatelného) plastového vzorkovače (Terra Core), díky kterému je možné odebrat s dostatečnou přesností 5 g vzorků půdy o různé vlhkosti. Vzorek se následně velmi jednoduše převede přímo do vzorkovnice obsahující methanol. Extrakce vzorků v laboratoři následně probíhá přímo v této fixované vzorkovnici.

Druhou výzvu, tedy určení jeho přesné hmotnosti, lze řešit použitím předem navážených vzorkovnic (včetně etikety, uzávěru a methanolu), které jsou předem naplněny přesně 5 ml čistého methanolu. Po tom, co vzorkovnice se vzorkem půdy dorazí do laboratoře, jsou lahvičky opět zváženy, hmotnost zaznamenána, a množství půdy je pak vypočteno jako rozdíl uvedených hmotností.

Sušina vzorků půdy je stanovena z paralelního odběru stejného vzorku do jiné vzorkovnice.

Zásady správného odběru vzorků

 • Před použitím uchovávejte vzorkovnice při pokojové teplotě nebo v lednici. Především je důležité je skladovat v prostředí bez přístupu TOL, např. rozpouštědel nebo paliv.

 • Během odběru vzorku se vyvarujte vylití methanolu. Po odběru vzorkovnici pevně uzavřete tak, aby na hrdle ani uzávěru nezůstaly vzorky půdy. Případný výpar methanolu v důsledku nedostatečné těsnosti by ovlivnil správnost výpočtu koncentrace TOL.

 • Odeberte reprezentativní a vždy čerstvý vzorek.

 • Vzorkovnice nepolepujte dalšími štítky, došlo by tak ke změně hmotnosti vzorkovnice.

 • Nikdy neuchovávejte ani neposílejte takto odebrané vzorky v chladicím boxu, které obsahuje methanol.

 • Prokázaná stabilita methanolu ve vzorkovnici před odběrem vzorků je 90 dní.

ALS Czech Republic: Štítek na vzorkovnici (Optimální technika vzorkování půd pro analýzu TOL)

Optimální technika vzorkování

 • Nasaďte si ochranné brýle, rukavice a vhodné oblečení pro případ nechtěného potřísnění methanolem. Zkontrolujte exspiraci methanolu ve vzorkovnici. Pokud rukavice přijdou do kontaktu s methanolem nebo jinými kontaminanty, okamžitě je vyměňte.

 • Při manipulaci se vzorkovnicí dbejte na to, aby štítek na ní zůstal čitelný a jinak nepoškozený. Uvedená data budou dále požita k výpočtům.

 • Vzorkovač Terra Core použijte k odběru přibližně 5 g půdy do vzorkovnice o objemu 40 ml obsahující methanol. Vzorkovnici rychle uzavřete.

 • Vzorkovač Terra Core je na jednorázové použití. Nepoužívejte jej pro více než jeden odběr, abyste předešli případné kontaminaci.

Krok 1: Vytáhněte vzorkovací sadu z plastového obalu a připravte si vzorkovnici s methanolem.

Krok 2: S pístem vsunutým do rukojeti zastrčte vzorkovač Terra Core do odebírané půdy tak, aby byl celý zásobník plný vzorku. Naplněný zásobník pojme přibližně 5 g půdy.

ALS Czech Republic: Krok 1 a Krok 2 (Optimální technika vzorkování půd pro analýzu TOL)

Krok 3: Vnější stranu vzorkovače očistěte přiloženou buničinou.

Krok 4: Píst vzorkovače otočte o 90° do kolmé polohy oproti rukojeti. Vzorkovač se zeminou vložte do hrdla ALS vzorkovnice obsahující methanol a stlačením pístu vytlačte vzorek zeminy do vzorkovnice. Tu ihned uzavřete. Vzorkovnici naplňte pouze jednou!

ALS Czech Republic: Krok 3 a Krok 4a (Optimální technika vzorkování půd pro analýzu TOL)

Krok 5: Vzorkovnici s červeným víčkem také naplňte vzorkem, bude použit ke stanovení sušiny.

Krok 6: Všechny vzorkovnice umístěte zpátky do stojanu, ten vložte zpět do plastového sáčku, který vložte do ALS přepravní tašky s chladicí vložkou. Před odesláním vzorků do ALS laboratoří je uchovávejte chlazené při teplotě 1až 5°C.

ALS Czech Republic: Krok 4b a Vzorkovnice připravená k transportu (Optimální technika vzorkování půd pro analýzu TOL)

ALS Czech Republic: Pro více INFO kontaktujte naše odborníky

Více INFO? Kontaktujte naše odborníky
ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.