GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave
Ústav analytickej chémie bol vytvorený v roku 2006 pričom jeho vznik sa datuje od roku 1941. Reprezentuje vysoko kvalifikované vzdelávacie a výskumné pracovisko s rozsiahlymi výučbovými, vedeckými a publikačnými aktivitami. Ústav prispieva k chemickému vzdelaniu všetkých absolventov fakulty. V bakalárskom štúdiu zabezpečuje výučbu analytickej chémie a inštrumentálnych metód analýzy v zmysle teórie a praxe. Inžinierske a doktorandské štúdium je zamerané na oblasti vývoja nových analytických postupov a teoretických prístupov pri riešení úloh chemického, potravinárskeho, a farmaceutického priemyslu a životného prostredia. Ústav organizuje rôzne kurzy v rámci celoživotného vzdelávania a vedecké konferencie, z ktorých aktuálna je v súčasnosti medzinárodná konferencia s názvom „Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi – ACP“ organizovaná od roku 1979.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi

Pá, 13.3.2020
| Originální článek z: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi
XV. medzinárodná konferencia SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI sa bude konať 12. až 14. mája 2020 v Bratislave.
Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi

Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou národnou akreditačnou službou usporiadajú XV. medzinárodnú konferenciu SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI 12. až 14. mája 2020 v Bratislave.

Podujatie sa bude konať pod záštitou rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. a dekana FCHPT STU prof. Ing. Antona Gatiala, DrSc. pri príležitosti 80. výročia FCHPT STU.

ZAMERANIE KONFERENCIE

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o nových smeroch v analytických metódach a inštrumentácii, ako aj hodnotení výsledkov analytických meraní.

Konferencia poskytne priestor na výmenu skúseností pracovníkov z rôznych oblastí chemickej skúšobníckej činnosti a z univerzitných a výskumných pracovísk.

ACP 2020 prispeje k zvyšovaniu kvalifikácie pracovníkov skúšobných a akreditovaných laboratórií.

Dúfam, že využijete príležitosť na oficiálne aj neoficiálne stretnutia, diskusie a výmenu skúseností s kolegami špecialistami z rôznych oblastí analytickej kontroly, chemického skúšobníctva v praxi, výskumu a vysokého školstva zo Slovenska, Česka a prípadne ďalších krajín ako aj s predstaviteľmi firiem dodávajúcich analytickú techniku, chemikálie a materiály.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave v máji 2020.

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

Súčasťou konferencie budú kurzy prebiehajúce 11. 5. 2020 s témami:

1. Multidimenzionálna a komprehensívna plynová chromatografia

Kurz je venovaný základným princípom multidimezionálnej plynovej chromatografie v spojení s hmotnostným spektrometrom. Účastníci získajú prehľad o základných modulačných technikách (flow, kryo techniky, heart cut), výber kolón, stacionárnych fáz a optimalizácia separačných podmienok a vyhodnocovaní dát. Na konkrétnych príkladoch budú demonštrované výhody a nevýhody jednotlivých modulačných techník. Súčasťou kurzu sú teoretické základy a praktickéukážky údržby a práce s technikou.

Vybrané témy
 • Multidimenzionálna a komprehensívna GC
 • Modulačné techniky
 • Výber optimálnych separačných podmienok
 • Využitie pre autentifikáciu esenciálnych olejov
 • Vyhodnocovanie a spracovanie chromatogramov
Prednášky
 • prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
 • Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
Cvičenia a prezentácie

Praktické ukážky sa budú sa realizovať špecialistami so skúsenosťami s prezentovanou technikou pre menšie skupinky účastníkov. Účastníci si vyskúšajú vybrané modulačné techniky pri chirálnych separáciách pomocou flow GCxGC-MS, kryo GCxGC-MS a heart cut GC-GC-MS (FID) a iné.

2. Od klasickej po vysokorozlišovaciu AAS

Teoretická prednáška spojená s praktickými ukážkami meraní. Kurz je vhodný pre všetkých účastníkov konferencie, ktorí sa venujú atómovej spektrometrii a majú záujem dozvedieť sa o výhodách použitia vysokorozlišovacej AAS s kontinuálnym zdrojom žiarenia.

Vybrané témy
 • Technické rozdiely v inštrumentácii pre AAS s čiarovým a kontinuálnym zdrojom žiarenia
 • Prvková/multiprvková analýza
 • Stanovenie nekovových prvkov (molekulová spektrometria na AAS prístroji)
 • Vyhodnocovanie výsledkov meraní
 • Súčasný stav a budúcnosť...
Prednášky a praktické ukážky

Ing. František Čacho, PhD.

3. Úvod do LC-MS/MS

Kurz bude venovaný problematike spojenia kvapalinovej chromatografie s tandemovým hmotnostným spektrometrom (LC-MS/MS) pre začiatočníkov na základné oboznámenie sa s možnosťami techniky. Účastníci získajú prehľad o ionizačných technikách, módoch snímania iónov (scan, product ion scan, precursor ion scan, multiple reaction monitoring) a o aplikáciách zariadenia pre analytické účely. Súčasťou kurzu sú praktické ukážky prístrojového vybavenia.

Vybrané témy
 • Problematika spojenia kvapalinovej chromatografie a MS/MS
 • Prehľad ionizačných techník a možností analyzátora
 • Základné módy snímania iónov
 • Využitie LC-MS/MS v praxi, identifikácia a stanovenie analytov
Prednášky

doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. Ing. Agneša Szarka, PhD. špecialisti firmy Hermes LabSystems, s.r.o. konzultácie špecialistov zo Španielska

Cvičenia a demonštrácie

Praktické ukážky sa budú realizovať pri prístroji pre menšie skupinky účastníkov. Účastníci sa oboznámia so zariadením a softvérom na vyhodnocovanie nameraných dát. Na príkladoch uvedieme použitie LC-MS/MS na stanovenie toxických látok vo vzorkách potravín a environmentálnych vzorkách.

TÉMATICKÉ OBLASTI

 • kontrola kvality a bezpečnosti potravín
 • environmentálna analýza
 • klinická analýza, bioanalytické aplikácie
 • forenzná a toxikologická analýza
 • chemická analýza v priemysle a energetike
 • odber a úprava vzorky
 • vývoj analytických metód
 • chemometria a informatik

ZOZNAM PREDNÁŠATEĽOV NA ACP 2020

 • prof. RNDr. Vojtech Adam, PhD., Mendelova univerzita v Brne, ČR
 • prof. Liudmil Antonov, DrSc., Bulgarian Academy of Sciences, Bulharsko
 • prof. Javier Arrebola, PhD., University of Almeria, Španielsko
 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Univerzita Karlova, ČR
 • Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Ing. Daniela Borošová, PhD., Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
 • prof. RNDr. Milan Hutta, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., Masarykova univerzita v Brne, ČR
 • Ing. Michal Kirchner, PhD., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
 • Ing. Daniela Mackových, CSc., Geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves
 • prof. Ing. Tomáš Navrátil, PhD., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd, ČR
 • Ing. Jan Rosmus, Státní veterinární ústav Praha, ČR
 • Mgr. Martin Senčák, Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava
 • mim. prof. doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Dr. Roman Szücs, Pfizer pharmaceuticals, Sandwich, Veľká Británia
 • prof. František Švec, DrSc., University of Berkley, California, USA
Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Kariéra

Najděte svou vysněnou práci v analytické chemii s LabRulez KARIÉRA!

Jste student, absolvent nebo zkušený laboratorní technik, vědec či chemický nadšenec? Hledáte novou výzvu v oblasti analytické chemie? Podívejte se na pracovní nabídky na LabRulez KARIÉRA!
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Kariéra

Najděte svou vysněnou práci v analytické chemii s LabRulez KARIÉRA!

Jste student, absolvent nebo zkušený laboratorní technik, vědec či chemický nadšenec? Hledáte novou výzvu v oblasti analytické chemie? Podívejte se na pracovní nabídky na LabRulez KARIÉRA!
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Kariéra

Najděte svou vysněnou práci v analytické chemii s LabRulez KARIÉRA!

Jste student, absolvent nebo zkušený laboratorní technik, vědec či chemický nadšenec? Hledáte novou výzvu v oblasti analytické chemie? Podívejte se na pracovní nabídky na LabRulez KARIÉRA!
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Kariéra

Najděte svou vysněnou práci v analytické chemii s LabRulez KARIÉRA!

Jste student, absolvent nebo zkušený laboratorní technik, vědec či chemický nadšenec? Hledáte novou výzvu v oblasti analytické chemie? Podívejte se na pracovní nabídky na LabRulez KARIÉRA!
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.