Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXIV), 2024

Čt, 8.2.2024
| Originální článek z: CHEMAGAZÍN 1 (XXXIV), 2024
Únorové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 1/2024 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Tepelných procesů.
Chemagazín: Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXIV), 2024

Chemagazín: Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXIV), 2024

Výběr z obsahu aktuálního vydání na téma Tepelných procesů.

1. Calneos ULTIMATE DSC – nové DSC s výjimečnou citlivostí

Nový diferenciální skenovací kalorimetr ULTIMATE DSC, který eliminuje nedostatky dosud běžně dostupných přístrojů – velké vzorky a pevně uchycené kelímky, které se obtížně čistí. Schopnosti přístroje jsou demonstrovány na dvou příkladech analýzy proteinů.

2. Využití ATR-FTIR spektroskopie pro stanovení polymerního odpadu a identifikaci ftalátů

Příspěvek z laboratoří ALS Czech Republic, které díky dostupnosti své rozsáhlé knihovny spekter mohou nabídnout tuto techniku pro identifikaci, klasifikaci a kvantifikaci celého spektra polymerů v plastech, plastových materiálech i plastových odpadech.

3. Uvidět znamená uvěřit – nová přidaná informace k výsledkům termické a mechanické analýzy

Příspěvek přibližuje, jak japonský výrobce Hitachi vnáší do termické analýzy moderní inovativní postupy a zpřístupňuje svým zákazníkům nové oblasti měření.

4. Metrohm KF Thermoprep – jak lze stanovit obsah vody ve složitých matricích

Příklad tepelné přípravy vzorků, která umožňuje uvolnit vodu z různých sloučenin a přenést ji do titrační cely, kde je snadno a přesně stanovena.

5. Walk-in nebo standardní skříňová komora? Nalezněte nejlepší řešení pro vaší aplikaci

Příspěvek se zabývá tím, jaké jsou rozdíly mezi walk-in a standardní komorou a jaké výhody přinášejí uživatelům jednotlivá řešení.

6. Prvá veľká továreň na batérie na Slovensku – ich výskum a vývoj spolieha na kvalitné a moderné laboratóriá

Pohled na přístup k vybavení výzkumných a vývojových laboratoří společnosti InoBat laboratorním nábytkem a digestořemi od slovenské firmy ITES.

7. Vakuová sušárna Memmert VO – digitální regulace tlaku zajišťuje rychlé a šetrné vakuové sušení s výraznou úsporou energie

Představení energeticky úsporného řešení vakuového sušení.

8. Tepelná technika DENIOS – funkčně a efektivně

Text nabízí pomoc při výběru ideálního řešení při skladování chemických látek, které mají být současně skladovány/zahřívány na cílovou teplotu.

9. Využití bilancí v chemickém inženýrství

Článek na několika případech ukazuje na možnosti využití hmotnostních a entalpických bilancí k výpočtům nejen velkých výrobních celků, ale hlavně jednodušších případů.

10. Jakou roli hraje řízení průtoku při výrobě grafenu?

Zařízení pro řízení průtoku a odpařovací jednotky hrají klíčovou roli v procesu, kdy jsou během výroby dávkovány jednotlivé plyny a kapaliny.

11. Až 10x méně platiny díky českému patentu! O budoucnosti vodíkové mobility rozhodne i dostupnost kritických surovin

Díky českému patentu profesora Vladimíra Matolína z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podařil průlom ve vývoji katalyzátorů pro vodíkové palivové články.

Dále z obsahu:

  • Čeští vědci přeměňují zbytky rostlin na účinnou kosmetiku

  • ÚJV Řež na čele revoluce v kontrole kvality radiofarmak

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

👉Objednejte si pravidelné bezplatné zasílání tohoto odborného dvouměsíčníku věnovaného chemickým technologiím, laboratorní technice, vědě a výzkumu.

Další informace na webu Chemagazínu nebo v profilech Chemagazínu LabRulezGCMS, Chemagazínu LabRulezLCMS a Chemagazínu LabRulezICPMS na našich portálech.

CHEMAGAZÍN
 

Mohlo by Vás zajímat

Řešení falešně pozitivních detekcí ropných uhlovodíků pocházejících z přírodních organických látek

Instrumentace
GC
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Enhancing Water Analysis: A Twin Line GC-MS/MS Approach to Pesticides and Nitrosamines Analysis

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Determination of 18 nitrosamine impurities in sartan drug products using gas chromatography coupled with high-resolution Orbitrap mass spectrometry (GC-HRMS)

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Automated Sample Preparation Using the PAL3 RTC System for EPA 8270E Semivolatile Organic Analysis by GC/TQ

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Raw Material Identification of mRNA Lipid Nanoparticle Components with the Agilent Vaya Raman Spectrometer

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXI), 2021

V únorovém vydání XXXI. ročníku časopisu CHEMAGAZÍN (1/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření využívajících teplo a tepelnou energii.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXII), 2022

V prvním letošním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 1/2022 najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Tepla, tepelných procesů a tepelných analýz.

Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXIII), 2023

Únorové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 1/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Tepelných procesů.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXIII), 2023

Červnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 3/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Plynů v chemii a v laboratoři.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXI), 2021

V únorovém vydání XXXI. ročníku časopisu CHEMAGAZÍN (1/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření využívajících teplo a tepelnou energii.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXII), 2022

V prvním letošním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 1/2022 najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Tepla, tepelných procesů a tepelných analýz.

Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXIII), 2023

Únorové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 1/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Tepelných procesů.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXIII), 2023

Červnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 3/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Plynů v chemii a v laboratoři.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXI), 2021

V únorovém vydání XXXI. ročníku časopisu CHEMAGAZÍN (1/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření využívajících teplo a tepelnou energii.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXII), 2022

V prvním letošním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 1/2022 najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Tepla, tepelných procesů a tepelných analýz.

Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXIII), 2023

Únorové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 1/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Tepelných procesů.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXIII), 2023

Červnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 3/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Plynů v chemii a v laboratoři.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXI), 2021

V únorovém vydání XXXI. ročníku časopisu CHEMAGAZÍN (1/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření využívajících teplo a tepelnou energii.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXII), 2022

V prvním letošním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 1/2022 najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Tepla, tepelných procesů a tepelných analýz.

Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXIII), 2023

Únorové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 1/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Tepelných procesů.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXIII), 2023

Červnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 3/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Plynů v chemii a v laboratoři.