TD-GC-MS/MS analýza neutrálních i iontových PFAS v ovzduší

Čt, 8.2.2024
| Originální článek z: Pragolab
Analytická metoda s vysokou propustností vzorků pro simultánní analýzu neutrálních (FTOH, FOSA) a iontových (PFCA, FTCA) PFAS ve vzduchu pomocí TD-GC-MS/MS od Thermo Fisher Scientific.
Video placeholder
 • Foto: Pragolab: TD-GC-MS/MS analýza neutrálních i iontových PFAS v ovzduší
 • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: TSQ 9610 Triple Quadrupole GCMSMS System

Analytická metoda s vysokou propustností vzorků pro simultánní analýzu neutrálních (FTOH, FOSA) a iontových (PFCA, FTCA) per- a polyfluorovaných látek (PFAS) ve vzduchu pomocí termální desorpce ve spojení s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií od Thermo Fisher Scientific.

Per- a polyfluorované látky (PFAS) obsahují jeden nebo více alkylových radikálů, u nichž jsou všechny vodíky nahrazeny atomy fluoru. Dvě skupiny PFAS byly tradičně nejvíce znepokojující a jsou předmětem kontroly a monitorování.

Pragolab: Analýza neutrálních i iontových PFAS v ovzduší pomocí TD-GC-MS-MS

Do první skupiny patří iontové PFAS - perfluorokarboxylové kyseliny (nejznámější je kyselina perfluorooktanová (PFOA)) a perfluoroalkylsulfonáty (nejznámější je kyselina perfluorooktansulfonová (PFOS)), u nichž je nejčastěji volenou analytickou technikou LC-MS-MS.

Do druhé skupiny patří neutrální (nebo těkavé) PFAS - fluorotelomerní alkoholy (FTOH) a N-substituované fluoroalkylsulfonamidy (FOSA). Pro tuto skupinu je vhodnou analytickou metodou GC-MS.

Zjišťování koncentrací iontových i neutrálních PFAS v ovzduší je rozhodující pro měření distribuce emisí v atmosféře a potenciální expozice lidí. Na rozdíl od vodných a půdních matric zde existuje méně faktorů, které zpomalují rozptyl PFAS po uvolnění do okolního ovzduší. Tyto sloučeniny mohou cestovat tisíce kilometrů od původního místa emise, což mohou být místa chemické výroby, zařízení na tepelné zpracování odpadu nebo komerční aplikace PFAS.

💡 Kompletní aplikační list: High-throughput analysis of both neutral and ionic PFAS in ambient air using thermal desorption coupled to gas chromatography – mass spectrometry (TD-GC-MS/MS)

Termální desorpce (TD) představuje vhodnou techniku pro analýzu organických kontaminantů v ovzduší, včetně ultratěkavých látek. Jako vzorkovací médium se používají nerezové trubice naplněné speciálními sorbenty, které slouží k předkoncentraci vzorků ze stovek litrů vzduchu. Tento inherentní prekoncentrační efekt bez nutnosti jakéhokoli ředění před analýzou znamená, že v kombinaci s GC-MS/MS s trojitým kvadrupólem lze měřit jednociferné koncentrace pg/m3 z <500 l okolního vzduchu.

V této studii je popsána jediná, rychlá a výkonná metoda pro analýzu 19 cílových PFAS napříč čtyřmi funkčními skupinami, včetně iontových perfluoroalkylkarboxylových kyselin (PFCA) a fluorotelomerkarboxylových kyselin (FTCA) a neutrálních FTOH a FOSA, v okolním ovzduší za použití termální desorpce ve spojení s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií.

Pragolab: Chromatogram směsného standardu PFAS o koncentraci 500 pg na TD trubičce. Ve zvětšeném okně vidíme detailní pohled na chromatogram pro prvních pět sloučenin, které jsou perfluoroalkylkarboxylové kyseliny (PFCA). Separace PFBA a PFPeA na základní linii nebyla při počáteční teplotě pece 35 °C možná.

Při zde popsaných experimentech byl použit termální desorbér Markes International TD100-xr ve spojení s GC Thermo Scientific TRACE 1610 a hmotnostním spektrometrem Thermo Scientific TSQ 9610 s trojitým kvadrupólem a API (Advanced Electron Ionization) iontovým zdrojem. Chromatografické separace bylo dosaženo na kapilární koloně Thermo Scientific TraceGOLD TG-200MS (30 m × 0,25 mm × 1,0 μm, P/N 26084-2960). Trifluoropropylmethylpolysiloxanová stacionární fáze poskytuje výjimečnou inertnost pro lepší tepelnou stabilitu, nízký bleeding kolony a spolehlivou reprodukovatelnost. Experimentální podmínky pro TD100-xr a GC-MS/MS optimalizované v této studii a úplný seznam cílových sloučenin jsou podrobně uvedeny v přiložené aplikaci.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na [email protected]

Pragolab: XIC okolní ovzduší odebrané v oblasti s lehkým průmyslem (A) a SRM přechody pro některé detekované sloučeniny (B).

Přehled nejnovější GC/MS literatury od Thermo Fisher Scientific v knihovně LabRulezGCMS

 • Data-driven GC and GC-MS instrument monitoring with SmartStatus intelligent software (Technické články | 2023)

 • Sustainable uncompromised performance: analysis of volatile organic compounds in drinking water with the ISQ 7610 GC-MS using HeSaver-H2 Safer technology (Aplikace | 2023)

 • Analysis of PFAS in indoor air using thermal desorption coupled to gas chromatography – mass spectrometry (TD-GC-MS/MS) (Aplikace | 2023)

 • High-throughput analysis of both neutral and ionic PFAS in ambient air using thermal desorption coupled to gas chromatography – mass spectrometry (TD-GC-MS/MS) (Aplikace | 2023)

 • Reducing the helium consumption for analysis of VOCs in accordance with EPA Method 8260D without compromising performance using HeSaver-H2 Safer technology (Aplikace | 2023)

 • Reduction of helium usage for the analysis of pesticide residues in botanical dietary supplements using GC-MS/MS with the HeSaver-H2 Safer technology (Aplikace | 2023)

 • Staying ahead of regulations for the analysis of steroids in urine with GC-MS/MS (Aplikace | 2023)

 • Pyrolysis gas chromatography - high resolution Orbitrap mass spectrometry as a tool for Li-ion battery shred material forensics (Aplikace | 2023)

 • Rapid and cost-effective determination of Class 3 residual solvents in pharmaceutical products by HS-GC with hydrogen as carrier gas (Aplikace | 2023)

 • Using GC-MS/MS for analysis of off-flavors in wine (Prezentace | 2023)

 • Determination of persistent organic pollutants in fish tissues by EXTREVA ASE system and GC-MS/MS (Aplikace | 2023)

 • Comprehensive workflow for solid and semi-solid samples (Ostatní | 2023)

 • Pyrolysis gas chromatography - high resolution Orbitrap mass spectrometry as a tool for Li-ion battery shred material forensics (Aplikace | 2023)

 • Reduction of helium usage for the analysis of pesticide residues in botanical dietary supplements using GC-MS/MS with the HeSaver-H2 Safer technology (Aplikace | 2023)

 • Increasing productivity in pesticide residues analysis by GC-MS/MS with on-line automated micro solid phase extraction (μSPE) clean-up (Aplikace | 2023 )

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

Řešení falešně pozitivních detekcí ropných uhlovodíků pocházejících z přírodních organických látek

Instrumentace
GC
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Enhancing Water Analysis: A Twin Line GC-MS/MS Approach to Pesticides and Nitrosamines Analysis

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Determination of 18 nitrosamine impurities in sartan drug products using gas chromatography coupled with high-resolution Orbitrap mass spectrometry (GC-HRMS)

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/HRMS, GC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Automated Sample Preparation Using the PAL3 RTC System for EPA 8270E Semivolatile Organic Analysis by GC/TQ

Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, Příprava vzorků, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Raw Material Identification of mRNA Lipid Nanoparticle Components with the Agilent Vaya Raman Spectrometer

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Analýza stopových množství PCB v environmentálních vzorcích pomocí nového GC-MS/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je demonstrovat výkonnost GC-MS/MS spektrometru Thermo Scientific TSQ 9610 pro stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích životního prostředí.

Článek | Aplikace

Analýza PBDE v environmentálních a potravinových matricích pomocí GC-MS/MS TSQ 9610

Ukázka výkonnosti Thermo Scientific TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu s GC TRACE 1610 pro stanovení polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve vzorcích životního prostředí a potravin.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.

Článek | Webináře

Měření neviditelných toxických látek ve vzduchu, který dýcháme pomocí TD-GC/MS

Nastíníme problémy spojené se znečištěním ovzduší a vývoj metod jeho meřění v Indii. Podíváme se přístrojové vybavení, které je základem těchto nových metod - analytické termální desorbéry.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Analýza stopových množství PCB v environmentálních vzorcích pomocí nového GC-MS/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je demonstrovat výkonnost GC-MS/MS spektrometru Thermo Scientific TSQ 9610 pro stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích životního prostředí.

Článek | Aplikace

Analýza PBDE v environmentálních a potravinových matricích pomocí GC-MS/MS TSQ 9610

Ukázka výkonnosti Thermo Scientific TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu s GC TRACE 1610 pro stanovení polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve vzorcích životního prostředí a potravin.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.

Článek | Webináře

Měření neviditelných toxických látek ve vzduchu, který dýcháme pomocí TD-GC/MS

Nastíníme problémy spojené se znečištěním ovzduší a vývoj metod jeho meřění v Indii. Podíváme se přístrojové vybavení, které je základem těchto nových metod - analytické termální desorbéry.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Analýza stopových množství PCB v environmentálních vzorcích pomocí nového GC-MS/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je demonstrovat výkonnost GC-MS/MS spektrometru Thermo Scientific TSQ 9610 pro stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích životního prostředí.

Článek | Aplikace

Analýza PBDE v environmentálních a potravinových matricích pomocí GC-MS/MS TSQ 9610

Ukázka výkonnosti Thermo Scientific TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu s GC TRACE 1610 pro stanovení polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve vzorcích životního prostředí a potravin.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.

Článek | Webináře

Měření neviditelných toxických látek ve vzduchu, který dýcháme pomocí TD-GC/MS

Nastíníme problémy spojené se znečištěním ovzduší a vývoj metod jeho meřění v Indii. Podíváme se přístrojové vybavení, které je základem těchto nových metod - analytické termální desorbéry.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Analýza stopových množství PCB v environmentálních vzorcích pomocí nového GC-MS/MS systému Thermo Scientific TSQ 9610

Cílem této studie je demonstrovat výkonnost GC-MS/MS spektrometru Thermo Scientific TSQ 9610 pro stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích životního prostředí.

Článek | Aplikace

Analýza PBDE v environmentálních a potravinových matricích pomocí GC-MS/MS TSQ 9610

Ukázka výkonnosti Thermo Scientific TSQ 9610 na bázi trojitého kvadrupólu s GC TRACE 1610 pro stanovení polybromovaných difenyletherů (PBDE) ve vzorcích životního prostředí a potravin.

Článek | Aplikace

Analýza reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu v potravinách pomocí GC-MS/MS

Možnosti využití plynového chromatografu Thermo TRACE 1610 ve spojení s GC-MS/MS systémem Thermo TSQ 9610 pro analýzu reziduí ethylenoxidu a 2-chlorethanolu ve vzorcích potravin.

Článek | Webináře

Měření neviditelných toxických látek ve vzduchu, který dýcháme pomocí TD-GC/MS

Nastíníme problémy spojené se znečištěním ovzduší a vývoj metod jeho meřění v Indii. Podíváme se přístrojové vybavení, které je základem těchto nových metod - analytické termální desorbéry.