GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Eurachem-ČR
Je národní organizace evropské sítě Eurachem zaměřené na podporu kvality analytických měření a jejich metrologické návaznosti. Je organizací vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické chemie, sdružených ke společné činnosti, jejíž účelem je podílet se v České republice na systémových opatřeních vedoucích k zabezpečení jakosti výsledků chemických analýz, osvětové činnosti v tomto oboru a zintenzivnění přenosu informací z vyspělých zemí.
Tagy
Článek
Akademie
Logo of LinkedIn

Metodický list 12 - Jak může pomoci zkoušení způsobilosti mé laboratoři?

St, 15.4.2020
| Originální článek z: Eurachem-ČR/Zbyněk Plzák
Zkoušení způsobilosti (PT) se užívá u kvantitativních, kvalitativních a interpretačních hodnocení, tento leták se však zaměřuje na PT pro kvantitativní zkoušky.
Pixabay/Michal Jarmoluk: Jak může pomoci zkoušení způsobilosti mé laboratoři?

Pixabay/Michal Jarmoluk: Jak může pomoci zkoušení způsobilosti mé laboratoři?

Úvod

Zkoušení způsobilosti (PT) se užívá u kvantitativních, kvalitativních a interpretačních hodnocení, tento leták se však zaměřuje na PT pro kvantitativní zkoušky. Účast v PT je v analytických laboratořích nepostradatelnou součástí zabezpečování kvality a přináší jim mnoho užitečného. Poskytovatel PT hodnotí výkonnost účastníků pomocí předem stanovených kritérií, definovaných v návrhu programu PT.

Hodnocení výkonnosti

Většina programů PT používá některý z druhů skóre výkonnosti, jakými jsou např z-skóre a podobné (1), spolu s odpovídajícími kritérii hodnocení. Určí se vztažná hodnota X a směrodatná odchylka σp pro posuzování způsobilosti a ty se použijí pro výpočet výkonnostního skóre laboratorních výsledků x, např. z-skóre z = (x - X) / σp.

Pro hodnocení z-skóre se používají následující kritéria:

  • |z-skóre| ≤ 2,0 je považováno za uspokojivé;

  • 2,0 < |z-skóre| < 3,0 je považováno za sporné (‚varovný signál‘);

  • |z-skóre| ≥ 3,0 je považováno za neuspokojivé (‚signál pro akci‘).

Toto hodnocení vychází z konceptu, že analytické výsledky s normálním rozdělením leží v rozmezí dvou směrodatných odchylek s pravděpodobností 95 %, v rozmezí tří směrodatných odchylek s pravděpodobností 99,7 %.

Poskytovatelé PT mají několik možností k určení σp jakými jsou předepsaná/dosahovaná požadovaná analytická výkonnost nebo pozorované rozdělení dat. Poskytovatelem PT použitá σp nemusí být vhodná pro všechny laboratoře. Pokud je k tomu důvod, mohou pak účastníci vypočítat svoje vlastní z-skóre za použití alternativní hodnoty σp, která je pro ně vhodnější.

Nápravná opatření

Neuspokojivá výkonnost (‚signál pro akci‘) ukazuje na možné problémy prováděných analýz. Laboratoř ji musí podrobit zkoumání (např. kontrolou možných chyb při přepisování/výpočtech, pravdivosti a preciznosti) a pokud je to třeba, musí se zaměřit na problémy prostřednictvím nápravných opatření. Účast v PT přináší laboratoři velmi omezený prospěch, jestliže odpovídajícím způsobem nereaguje na neuspokojivá skóre výkonnosti.

Hodnocení výsledků v průběhu času

Kromě vnitřního řízení kvality umožňuje pravidelná účast v PT laboratořím sledovat jejich výkonnost v průběhu času a rozpoznat trendy dříve, než se stanou problémem. Skóre výkonnosti získaná z následných cyklů PT se mohou vynášet v regulačním diagramu.

Porovnání metod

Tam, kde programy PT vyžadují, aby účastníci uváděli, jakou metodu používali, může účastník srovnat výkonnost své metody s výkonností ostatních použitých metod.

Použití údajů z PT pro odhad vychýlení (bias)

Vychýlení (bias) metody by se mělo stanovit za použití certifikovaných referenčních materiálů (CRM) nebo srovnáním s referenční metodou. Tyto metody však nemusí být dostupné pro všechny matrice, analyty a úrovně, nebo CRM nemusí plně odpovídat reálným zkušebním vzorkům. Účast v PT poskytuje možnost kontroly vychýlení s přihlédnutím k vlivům matrice a změnám koncentrace za předpokladu, že je v PT zvolen spolehlivý odhad „pravé hodnoty“. Účast v několika cyklech PT též poskytne informaci o variabilitě vychýlení, která může být použita jako příspěvek při vyhodnocení nejistoty měření laboratoře.

Použití PT ke kontrole nejistot měření

Skóre ζ (zeta) může napomoci při kontrole věrohodnosti odhadu nejistoty měření laboratoře. Vypočítá se následujícím způsobem, kde x je výsledek laboratoře, X vztažná hodnota a ux a uX jejich odpovídající standardní nejistoty:

Hodnotící kritéria pro uspokojivé, sporné a neuspokojivé výsledky jsou stejná jako u z-skóre. Nejistota uváděná pro výsledek měření laboratoře představuje odhad přesnosti, kterou laboratoř tvrdí, že dosahuje. Jestliže ζ (zeta) skóre jsou mimo přijatelný rozsah, ukazuje to, že laboratoř není schopna dostát svým vlastním požadavkům. Jinými slovy, nejistota měření je podhodnocena.

Navíc standardní nejistotu měření výsledku laboratoře je možno očekávat nižší, než je reprodukovatelnost zjištěná ve zkoušení způsobilosti. Pokud je nejistota měření mnohem nižší, je třeba odhad nejistoty přezkoumat.

Prokazování způsobilosti

Na úspěšnou účast v PT (|z-skóre| ≤ 2,0) nahlíží často zákazníci, akreditační a regulační orgány jako na důkaz způsobilosti. PT může rovněž působit pro laboratoř jako cenný vzdělávací prvek, například může nepřímo svědčit o úspěšném provedení školení pracovníků nebo zda je potřeba další školení.

Zdroje

(1) Další používaná skóre uvádí ISO 13528

EURACHEM (2011): Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes by Laboratories

Informace o poskytovatelích a programech PT lze získat u národního akreditačního orgánu, z webové aplikace EPTIS nebo u mezinárodních organizací jako Eurachem, Eurolab a EQALM.

Eurachem-ČR
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.