GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Eurachem-ČR
Je národní organizace evropské sítě Eurachem zaměřené na podporu kvality analytických měření a jejich metrologické návaznosti. Je organizací vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické chemie, sdružených ke společné činnosti, jejíž účelem je podílet se v České republice na systémových opatřeních vedoucích k zabezpečení jakosti výsledků chemických analýz, osvětové činnosti v tomto oboru a zintenzivnění přenosu informací z vyspělých zemí.
Tagy
Článek
Akademie
Logo of LinkedIn

Metodický list 17 - Mluvíte a my chápeme - jak ven z věže babylonské

Út, 19.5.2020
| Originální článek z: Eurachem-ČR
Žijeme ve „světové vesnici’’, ale jsme různí a komunikujeme různými jazyky. I uvnitř jednotlivých oborů vnikají nedorozumění, která mohou ústit v mrhání penězi a časem a dokonce i v horší následky.
Pixabay/Frits de Jong/Nový Babylon: Metodický list 17 - Mluvíte a my chápeme - jak ven z věže babylonské

Pixabay/Frits de Jong/Nový Babylon: Metodický list 17 - Mluvíte a my chápeme - jak ven z věže babylonské

Problém

Žijeme ve „světové vesnici’’, ale jsme různí a komunikujeme různými jazyky.

I když lidé mluví stejným jazykem, stejná slova se mohou používat v různých významech. Vezměte například různá použití anglického slova „standard’’ – jako normativní dokument, roztok o známé koncentraci a i druh vlajky.

I uvnitř jednotlivých oborů vnikají nedorozumění, která mohou ústit v mrhání penězi a časem a dokonce i v horší následky.

Když hovoříme o zkouškách v laboratořích, nedostatek plného pochopení klíčových termínů a jejich nesprávné překlady mohou vytvářet prostor pro různou interpretaci stanovených požadavků. Například existuje několik historicky vzniklých různých, ale podobných užití termínu ‚detekční mez’. To může vést k neodpovídajícímu splnění požadavků a tedy být překážkou v produkci analytických dat, vhodných pro daný účel. Společné sdílení pojmů vztahujících se ke kvalitě měření mezi laboratořemi a akreditačními orgány je rozhodující pro správný a harmonizovaný přístup v posuzování laboratoří v celosvětovém měřítku.

Společný jazyk

Potřebujeme společný jazyk, jasný a jednoznačný. Potřebujeme společný slovník poskytující konzistentní definice pojmů a souvisejících termínů.

Pro tento účel se několik organizací zapojilo do společného úsilí k vytvoření a udržování mezinárodního metrologického slovníku (VIM) (1), který má za cíl dosáhnout jednoznačného chápání pojmů souvisejících s měřením napříč všemi odvětvími.

VIM je normativním odkazem v normách ISO/IEC 17025, ISO 15189 a ISO/IEC 17043 a tedy je klíčovým dokumentem pro všechny organizace, které se ucházejí o akreditaci.

Postačuje to?

Pro pracovníky laboratoří však stále některé problémy přetrvávají a je třeba se jim věnovat:

  • Pro mnohé pracovníky jsou některé pojmy a termíny nejasné.
  • Formální definice VIM jsou těžko k pochopení – jsou krátkými formulacemi určenými k použití při měření v mnoha odlišných odvětvích.
  • Překlady do místních jazyků mohou přispívat k nejasnostem, např. pokud se pro stejný pojem používají v různých odvětvích odlišné termíny a překladatel to pomine.
  • Ve snaze začlenit i chemická a biologická měření se udělaly podstatné změny v terminologii. Některé „staré’’ pojmy stále platí, ale mají nové názvy, např. „vnitrolaboratorní reprodukovatelnost’’ vs. „mezilehlá preciznost’’ („within laboratory reproducibility” vs. „intermediate precision”).

K těmto otázkám Eurachem vydal příručku (2), která ve snadno dostupném formátu poskytuje jednoduchá a v kontextu použitá vysvětlení pro nejpoužívanější termíny v analytice s přidanými příklady spojujícími tyto pojmy s chemickými a biologickými měřeními.

Rozumíte těmto termínům?

Zajímá vás kvantita nebo kvalita? V závislosti na odpovědi, budete potřebovat měřicí postup nebo vyšetření? Je verifikace metody to samé jako validace metody nebo je méně náročná? Potřebujete kalibraci či ověření výkonnosti? Máte v laboratoři nějaký měřicí standard? Je metrologická návaznost něco, z čeho máte obavu? To jsou příklady termínů, o které se opírá každý výsledek měření a je třeba jim dobře rozumět.

Příklad – Přesnost, pravdivost, preciznost: jedná se o synonyma?
  • Těsnost mezi výsledky měření - odpovídá pojetí preciznosti (precision)
  • Těsnost průměru výsledku měření a referenční hodnoty - odpovídá pojetí pravdivosti (trueness)
  • Těsnost jednotlivého výsledku měření k pravé hodnotě - odpovídá pojetí přesnosti (accuracy)

Různé situace, znázorněné na obrázku, znázorňují vliv:

a) špatné preciznosti, dobré pravdivosti b) dobré preciznosti a pravdivosti c) špatné preciznosti a špatné pravdivosti d) dobré preciznosti, špatné pravdivosti

Eurachem-ČR: Přesnost, pravdivost, preciznost

Zlepšování jak preciznosti, tak pravdivosti vede k zlepšení přesnosti.

Týká se vás to?

Pracujete v laboratoři, jako manažer/ka kvality nebo vedoucí? Jste zapojený/á do dalších činností ve vztahu k analytice, jako jsou poskytování zkoušení způsobilosti, výroba referenčních materiálů nebo akreditace těchto činností? Přednášíte nebo studujete předmět související s měřením? Používáte výsledky měření nebo určujete jak je používat? Jestliže vaše odpověď na kteroukoliv z těchto otázek je ano, následující citované prameny jsou určeny též pro vás!

Zdroje

(1) International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) 3rd edition. JCGM 200:2012. Html format with informative annotations available from.

Český překlad TNI 010115, Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM). ČNI, Praha 2009. Dostupné též volně ve Sborníku technické harmonizace ÚNMZ, Praha (2010)

(2) V. J. Barwick and E. Prichard (Eds.) Eurachem Guide: Terminology in Analytical Measurement Introduction to VIM3 (2011). ISBN 978-0-948926-29-7.

V češtině vyšlo jako součást KVALIMETRIE 18 Názvosloví analytického měření: Úvod k 3. vydání Mezinárodního metrologického slovníku. Eds. M. Suchánek a D. Milde, EURACHEM-ČR, Praha 2013, ISBN 80-86322-06-8, dostupnost Eurachem-ČR.

Eurachem-ČR
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Agilent 8850 GC system

Brožury a specifikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

GC/GC-MS Glass Insert/Liner Selection Guide

Příručky
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
Spotřební materiál, GC, GC/MSD
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Ochrana zdrojů pitných vod: Inovativní řešení problematiky výskytu pesticidů v krajině

Ostatní
| 2024 | ALS Czech Republic
Instrumentace
LC/MS, GC/MSD
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na Laborexpo - stánek SHIMADZU

Přijďte se podívat na stánek SHIMADZU v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje nebo program pro Vás na stánku č. C29 připravujeme?
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Produkt

Altium: Akční nabídka květen - srpen 2024

Akční nabídka květen - srpen 2024 od Altium International. Se slevou 30 % si můžete pořídit HPLC kolony, GC kolony, produkty pro úpravu vzorku, různé typy vialek, AdvanceBio Spin Columns, stříkačky.
Altium International
more

Článek | Aplikace

Pokročilá charakterizace a srovnání odrůd tymiánu z různých zeměpisných oblastí

Porovnání a vyhodnocení sušeného tymiánu ze čtyř různých zemí (Francie, Maroka, Polska a Španělska) pomocí systému Pegasus BTX GC-TOFMS a ChromaTOF Sync sw.
LECO
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO 2024: Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy

Zveme Vás na přednášku RNDr. Františka Kesnera, Ph.D. (Nicolet CZ) s názvem Ramanova spektroskopie: Novinky a trendy, která se koná ve středu 5. 6. v čase 11:30 - 11:50 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.