30 Let časopisu CHEMAGAZÍN

St, 9.12.2020
| Originální článek z: CHEMAGAZÍN/Miloslav ROTREKL
Chemagazín bude i nadále stavět své renomé na kreditu a znalostech autorů a překladatelů. Bude stále dbát na solidnost inzerentů a snažit se o vyváženost inzerce a odborné stránky textů.
CHEMAGAZÍN: 30 Let časopisu CHEMagazín

CHEMAGAZÍN: 30 Let časopisu CHEMagazín

Dovolte mi, abych se pokusil slíznout trochu smetany z pocitu zadostiučinění, že můžeme společně oslavit 30. narozeniny Chemagazínu. Byl jsem tím, kdo vydal první číslo časopisu, vytištěného na kopírce, a s pocitem rozechvění jej v počtu několika desítek kusů vložených do papírových obálek vyrobených z pytlíků na rohlíky, odnesl v lednu roku 1991 na poštu. Vydal jsem se na neznámou cestu, kterou si musí proklestit každý průkopník. Nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Mé rozhodnutí vydávat chemický časopis bylo pro mnohé bláznivým nápadem, ale pro několik dalších dost šílené na to, aby mi vyšli vstříc a pomohli mi. Těm bych rád z celého srdce poděkoval. Byli to oni, kteří mi dali sílu a odhodlání vytrvat. Ze břehu mi fandili a ještě dnes mi píší vánoční blahopřání.

Pozvánka na šálek anglického čaje

Když bylo Chemagazínu zhruba deset let, účastnili jsme se v Budapešti jedné chemické výstavy. Mezi vystavovateli byli zástupci redakce renomovaného britského časopisu Manufacturing Chemist, který vycházel již více jak čtyřicet let. Dali jsme s nimi řeč (či spíše můj syn Tomáš), ukázali jsme jim náš Chemagazín a pochlubili se, že jej vydáváme deset let. Oni se na nás znalecky pousmáli, vysekli nám poklonu a pozvali nás na šálek čaje – až budeme vycházet třicet let. Ten den se nyní naplnil a my nevíme, jestli ještě o nás ti pánové vědí a vzpomněli by si. My jsme si to vzali k srdci a ten šálek si dáme s radostí i bez nich. Oni stále vycházejí, mají jiné vydavatele, ale jsou stále naším vzorem. Je mnoho zahraničních a jeden český více jak stoletý chemický časopis, s nimiž máme společné již to, že i oni měli svůj Třicátý ročník.

Zdroje úspěchu

Na počátku bylo třeba najít světlo v tunelu, neztratit naději a využít dvacetileté zkušenosti nabyté mým působením na mnoha různých pracovních postech v pardubické Synthesii. Po prvních pěti letech podnikání jsem mohl alespoň trochu vydechnout a ohlédnout se. Spolu se svým synem jsme se stali vydavateli plnobarevného odborného chemického časopisu, na který se začali se svou inzercí obracet přední hráči oboru a strhávali sebou řadu dalších renomovaných firem, čímž zajistili časopisu tolik potřebnou výši příjmů, aby se mohl dále rozvíjet. Bylo totiž třeba dále zvyšovat nejen polygrafickou kvalitu, ale i tu obsahovou. Přilákat autory vědeckých a technických článků a využívat všech možností, jak se přiblížit čtenářům formou i obsahem. Časopis nyní dosahuje průměrného nákladu 3 500 výtisků a celý je distribuován 6x do roka do Čech i na Slovensko, a navíc v plné míře zdarma.

Internet a jak dál

Velkou výzvou byl nástup internetu a nových médií. Přirozeným lákadlem pro tuto formu vydavatelství je minimalizace tiskových a distribučních nákladů, které tvoří u tradiční papírové formy tiskoviny podstatnou výši nákladů. Bylo tudíž nutné se rozhodnout, zda redakce vydávající jeden titul zvládne tlak internetového publishingu a setrvá v papírové formě nebo přejde na virtuální provoz. Rozhodovací proces měl naštěstí delší časový průběh, než se na začátku zdálo, a měl několik fází, během kterých se ukázaly přednosti i strasti obou dvou forem. Nakonec se ukázalo, že „papír‟ má stále co nabídnout a především, neztratí se v nepřehledném množství newsletterů a internetových portálů všeho druhu. Navíc, vzít si časopis do rukou, sednout si a najít si trochu klidu a prostoru si ho prohlédnout a přečíst si to nezajímavější z jeho obsahu, je nakonec člověku příjemnější než obrazovka počítače nebo tabletu. Chemagazín tedy odolal a zůstal u papírové formy s podporou internetových stránek, které mají význam především v překlenutí dvouměsíční periody vydávání časopisu.

Synergické aktivity – LABOREXPO a Konference pigmenty a pojiva

Chemagazín vycházel již bezmála patnáct let, když za námi přišla majitelka firmy P-LAB paní Přikrylová s myšlenkou, která zněla jednoduše a logicky: „My, dodavatelé laboratorního vybavení, si sice navzájem konkurujeme, ale máme přitom zájem na vlastním veletrhu. Ani jeden z nás ho tím pádem udělat nemůže, ale vy jste ti, kteří mohou takovouto akci zprostředkovat a zajistit, protože jsme zároveň i vašimi klienty – inzerenty časopisu‟. Byla to sice velká výzva, ale přijali jsme ji a v roce 2005 uspořádali první ročník veletrhu LABOREXPO. Na veletrhu se od té doby pravidelně prezentuje téměř stovka nejvýznamnějších domácích a zahraničních firem vyrábějících nebo dodávajících laboratorní a analytickou techniku. Velmi pestrá, oborově, manažersky i věkově vyvážená skupina návštěvníků má v komorním prostředí Kongresového centra Praha jednou za dva roky k dispozici příležitost k příjemnému strávení užitečného času při výběru špičkové laboratorní techniky. Příští ročník, pokud to Covidemie dovolí, se uskuteční již po desáté.

V souvislosti s mým odchodem do důchodu v roce 2014 a se změnou na pozici šéfredaktora, kterým se stal Dr. Petr Antoš, se naskytla příležitost navázat na tradici „lakařských kongresů‟ a pod hlavičkou Chemagazínu pořádat Konferenci pigmenty a pojiva. Její náplní je možnost seznámit se s novými materiály a postupy při vývoji, výrobě a aplikacích nejmodernějších nátěrových hmot. Každoročně lze na ní vyslechnout řadu přednášek a seznámit se mnoha postery. Akce se účastní kolem dvou stovek účastníků a je organizována v těsné spolupráci s prof. Andréou Kalendovou Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice.

Vize

Chemagazín se stal za třicet let vyhledávaným odborným časopisem zaměřeným na technické a aplikační otázky chemické výroby a laboratorní praxe. Pravidelně publikuje významné technické stati, novinky a trendy z laboratorní, provozní i environmentální problematiky. Jeho obsah je recenzován redakční radou a je abstrahován v Chemical Abstract Services. Je mediálním partnerem významných světových a evropských chemických veletrhů a kongresů. Spolupracuje s řadou chemických spolků, asociací a vědecko-výzkumných institucí a podporuje aktivity Udržitelného podnikání v chemii. Jeho publikačním cílem je i nadále podporovat úsilí o rozumné a vyvážené využití lidského znalostního potenciálu pro užitečnou chemii. Věříme na originalitu a podporujeme vyzkoušené principy analytiky, matematiky, fyziky a chemického inženýrství. Chemagazín bude i nadále stavět své renomé na kreditu a znalostech autorů a překladatelů. Bude stále dbát na solidnost inzerentů a snažit se o vyváženost inzerce a odborné stránky textů, které lze označit za „public relation‟.

Poděkování

Za redakci Chemagazínu děkuji všem, kteří měli a mají podíl na jeho vydávání, autorům textů, inzerentům a především pak vám čtenářům za laskavou podporu během uplynulých třiceti let. Bez této spolupráce a součinnosti by nebylo možné dosáhnout toho, že lze časopis Chemagazín najít položený na nejednom pracovním stole či pod lavicí poslucháren.

S přáním všeho dobrého,

Miloslav ROTREKL – zakladatel

vydavatelství časopisu CHEMAGAZÍN

CHEMAGAZÍN
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Flavor Compounds in Beer using the Integrated Agilent 8697 Headspace Sampler with the Agilent 8890 GC System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Evaluation of Effectiveness of Dedicated High Durability Column for Use with Py-Screener™ Ver. 2

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Pyrolýza, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu, Frontier Lab
Zaměření
Materiálová analýza

Nutmeg Essential Oil: Sensory Directed Analysis of GC-MS Data via Olfactory Detection

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
GL Sciences, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Průvodce řešením problémů v plynové chromatografii - Shimadzu GC Troubleshooting

Příručky
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Full Scan Quantitative Analysis of Semivolatile Organic Compounds

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Různé

Univerzitní nakladatelství už nejsou jen chrliči skript

Publikační činnost univerzitních nakladatelství se v posledním desetiletí nezaměřuje už jen na literaturu potřebnou ke studiu, ale čím dál více titulů je z oblasti vědy a výzkumu.
Článek | Různé

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu představuje příležitost k další akceleraci výzkumných aktivit a šíření výsledků výzkumu mezi odbornou a nakonec i laickou veřejnost.
Článek | Produkt

Nové číslo CHEMAGAZÍN 4 (XXXI), 2021

V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 4/2021 najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Pevných a sypkých látek.
Článek | Přednáška

Pseudověda dostává příliš prostoru, to mě děsí, říká autor seznamu predátorů

V roce 2010 vydal knihovník a vědec z University of Colorado Jeffrey Beall svůj první seznam predátorských časopisů. O sedm let později jich list čítal už bezmála tisícovku.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Flavor Compounds in Beer using the Integrated Agilent 8697 Headspace Sampler with the Agilent 8890 GC System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Evaluation of Effectiveness of Dedicated High Durability Column for Use with Py-Screener™ Ver. 2

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Pyrolýza, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu, Frontier Lab
Zaměření
Materiálová analýza

Nutmeg Essential Oil: Sensory Directed Analysis of GC-MS Data via Olfactory Detection

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
GL Sciences, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Průvodce řešením problémů v plynové chromatografii - Shimadzu GC Troubleshooting

Příručky
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Full Scan Quantitative Analysis of Semivolatile Organic Compounds

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Různé

Univerzitní nakladatelství už nejsou jen chrliči skript

Publikační činnost univerzitních nakladatelství se v posledním desetiletí nezaměřuje už jen na literaturu potřebnou ke studiu, ale čím dál více titulů je z oblasti vědy a výzkumu.
Článek | Různé

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu představuje příležitost k další akceleraci výzkumných aktivit a šíření výsledků výzkumu mezi odbornou a nakonec i laickou veřejnost.
Článek | Produkt

Nové číslo CHEMAGAZÍN 4 (XXXI), 2021

V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 4/2021 najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Pevných a sypkých látek.
Článek | Přednáška

Pseudověda dostává příliš prostoru, to mě děsí, říká autor seznamu predátorů

V roce 2010 vydal knihovník a vědec z University of Colorado Jeffrey Beall svůj první seznam predátorských časopisů. O sedm let později jich list čítal už bezmála tisícovku.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Flavor Compounds in Beer using the Integrated Agilent 8697 Headspace Sampler with the Agilent 8890 GC System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Evaluation of Effectiveness of Dedicated High Durability Column for Use with Py-Screener™ Ver. 2

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Pyrolýza, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu, Frontier Lab
Zaměření
Materiálová analýza

Nutmeg Essential Oil: Sensory Directed Analysis of GC-MS Data via Olfactory Detection

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
GL Sciences, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Průvodce řešením problémů v plynové chromatografii - Shimadzu GC Troubleshooting

Příručky
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Full Scan Quantitative Analysis of Semivolatile Organic Compounds

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Různé

Univerzitní nakladatelství už nejsou jen chrliči skript

Publikační činnost univerzitních nakladatelství se v posledním desetiletí nezaměřuje už jen na literaturu potřebnou ke studiu, ale čím dál více titulů je z oblasti vědy a výzkumu.
Článek | Různé

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu představuje příležitost k další akceleraci výzkumných aktivit a šíření výsledků výzkumu mezi odbornou a nakonec i laickou veřejnost.
Článek | Produkt

Nové číslo CHEMAGAZÍN 4 (XXXI), 2021

V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 4/2021 najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Pevných a sypkých látek.
Článek | Přednáška

Pseudověda dostává příliš prostoru, to mě děsí, říká autor seznamu predátorů

V roce 2010 vydal knihovník a vědec z University of Colorado Jeffrey Beall svůj první seznam predátorských časopisů. O sedm let později jich list čítal už bezmála tisícovku.
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Flavor Compounds in Beer using the Integrated Agilent 8697 Headspace Sampler with the Agilent 8890 GC System

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, HeadSpace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Evaluation of Effectiveness of Dedicated High Durability Column for Use with Py-Screener™ Ver. 2

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, Pyrolýza, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu, Frontier Lab
Zaměření
Materiálová analýza

Nutmeg Essential Oil: Sensory Directed Analysis of GC-MS Data via Olfactory Detection

Aplikace
| 2021 | LECO
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/TOF
Výrobce
GL Sciences, LECO
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Průvodce řešením problémů v plynové chromatografii - Shimadzu GC Troubleshooting

Příručky
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
GC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Full Scan Quantitative Analysis of Semivolatile Organic Compounds

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Článek | Různé

Univerzitní nakladatelství už nejsou jen chrliči skript

Publikační činnost univerzitních nakladatelství se v posledním desetiletí nezaměřuje už jen na literaturu potřebnou ke studiu, ale čím dál více titulů je z oblasti vědy a výzkumu.
Článek | Různé

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu představuje příležitost k další akceleraci výzkumných aktivit a šíření výsledků výzkumu mezi odbornou a nakonec i laickou veřejnost.
Článek | Produkt

Nové číslo CHEMAGAZÍN 4 (XXXI), 2021

V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN č. 4/2021 najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Pevných a sypkých látek.
Článek | Přednáška

Pseudověda dostává příliš prostoru, to mě děsí, říká autor seznamu predátorů

V roce 2010 vydal knihovník a vědec z University of Colorado Jeffrey Beall svůj první seznam predátorských časopisů. O sedm let později jich list čítal už bezmála tisícovku.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.