GCMS novinky typu webináře | LabRulez GCMS


Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 38/2023

Tento týden nás čekají 3 webináře: Identifikace materiálu & RAMAN, Digitalizace laboratoří (strategie, plánování, implementace, optimalizace), Analýza povrchů pomocí UV-Vis-NIR.

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 37/2023

Tento týden nás čeká 6 webinářů: Ruční FTIR, Je HeadSpace to pravé?, V-ITEX, Jak vybrat LIMS, Správa a servis systémů, Tipy & Triky Empower

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 36/2023

Tento týden nás čeká 6 webinářů: Příprava vzorků, Provozování GC, Mikroplasty FTIR & Pyrolýza GC-MS, Automatizace, POPs & APGC.

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 35/2023

Tento týden nás čeká 5 webinářů: LDIR a tablety, Automatizace v Empower SW, Jak vybrat GC kolonu, Novinky v SPME, Metanizéry pro CO a CO2.

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 34/2023

Tento týden nás čekají 3 webináře: Analýza olejů v Tribologii, Silné stránky MS detektorů v GC, Chromeleon CDS a integrita dat/copmliance.

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 33/2023

3 webináře: GC autosamplery plyny a LPG, Základy a práce s Chromeleon CDS a nová verze 7.3.2, Mikroplasty v konopí a LDIR spektroskopie.

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 32/2023

4 webináře: Empower Signal to Noise kalkulace, PDHID a SCD, Analýza Dioxinů - kompletní workflow, QbD software.

Článek | Webináře

Demystifikace komplexní dvourozměrné plynové chromatografie (GC×GC)

Podíváme se na příklady aplikací z reálného života, které těží ze separační síly GC×GC a to jak ve výzkumu, tak v rutinních laboratořích.

Článek | Webináře

Webináře LabRulezGCMS týden 31/2023

4 webináře: GC-IRMS a falšování rybích olejů, Vzorkování a transport a nástřik plynů v GC, Čistění vzorků POPs, Ruční RAMAN a Biofarmacie.

Článek | Webináře

Měření neviditelných toxických látek ve vzduchu, který dýcháme pomocí TD-GC/MS

Nastíníme problémy spojené se znečištěním ovzduší a vývoj metod jeho meřění v Indii. Podíváme se přístrojové vybavení, které je základem těchto nových metod - analytické termální desorbéry.