GCMS novinky se zaměřením na životní prostředí | LabRulez GCMS


REKLAMA | Článek | Životní prostředí

EnviroMail™ 06/Evropa: Optimální technika odběru vzorků půdy pro stanovení těkavých organických látek

Správně provedené vzorkování půdy v terénu čelí dvěma výzvám, který jsou nutnost odběru přesného množství vzorku a následně určení jeho přesné hmotnosti.

Článek | Zdraví

Změny v DNA a karcinogenní účinky: I to může odhalit toxikologický inkubátor

Vědci v Ústavu experimentální medicíny AV ČR zkoumají pomocí toxikologického inkubátoru látky obsažené ve znečištěném ovzduší na různých místech České republiky.

Článek | Produkt

Odhalení distribuce uhlíku: Jak může Polyarc posunout Vaše pyrolýza-GC-FID analýzy?

Technologie Polyarc umožňuje rychlé analýzy, přesnou kvantifikaci a porozumění distribuci uhlíku zejména u sloučenin s vysokým obsahem heteroatomů.

Článek | Životní prostředí

Na kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina mají vliv lokální topeniště

Měření provedlo Centrum dopravního výzkumu na 60 lokalitách Kraje Vysočina.

Článek | Aplikace

Rychlá analýza skleníkových a anorganických plynů pomocí Shimadzu GC-2030

Konfigurace 3-kanálového GC Shimadzu s Jetanizer-FID, TCD, ECD pro vysoce citlivou, opakovatelnou, lineární, robustní a rychlou analýzu skleníkových a anorganických plynů.

Článek | Produkt

Stanovení mikroplastů - kompletní řešení z našeho portfolia produktů

Altium nabízí pro komplexní analýzu mikroplastů kombinace spektroskopického systému na principu laserové IČ analýzy (8700 LDIR) a pyrolýzy s plynovou chromatografií a hmotnostním detektorem (Py-GC/MSD).

Článek | Životní prostředí

Drogy v komunálních odpadních vodách

Laboratoř oddělení hydrochemie VÚV TGM provedla analýzy komunálních odpadních vod v rámci epidemiologického přístupu a přináší velmi zajímavé a objektivní informace o spotřebě nelegálních drog.

Článek | Rozhovor

Většina mikroplastů, které za deště natečou z měst do řek, pochází z pneumatik, zjistili vědci

Jak se zbavit mikroplastů z pneumatik? Na čem můžou být založena udržitelná lepidla? Dokáže sůl přispět k recyklaci plastů? Poslechněte si celý pořad Laboratoř.

Článek | Aplikace

Rychlá analýza skleníkových plynů pomocí plynového chromatografu Shimazdu Nexis GC-2030

Plynový chromatograf Shimadzu GC-2030 je vybaven dvěma kapilárními kolonami, ECD a FID detektorem osazeným Jetanizérem, dvěma 6ti portovými a jedním solenoidový ventilem.

Článek | Životní prostředí

Nová technologie bude čistit odpadní vodu od léčiv a mikropolutantů

Odpadní vody ze zdravotnických zařízení obsahují vysoké koncentrace farmaceutických látek a metabolitů, které negativně ovlivňují životní prostředí a lidské zdraví. Jak z vody odstranit tyto nebezpečné látky?