GCMS novinky typu článek | LabRulez GCMS


REKLAMA | Článek | Životní prostředí

EnviroMail™ 08/Evropa: Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

CHKO bývají velmi často v těsném sousedství zemědělských ploch, ze kterých dochází k průniku pesticidních látek do podzemních prostor a jejich následné kontaminaci.

REKLAMA | Článek | Produkt

UltiMetal Plus Flexible ferule a samoutahovací matice Agilent Technologies: lepší ochrana GC kolon

Použitím UltiMetal Plus Flexible ferulí zajistíte maximální těsnost spojů při instalaci kolony a samoutahovací matice eliminují potřebu pravidelného dotahování spojů v GC a GC/MSD jednou provždy.

Přednáška | Video

LABOREXPO 2022: Kompaktní FTIR a Ramanovy spektrometry: Plnohodnotné řešení pro každou laboratoř

Záznam odborné přednášky Ing. Davida Matouška (Optik Instruments) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma Kompaktní FTIR a Ramanovy spektrometry: Plnohodnotné řešení pro každou laboratoř.

Článek | Akademie

Wiley KnowItAll Mass Spec Training - část 9. Structure Interchange Between KnowItAll and NIST plus MS Interpreter

V deváté části se podíváme na přesun struktur mezi KnowItAll a NIST, a na základy práce s MS Interpreter.

Článek | Různé

Složení povrchu Měsíce prozkoumá přístroj z brněnského startupu Lightigo Space

Přístroj pro zkoumání měsíční horniny je založen na metodě laserové spektroskopie – LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy). Metoda se už roky úspěšně využívá při zkoumání zemského povrchu.

Článek | Akademie

Pět mýtů o online disperzní NIR spektroskopii, FT-NIR a FT-IR – část 2

Dvoudílná série si klade za cíl vysvětlit rozdíly mezi NIR spektroskopii, FT-NIR a FT-IR a vyvrátit některé přetrvávající mýty. Mýtus 4 a mýtus 5.

Článek | Produkt

Molekulová spektroskopie a environmentální analýza (FTIR)

Spektrometr Agilent Cary 630 FTIR v kombinaci s intuitivním softwarem Microlab PC je tou správnou kombinací pro stanovení ropných látek ve vodách.

Článek | Životní prostředí

Nový výzkum odhalil, že směsi pesticidů jsou v životním prostředí velmi rozšířené, a vyzývá k posílení regulačních opatření

Studie projektu SPRINT, financovaného EU Horizon, odhalila rozšíření pesticidů v zemědělském i obytném prostředí, což ohrožuje životní prostředí i lidské zdraví. Vyžaduje naléhavé regulační kroky od orgánů EU.

Článek | Aplikace

Analýza fytosanitárních přípravků v povrchových a podzemních vodách pomocí GCxGC-TOFMS

V této studii byly vzorky vod ze životného prostředí extrahovány pomocí SPE a charakterizovány a kvantifikovány na přítomnost 51 fytosanitárních produktů pomocí GCxGC-TOFMS.

Přednáška | Video

Negativní dopady mikroplastů na životní prostředí (Tomáš Cajthaml)

Záznam odborné přednášky prof. Tomáše Cajthamla z konference ŽP 2023 na téma Negativní dopady mikroplastů na životní prostředí.