Odborný asistent/ka v oboru analytické chemie (ICP MS, ICP OES)
Brno
HPP
Masarykova Univerzita
Akademický/Výzkumný pracovník, AAS, ICP/OES, ICP/MS
Chemik/čka / Analytik/čka (ICP-OES, AAS, XRF)
Jihlava
HPP
ASEKOL a.s.
X-Ray, AAS, ICP/OES, ICP/MS, Analytický chemik
Chemický inžinier (AAS, ICP-AES, UV/VIS, IČ)
Bratislava
HPP
Eurofins
AAS, ICP/OES, ICP/MS, Analytický chemik, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR
ANALYTICKÝ CHEMIK
Praha
DPP
Puralab s.r.o.
Analytický chemik, AAS, ICP/OES, ICP/MS
LABORANT / LABORANTKA
Milín
HPP
Primagra, a.s.
Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR, Plynová chromatografie, Laborant, AAS, ICP/OES, ICP/MS
VEDOUCÍ ANORGANICKÉ LABORATOŘE
Bruntál
HPP
Macco Organiques, s.r.o.
Manažer, Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR, AAS, ICP/OES, ICP/MS
ANALYTICKÝ CHEMIK Chemická laboratoř HZS
Třemošná
HPP ve služebním poměru
Hasičský záchranný sbor České republiky
Molekulová spektroskopie UV-Vis, RAMAN, FTIR, Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí, Plynová chromatografie, Analytický chemik, AAS, ICP/OES, ICP/MS
ANALYTIK QC - junior
Břeclav
HPP
Fosfa a.s.
Kontrola kvality (QC), AAS, ICP/OES, ICP/MS, Kapalinová chromatografie, Analytický chemik
SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK JAKOSTI QC
Bruntál
HPP
Macco Organiques, s.r.o.
AAS, ICP/OES, ICP/MS, Analytický chemik
Odborný VŠ pracovník v laboratorních metodách (chromatografie a spektrometrie)
Ostrava
HPP
SPADIA LAB, a.s.
AAS, ICP/OES, ICP/MS, Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí, Analytický chemik, Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí, Kapalinová chromatografie