Konference o separační chemii a analýze toxických látek | LabRulez GCMS
Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek
Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek

Mezinárodní konference zaměřena na analýzu anorganických a organických toxických látek, toxinů a bojových biologických prostředků v životním prostředí a toxikologii nebo metody separace, analýzy a instrumentální techniku. A další související problematiku ochrany obyvatelstva.

MINISTERSTVO VNITRA – generální ředitelství HZS ČR Institut ochrany obyvatelstva pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost a ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice pořádá XXIII. mezinárodní konferenci o separační chemii a analýze toxických látek.

Konference je zaměřena na:

  • analýzu anorganických a organických toxických látek v životním prostředí a toxikologii s výronem nebezpečných škodlivin,

  • přístupy uplatňované v rámci prevence závažných havárií a připravenosti odpovědných složek,

  • metody separace a analýzy anorganických a organických toxických látek v životním prostředí a toxikologii,

  • metody a prostředky dekontaminace,

  • analýzu toxinů a bojových biologických prostředků,

  • instrumentální techniku pro analýzu anorganických a organických toxických látek, radionuklidů, toxinů a bojových biologických prostředků,

  • problematiku individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník. Příspěvky do recenzního řízení jsou přijímány v češtině, slovenštině nebo angličtině. Elektronický sborník (s ISBN) sestavený výhradně z anglicky psaných, pozitivně recenzovaných příspěvků, bude zaslán k indexaci na Web of Science. Z příspěvků psaných v češtině a slovenštině, které budou pozitivně recenzovány, bude sestaven elektronický sborník s ISBN.

Jednací jazyky – český, slovenský, anglický.

Účast na konferenci je bez poplatku.

Rádi zařadíme výsledky Vašich prací do programu konference ať již charakteru původního sdělení, stručné informace, souhrnného referátu nebo posteru.

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.