GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Tagy
Vysoká škola/Univerzita
Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Úvod

Katedra organické chemie se v rámci chemické sekce Přírodovědecké fakulty UK zabývá výukou a vědeckým výzkumem v oblastech syntetické organické chemie zaměřené na katalýzu, bioorganickou a medicinální chemii, materiálovou chemii a elektrochemii.

Organická chemie je základní chemickou disciplínou, která prostupuje mnoha vědními obory. Po vystudování organické chemie můžete najít uplatnění v klasické průmyslové chemii i ve farmaceutickém průmyslu. Budete rovněž připraveni na práci v analytických laboratořích.

Při studiu na naší katedře se naučíte základy organické syntézy, což patří mezi důležité schopnosti každého chemika a těžko se dohání během dalšího studia, nebo praxe. I v případě, že v budoucnosti změníte zaměření, základní syntetické zkušenosti jsou důležité pro celkový přehled a nadhled nad chemií.

Kromě syntézy a její aplikace v různých oborech organické chemie (katalýza, organokatalýza, bioorganická chemie, medicinální chemie, syntéza materiálů, syntetická elektrochemie) nabízíme i zaměření směrem k mezioborové spolupráci, kde se při výzkumu nových organických reakcí můžete naučit jedny z nejdůležitějších analytických metod – plynovou a kapalinovou chromatografii, nukleární magnetickou rezonanci, a hmotnostní spektrometrii.

Studium

Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty UK se podílí na výuce ve třech typech studijních programů, ve formě presenční i kombinované. Tyto programy zahrnují základní bakalářský program, navazující magisterský program a doktorský program.

V bakalářském a magisterském stupni studia nabízí Katedra organické chemie dva základní studijní programy:

 • studijní program Organická chemie (Mgr.)
 • studijní program Medicinální chemie (Bc., Mgr.)

Katedra dále nabízí možnost doktorského studia v programu Organická chemie (Ph.D.).

Výzkum

Vědecko-výzkumná činnost pokrývá širokou oblast chemie sahající od syntézy sloučenin pro využití v multidisciplinárních projektech od teoretických, materiálových, až po bioorganické, medicinální a elektrochemické. Výběrem volitelných předmětů a výzkumné skupiny pro vypracování závěrečné práce se mohou studenti v každém stupni studia dále odborně profilovat.

Na katedře působí následující výzkumné skupiny:

 • Katalýza v organické syntéze (Kotora)
 • Organická chemie, katalýza a elektrochemie (Navrátil)
 • Asymetrická syntéza (Veselý)
 • Organometalická a syntetická chemie (Rýček)
 • Funkcionalizace organických sloučenin (Hrdina)
 • Supramolekulární chemie (Jindřich)
 • Syntéza & Bioaktivita (Matoušová)
 • Bioorganická & Medicinální chemie nukleových kyselin (Hocek)
 • Chemická biologie a biokatalýza (Míšek)
 • Medicinální chemie a doručení léčiv (Baszczyňski)

Velký důraz klademe nejen na spolupráci mezi jednotlivými výzkumnými skupinami na katedře a na společné projekty v rámci fakulty a s ostatními vysokými školami, kde lze zmínit dlouhodobou spolupráci s VŠCHT či ústavy Akademie věd jako například ÚOCHB, ale i na spolupráci se zahraničními pracovišti.

Katedra organické chemie PřF UK - budova kateder chemické sekce PřF UK

 

Píše se o nás

Toggle

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more

Článek | Laboratoře

Nová chemická laboratoř na Přírodovědecké fakultě

Rozhovor s Rafaelem Navrátilem, který získal grant Junior Star od GA ČR a na PřF UK díky němu zakládá novou laboratoř a výzkumnou skupinu.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Avoid Thermal Runaway by Monitoring Battery Swell Gas and Electrolyte Degradation

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
GC, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

1,4-Dioxane Analysis on Surface Water and Tap Water by Static Headspace and GCMS

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
HeadSpace, GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Životní prostředí

Simultaneous Analysis of Residual Pesticides Using High-Speed Scan and Smart SIM+ of GCMS-QP2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GC/MSD, GC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.