Analýza organických látek

10 - 12. říjen 2022
Kurz Vám poskytne ucelený přehled o metodách organické analýzy separačních, elektrochemických, spektrálních a kombinovaných, včetně příkladů aplikací v laboratořích různého zaměření.
Pixabay/Peter Tóth: Zámek Lednice

Pixabay/Peter Tóth: Zámek Lednice

Odborný garanti:

 • prof. Čáslavský (Ústav výzkumu globální změny AV ČR Brno)
 • prof. Ševčík (Karlova univerzita)
 • doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, FCH, Brno)

PROGRAM KURZU

Pondělí 10. 10. 2022 (13:00 - 19.00)

 • od 11.00 Registrace účastníků
Postupy analýzy organických látek. Volba analytické metody, ekonomika (30´)
 • prof. Ing. Jiří G. K. Ševčík, DrSc. (Univerzita Karlova Praha)
Metody analýzy organických látek a jejich použití (20´)
 • prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (Ústav výzkumu globální změny AVČR, Brno)
Odběr a příprava vzorků k analýze - extrakční techniky, pasivní vzorkování organických polutantů (60´)
 • doc. Ing. Martin Adam, Ph.D., prof. Ing. Karel Ventura, CSc., Ing. Petra Bajerová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
Přestávka 14.50 – 15.10
Plynová chromatografie (90´)
 • prof. Ing. Jiří G. K. Ševčík, DrSc. (Univerzita Karlova Praha)
Kapalinová chromatografie (90´)
 • doc. Ing. Petr Česla, Ph.D., (Univerzita Pardubice)
Superkritická fluidní chromatografie (40´)
 • prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (Farmaceutická fakulta UK, Hadec Králové)
Užitečné informace na portále LabRulez (10´)
 • Ing. Ivo Novotný (LabRulez, s.r.o.)
Večeře 19:00

Od 20.00 si Vám dovolujeme pozvat na posezení v hlavním sále, se skleničkou vína, či burčáku

Úterý 11. 10. 2022 (8.00 - 18.00)

Hmotnostní spektrometrie (60´)
 • prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (Ústav výzkumu globální změny AVČR, Brno)
Spojení chromatografických technik a hmotnostní spektrometrie (60´)
 • prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (Ústav výzkumu globální změny AVČR, Brno)
Přestávka 10.00 – 10.20

Elektromigrační metody

Izotachoforéza, kapilární elektroforéza, epitachoforéza (60´)
 • RNDr. Marián Kovaľ, CSc. (Villa Labeco s.r.o. Spišská Nová Ves)
 • Mgr. Ivona Voráčová, Ph.D. (Ústav analytické chemie AVČR, Brno)
Afinitní kapilární elektroforéza (30´)
 • doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)
Gelová elektroforéza (30´)
 • doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)
Elektrokinetické chromatografické metody (30´)
 • doc. Ing. Petr Česla, Ph.D., Ing. Jana Váňová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
Přestávka na oběd 13.00 – 14.30

Elektroanalytické metody

Úvod + Voltametrie (45´)
 • doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D., prof. RNDr. František Opekar, CSc. (Univerzita Karlova Praha)
Amperometrie (30´)
 • RNDr. Jana Skopalová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Coulometrie (30´)
 • prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (Istran, s.r.o. Bratislava)
Přestávka 16.15 – 16.35

Spektrální metody

Spektrofotometrie (30´)
 • doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
 • prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (Ústav výzkumu globální změny AVČR, Brno)
Luminiscenční metody (20´)
 • doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
 • prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (Ústav výzkumu globální změny AVČR, Brno)
Krátké sdělení firmy PRAGOLAB s.r.o. (10´)
Prezentace firmy 2 THETA ASE, s.r.o. (20´)
Praktické ukázky laboratorních i mobilních analyzátorů
Večeře 18:30

Středa 12. 10. 2022 (8.00 – 13.30)

Infračervená spektrometrie (30´)
 • Ing. Karel Šec (Nicolet CZ s.r.o. Praha)
Ramanova spektrometrie (30´)
 • Ing. Tomáš Pekárek, Ph.D. (ZENTIVA, k.s. Praha)
Přestávka 9.50 – 10.30
Mobilní analyzátory (60´)
 • doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (Univerzita Pardubice)
Nukleární magnetická rezonance (45´)
 • Ing. Marcela Tkadlecová, CSc. (ZENTIVA, k.s. Praha)
Organická elementární rezonance (60´)
 • Ing. Jan Langhans (Povodí Vltavy České Budějovice)
Ukončení kurzu
Oběd 12.30
2 THETA ASE