Analýza organických látek | LabRulez GCMS

Analýza organických látek

10 - 12. říjen 2022
Kurz Vám poskytne ucelený přehled o metodách organické analýzy separačních, elektrochemických, spektrálních a kombinovaných, včetně příkladů aplikací v laboratořích různého zaměření.
Pixabay/Peter Tóth: Zámek Lednice

Pixabay/Peter Tóth: Zámek Lednice

Odborný garanti:

 • prof. Čáslavský (Ústav výzkumu globální změny AV ČR Brno)
 • prof. Ševčík (Karlova univerzita)
 • doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, FCH, Brno)

PROGRAM KURZU

Pondělí 10. 10. 2022 (12.30 - 19.00)

 • od 11.00 Registrace účastníků
Postupy analýzy organických látek. Volba analytické metody, ekonomika
 • prof. Ing. Jiří G. K. Ševčík, DrSc. (Univerzita Karlova Praha)
Metody analýzy organických látek a jejich použití
 • prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (Ústav výzkumu globální změny AVČR, Brno)
Odběr a příprava vzorků k analýze - extrakční techniky, pasivní vzorkování organických polutantů
 • doc. Ing. Martin Adam, Ph.D., prof. Ing. Karel Ventura, CSc., Ing. Petra Bajerová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
Plynová chromatografie
 • prof. Ing. Jiří G. K. Ševčík, DrSc. (Univerzita Karlova Praha)
Superkritická fluidní chromatografie
 • prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (Farmaceutická fakulta UK, Hadec Králové)
Kapalinová chromatografie
 • doc. Ing. Petr Česla, Ph.D., (Univerzita Pardubice)
Vystoupení zástupců firem

Úterý 11. 10. 2022 (8.30 - 18.00)

Hmotnostní spektrometrie
 • prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (Ústav výzkumu globální změny AVČR, Brno)
Spojení chromatografických technik a hmotnostní spektrometrie
 • prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (Ústav výzkumu globální změny AVČR, Brno)
Elektromigrační metody: Izotachoforéza, kapilární elektroforéza
 • RNDr. Marián Kovaľ, CSc. (Villa Labeco s.r.o. Spišská Nová Ves)
 • Mgr. Ivona Voráčová, Ph.D. (Ústav analytické chemie AVČR, Brno)
Afinitní kapilární elektroforéza
 • doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)
Gelová elektroforéza
 • doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)
Elektrokinetické chromatografické metody
 • doc. Ing. Petr Česla, Ph.D., Ing. Jana Váňová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
Elektroanalytické metody: Úvod + Voltametrie
 • doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D., prof. RNDr. František Opekar, CSc. (Univerzita Karlova Praha)
Amperometrie
 • RNDr. Jana Skopalová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Coulometrie
 • prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (Istran, s.r.o. Bratislava)
Mobilní analyzátory
 • doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (Univerzita Pardubice)
Vystoupení zástupců firem
Praktické ukázky laboratorních i mobilních analyzátorů

Středa 12. 10. 2022 (8.00 – 13.30)

Spektrální metody: Spektrofotometrie
 • doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
Luminiscenční metody
 • doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
Infračervená spektrometrie
 • RNDr. Ján Pásztor (Nicolet CZ s.r.o. Praha)
Ramanova spektrometrie
 • Ing. Tomáš Pekárek, Ph.D. (ZENTIVA, k.s. Praha)
Nukleární magnetická rezonance
 • Ing. Marcela Tkadlecová, CSc. (ZENTIVA, k.s. Praha)
Organická elementární rezonance
 • Ing. Jan Langhans (Povodí Vltavy České Budějovice)
 • Ing. Věra Spěváčková, CSc. (Státní zdravotní ústav Praha)
Zakončení kurzu
2 THETA ASE
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.