Cena Metrohm 2022 | LabRulez GCMS

Cena Metrohm 2022

18 - 18. květen 2022
METROHM Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 11. ročník soutěže Cena Metrohm 2022.
METROHM Česká republika: Cena Metrohm 2022

METROHM Česká republika: Cena Metrohm 2022

Pro rok 2022 jsou vyhlášeny následující ceny.

1. Cena Metrohm za nejlepší publikaci mladého chemika (do 35 let)

Uděluje se 5 cen, každá dotovaná částkou 10 000 Kč:

  • 3 ceny v oblasti elektroanalytické chemie
  • 1 cena v oblasti UV-VIS-NIR spektroskopie a Ramanovy spektrometrie
  • 1 cena v oblasti kapalinové chromatografie pro separaci iontových a polárních látek

2. Cena Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie

Uděluje se jediná cena, dotovaná částkou 20 000 Kč.

Dejte nám prosím vědět, zda se zúčastníte Ceny Metrohm 2022. Seminář spojený s vyhlášením a předáním cen se koná ve středu 18.5.2022 od 9.00 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy posluchárně CH2 👉 REGISTRACE.

1. Cena Metrohm za nejlepší publikaci mladého chemika (do 35 let)

Soutěžící nechť zašlou pdf-verzi své publikace, vyšlé v roce 2021, e-mailem na adresy (barek@natur.cuni.cz) a (peter.barath@metrohm.cz) spolu se svými identifikačními údaji (příjmení, jméno, pracoviště, datum narození, rodné číslo, případně členské číslo České společnosti chemické) do 15. ledna 2022.

2. Cena Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie

Nominační návrh se stručným zdůvodněním v rozsahu asi dvě stránky může zaslat jednotlivec i instituce na emailové adresy (barek@natur.cuni.cz) a (peter.barath@metrohm.cz) do 15. ledna 2022.

O udělení ceny bude rozhodovat komise ve složení:
  • Ing. P. Barath
  • prof. J. Barek
  • prof. J. Labuda
  • prof. J. Ludvík
  • prof. L. Trnková
  • prof. P. Janoš
  • prof. P. Matějka

Rozhodnutí této komise je definitivní a nepodléhá žádnému dalšímu schvalování jinými orgány.

Vyhlášení vítězů této soutěže proběhne na slavnostním semináři firmy Metrohm Česká republika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze dne 18. května 2022 v hybdridním formátu. V návaznosti na tento seminář proběhne workshop v demonstrační laboratoři Metrohm na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Za Metrohm Česká republika s.r.o.

Ing. Peter Barath, Ph.D. (ředitel společnosti)

Za Odbornou skupinu analytické chemie ČSCH

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Vedoucí UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie PřF UK)

Metrohm Česká republika
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.