V. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER | LabRulez GCMS

V. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER

3 - 3. listopad 2022
Srdečně Vás zveme na tradiční setkání uživatelů našich spektrometrů. Jde o jednodenní akci, kde naši zákazníci přednášejí ostatním, jak naše přístroje využívají.
Optik Instruments: V. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER

Optik Instruments: V. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER

 • KDY: 3. 11. 2022, zahájení akce v 10:00

 • KDE: CEITEC VUT, budova S, Purkyňova 123, Velký přednáškový sál, 1.patro

 • ZÁVAZNÁ REGISTRACE: Do 26. 10. 2022 přes registrační formulář CEITEC. Registrace bude možná i po tomto termínu. V případě, že by již nebylo možné akceptovat vaši příhlášku, budete vyrozuměni emailem.

Propozice a registrace

FORMÁT AKCE

Dopolední blok bude sestávat z přehledu novinek v oblasti molekulové vibrační spektroskopie od Brukeru a následovat bude krátká přednáška o výzkumném centru CEITEC. Dále už budou pokračovat uživatelské přednášky se zaměřením na praktické využití našich přístrojů pro průmyslové a rutinní aplikace. Odpolední blok bude zaměřen na vědecké aplikace.

Před zahájením akce bude pro zájemce opět možnost exkurze v laboratořích výzkumné infrastruktury CEITEC Nano.

Po skončení programu bude v případě zájmu ze strany účastníků uspořádán společenský program v TM Brno.

V letošním ročníku se můžete těšit mj. na následující přednášky

Využití vibrační a chiroptické spektroskopie pro analýzu krevní plazmy a diagnostiku závažných onemocnění
 • Prof. Vladimír Setnička a kol. (Ústav analytické chemie VŠCHT)
Využití FTIR spektrometrie pro měření fotovodivosti a pro měření v nízkých teplotách a silných magnetických polích
 • RNDr. Jan Kunc, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy)
Kde maloval Caravaggio aneb provenienční analýza maleb s využitím FTIR spektrometrie
 • Mgr. David Hradil Ph.D. (Ústav anorganické chemie AV ČR
Využití FTIR spektrometru MATRIX-MG2 pro stanovení koncentrací toxikantů ve zplodinách hoření a pro měření koncentrací ozónu při dekontaminaci ovzduší
 • kpt. Ing. Romana Friedrichová, Ph.D. (Technický ústav požární ochrany)
Analýza živočišných tkání pomocí FTIR-QCL mikroskopie
 • Ing. David Matoušek (Optik Instruments s.r.o.)

PROGRAM

 • 9:00 Dobrovolná exkurze laboratořemi výzkumné infrastruktury CEITEC Nano – v případě zájmu si prosím zamluvte účast v přihlášce
Dopolední blok (CZE)
 • 10:00 Oficiální zahájení

 • 10:15 Přehled instrumentace zajímavostí a novinek BRUKER Optics

 • 10:45 Představení výzkumné infrastruktury CEITEC Nano

 • 11:00 Průmyslové a rutinní aplikace

 • 12:30 Společný oběd

Odpolední blok
 • 14:00 Vědecké aplikace 1

 • 15:00 Coffee break

 • 15:30 Vědecké aplikace 2

 • 16:45 Zakončení, diskuze

 • 17:00 Dobrovolná návštěva Technického muzea v Brně spojená s návštěvou restauračního zařízení do večerních hodin

Optik Instruments
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.